Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
องค์กรแห่งความสุข ทำงานนอกสถานที่-ออกแบบแพ็กเกจชีวิต

คนทั่วไปยังเข้าใจว่าเงินเดือนคือคำตอบของพนักงานประจำ แต่ทราบหรือไม่ว่าผลงานวิจัยที่ทยอยออกมา

บ่งชี้ว่า การที่บริษัทตอบแทนค่าแรงพนักงานเป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว เริ่มไม่ใช่คำตอบที่ตรงใจ

พนักงานยุคนี้อีกต่อไปเพราะปัจจุบันคนทั่วไปมีทางเลือกในการสรรหาแหล่งทำงานใหม่ ๆ มากขึ้น 


พนักงานจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจในบรรยากาศของการทำงาน ที่มีผลต่อการสร้างความสมดุลให้กับจิตใจ

และร่างกายมากขึ้น แนวคิดนี้เรียกว่า "Happy Workplace" หรือ "การสร้างความสุขในที่ทำงาน"

 

 

 

เงินเดือน-ตำแหน่งไม่ใช่คำตอบ

ทุกวันนี้แต่ละองค์กรมีเจเนอเรชั่นของพนักงานไม่ต่ำกว่า 3-4 รุ่น แต่ละรุ่นมีโจทย์ในการสร้างความผูกพัน

กับองค์กรแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความต้องการที่ไม่ซ้ำแบบ เช่น ตำแหน่ง, เงินเดือน, แพ็กเกจท่องเที่ยว

และสุขภาพ, ประกันภัย, เงินออมหลังเกษียณ หรือแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ในแง่ไลฟ์สไตล์ จึงไม่น่าแปลกใจ

หากเราจะเริ่มได้ยินพนักงานรุ่นใหม่พูดว่าไม่ขอเข้าบริษัท แต่จะทำงานส่งทางอีเมล์

 

หรือยอมเงินเดือนลดลงแต่มีเวลาได้ท่องเที่ยวมากขึ้น หรือพนักงานที่มีครอบครัวต้องการแพ็กเกจคุ้มครอง

สุขภาพเผื่อแผ่แก่ลูกและคู่สมรส ต้องการวันลาพักร้อนที่ตรงกับวันหยุดปิดเทอมของลูก หรือพนักงานที่อยู่

ในวัย 50 ขึ้นไปจะเริ่มมองหาแพ็กเกจคุ้มครองสุขภาพ และประกันรายได้หลังเกษียณ เป็นต้น

ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องมองให้เห็น และเข้าใจในความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคน อาทิ Baby

Boomers (2489-2507) ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ ให้ความสําคัญกับความสําเร็จ ต้องการความมั่นคง

และต้องการชื่อเสียง

          Gen X (2508-2522) เน้นผลลัพธ์ของงาน ทำงานโดยยึดตนเองเป็นหลัก ทํางานได้หลากหลาย

ปรับตัวเข้ากับสภาวะต่าง ๆ ได้ง่าย

          Gen Y (2523-2543) รักอิสระ, ชอบงานท้าทาย, อยากเห็นผลสำเร็จของงานทันที, ทำงานเป็นทีม,

เก่งเรื่องเทคโนโลยี, ปรับตัวได้เร็ว, มีความคิดสร้างสรรค์ และมี Network มาก

          Gen Z (2544 เป็นต้นไป) ยึดมั่นกับความโปร่งใส, ยืดหยุ่น, มีอิสระ และพึ่งตนเองในการทำงาน .

ต้องการทำงานที่ถูกใจตัวเอง ต้องการให้ความคิดเห็นของตัวเองถูกรับฟัง Social Networks

ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีในที่ทำงาน

 

ความสุขในที่ทำงาน

Cornell University มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกา มีการจัดทำโครงการ Happy Workplace

ในส่วนของช่วงเวลาและสถานที่ทำงานที่ตรงกับความต้องการของบุคลากรแต่ละคน เช่น การเริ่มงานใน

เวลาที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ต้องทำงานให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด การทำงานนอกสถานที่ อาทิ

ที่บ้าน ร้านกาแฟ หรือ Coworking Space และการให้พนักงาน 2 คน Share งาน 1 หน้าที่

หากลองสังเกตให้ดีจะพบว่า หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ต่างให้ความสำคัญกับพนักงาน

ในทุก Generations พร้อมเล็งเห็นถึงความสำเร็จที่ได้มาจากการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น แนวคิดการ

บริหารองค์กรแบบ Happy Workplace หรือ Work/Life Balance จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย 

ตัวอย่างเช่น ในต่างประเทศ "SAS Software" บริษัทติดอันดับ 100 Best Companies to Work For

มานานกว่า 13 ปี มีการจัดทำ Package ผลตอบแทนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ

พนักงานในแต่ละกลุ่ม เช่น พนักงานที่มีครอบครัว พนักงานที่เตรียมตัวเกษียณอายุ รวมถึงการดูแล

หลังเกษียณ พนักงานที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ

 

พนักงานออกแบบแพ็กเกจ

ในประเทศไทยเริ่มมีหลายบริษัทที่นำโครงการ Happy Workplace มาใช้ ตัวอย่างเช่น บริษัทเอพีเอ็ม กรุ๊ป

ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากร มีการวิเคราะห์ความต่างของแต่ละเจเนอเรชั่น โดยอาศัยความ

ร่วมมือจากพนักงานแต่ละเจนฯช่วยวางแผนและออกแบบแพ็กเกจ ใช้ระยะเวลานานกว่า 1 ปี จนได้

Package ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองในสิ่งที่พนักงานแต่ละคนต้องการอย่างแท้จริง อาทิ

          หนึ่ง การปรับโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นได้ทั้งตัวเงิน และที่ไม่ใช่ตัวเงิน

          สอง ระบบการทำงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

          สาม การปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในออฟฟิศให้น่าทำงานยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มพื้นที่พักผ่อน,

ปรับห้องครัว, เพิ่มมุมกาแฟ เป็นต้น

          สี่ สร้างวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน (Honoring Culture)

          ห้า การปรับเวลาการทำงานให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน อาทิ Full Time/Part

Time/Flexible Hour และอื่น ๆ อีกมากมาย

โดยทั้งนี้ให้พนักงานเลือกแพ็กเกจที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากที่สุด แนวคิด Happy Workplace ถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจในการสร้างให้พนักงานรับรู้ถึงความรู้สึกที่องค์กรให้

ความใส่ใจในตัวตนของพนักงาน เพราะไม่เพียงทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน หากยังทำให้

พนักงานรู้สึกอยากทุ่มเทให้กับองค์กรที่จะช่วยนำพาองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน 

 

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1395400595

 

 


ผู้เข้าชม : 2766 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys