Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ทำงานให้ดี ไม่จำ เป็นต้องเครียด

คนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน จะต้องขยัน และทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานอย่างเต็มที่

แต่..ใช่ว่าคนที่อยากก้าวหน้า จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป

 

 

วัฒนธรรมการทำงานของทั่วโลก แม้จะแตกต่างตามลักษณะของผู้คนในแต่ละพื้นที่ แต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้าง

คล้ายกันคือ หากคิดจะทำงานแล้ว จะเอ้อระเหยลอยชายไม่ได้ ต้องเป็นคนขยันขันแข็ง เพราะแม้จะขาด

คุณสมบัติที่โดดเด่น แต่หากมีความขยันแล้ว ย่อมจะช่วยให้ผู้นั้นประสบความสำเร็จในที่สุด

 

ดังนั้น คนทำงานที่อยากก้าวหน้า จะต้องทุ่มเทเวลาต่อวันกับงานและที่ทำงานมากเท่าที่จะมากได้

เพราะเชื่อว่ายิ่งทำงานนานและหนักเท่าไร ก็จะยิ่งนำไปสู่ความสำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้น

 

แนวคิดเรื่องความขยันสร้างคน ได้รับการถ่ายทอดและตอกย้ำมากที่สุดแนวคิดหนึ่ง จนกลายเป็น

มาตรฐานสากลไปโดยปริยาย

 

ถึงกระนั้นผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร meQuilibrium องค์กรด้านสุขภาพที่ให้บริการอุปกรณ์จัดการความเครียด

ผ่านระบบดิจิตอล เชื่อว่าการเป็นคนขยัน ไม่ควรทำให้คนทำงานต้องเครียด จนกลายเป็นการทำร้ายตัวเอง

และนำมา ซึ่งความยุ่งเหยิงในชีวิต ตรงกันข้าม เชื่อว่าการทำงานมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเครียด

อย่างแสนสาหัส จนทำให้ประสิทธิภาพของงานลดลง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตรงกับงานวิจัยทางการแพทย์จำนวน

ไม่น้อย ที่ชี้ว่าการทำงานหนักตั้งแต่ 70 ชม.ต่อสัปดาห์ หรือ 10 ชม. ต่อวัน ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคหัวใจ การพึ่งพาแอลกอฮอล์ นำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนทำงานไปพร้อมๆ กับส่งเสริมศักยภาพในหน้าที่การงาน จึงมีข้อแนะนำให้ผู้บริหารและคนทำงาน

อย่างน้อย 3 ข้อ เพื่อรักษาความขยันขันแข็งไปพร้อมกับดูแลตัวเองอย่างสมดุล ซึ่งเป็นข้อแนะนำที่ได้

ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันและองค์กรด้วยเช่นกัน

 

1. อธิบายคุณค่าของงานที่มอบหมายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เป็นเรื่องแปลกแต่จริง ที่ความเครียดส่วน

ใหญ่ของผู้ปฏิบัติงานมาจากความรู้สึกว่า งานที่ทำไม่ได้รับความสำคัญ ไม่ใช่เพราะการทำงานหนัก เป็น

ธรรมดาที่เมื่อไม่รู้ว่า ความสำคัญหรือวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ทำ ประสิทธิภาพและความทุ่มเทจะลดลงไป

หัวหน้าหรือเจ้านายที่ดีควรช่วยชี้หรืออธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงผลหรือการพัฒนาขององค์กรที่มาจากงานที่

พวกเขาทำ ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังได้งานที่ดีขึ้นตามไปด้วย

 

2. ส่งเสริมให้พักผ่อน แม้แต่ละองค์กรจะกำหนดเวลาพักร้อนให้กับพนักงานอยู่แล้ว แต่หลายคนไม่กล้า

ใช้ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน หรือแม้แต่เพียงเพราะคำว่า เกรงใจต่อให้เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง บุคลากรไม่

พอ อุปกรณ์ไม่พร้อม ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยจากงานก็ยังควรได้รับการ พักผ่อน บรูซ เล่าว่า เธอเพิ่งได้รับ

จดหมายยื่นลาพักร้อนจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน และสิ่งที่เธอทำคือ เขียนจดหมายตอบกลับไปยินดีที่

หัวหน้าฝ่ายหาเวลาพักผ่อนเพื่อ ตัวเองบ้าง ซึ่งช่วยทั้งสร้างบรรยากาศการทำงานและพัฒนาทัศนคติ

ที่ดีต่อองค์กร

 

3. จัดเวลาผ่อนคลายในแต่ละวัน นอกจากการพักผ่อนยาวๆ ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ช่วงพักใน 1 วันก็

สำคัญไม่แพ้กัน บรูซ จะส่งเสริมให้พนักงานใช้วันหยุดไปเที่ยวพักผ่อน ทานอาหารกลางวันนอกโต๊ะทำงาน

และไม่ต้องรับโทรศัพท์หรือตอบอีเมลนอกเวลางาน เธอรู้ดีว่าทุกเวลามีค่า ถึงกระนั้น การได้พักในเวลาที่

เหมาะสมช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น รู้จักดูแลตัวเองให้พร้อม เพื่อทำงานออกมาให้เต็มที่ และที่สำคัญ

ที่สุดคือ รักงาน ไม่ใช่เพียงแค่เพราะงานสร้างเงิน แต่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของผู้ปฏิบัติด้วย

 

ที่มา :  http://www.m2fjob.com

 


ผู้เข้าชม : 1645 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys