Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
3 นักวิทย์หญิง แชร์เทคนิคเป็นผู้นำที่ดี

หัวหน้าก็เหมือนกับโค้ช มีหน้าที่นำพาทีมไปสู่เป้าหมาย ปัจจุบันผู้หญิงได้รับโอกาสนี้มากขึ้น และเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้กับผู้หญิงที่เป็นผู้นำหรือกำลังจะก้าวสู่บทบาทนี้

 

ลอรีอัล ประเทศไทย รวบรวมเคล็ดลับการเป็นผู้นำให้ประสบความสำเร็จ จากงานเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการ

Career Building For Women in Science ซึ่งจัดขึ้นโดยลอรีอัล ประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อส่งเสริม

ความก้าวหน้าทางอาชีพของสตรี โดยมีนักวิทยาศาสตร์สตรีชั้นนำระดับโลกทีม COACh for scientists

ได้แก่ ศ.ดร.เจอราดีน ริชมอนด์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งโอเรกอน ผู้ก่อตั้งและ

ประธานบริหารของกลุ่ม COACh for scientists ศ.ดร.ลอร่า กรีน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยแห่งอิลลินอยส์ และ ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิน อาจารย์ประจำภาควิศวกรรม-วัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยแห่งอริโซนา และเป็นสตรีไทยเพียงท่านเดียวที่ได้เป็นวิทยากรทีม 

 

โดยเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและพลังในการต่อรองและจูงใจ

ที่ผู้หญิงยุคใหม่สามารถนำไปปฏิบัติกันได้ ดังนี้ 

 

@ ทีมเวิร์กที่ดี พื้นฐานของความสำเร็จ 

ผู้นำที่ดี ควรให้ทุกคนในทีมได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น

แล้วนำมาตกผลึกจนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดและ

เหมาะสมกับวิธีการทำงานของคนในทีม

เพื่อให้งานลุล่วงและทุกคนมีความสุขกับการทำงาน @ ลูกน้องไม่ใช่เบ๊ ผู้นำที่ดีไม่ได้ดีแต่ชี้นิ้วสั่ง 

คนที่เป็นหัวหน้าไม่ได้มีหน้าที่ออกคำสั่ง แต่มีหน้าที่สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกคนในทีมดึงศักยภาพตนเอง

ออกมาใช้กับงานให้ได้มากที่สุด หัวหน้าที่ดีจะต้องรู้จักสมาชิกทีม รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาถนัด และเลือกแบ่ง

งานให้ตามความเหมาะสมตามความถนัด

 


@
ทำให้เกรงใจ ไม่ใช่เกรงกลัว 

หัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ มักเป็นคนทุ่มเทให้กับทีมและงาน และซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ทำ ทั้งการตัดสินใจและ

วิธีการทำงาน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็น จึงจะทำให้ทุกคน

เคารพและอยากปฏิบัติตาม @
ปากเป็นเอก

เพื่อให้งานเดิน เราต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการยก

เหตุผลมาอธิบายเพื่อให้อีกฝ่ายคล้อยตามและยอมลงมือปฏิบัติ หรือศึกษาความต้องการของอีกฝ่าย และรู้

ในศักยภาพของอีกฝ่ายว่าสามารถให้ได้มากเท่าไร เพื่อให้สามารถหาจุดสมดุล ที่ทุกฝ่ายจะได้ในสิ่งที่

ต้องการ 

 
@
ข้อผิดพลาดที่คาดไม่ถึง 

ผู้หญิงส่วนใหญ่มักเลือกใช้คำลดอำนาจและความน่าเชื่อถือของตนเองโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะการใช้คำพูด

ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มั่นใจกับสิ่งที่กำลังพูด ซึ่งทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ถ้าคุณมีความคิดเห็นควรแสดงออก

อย่างชัดเจน ใช้คำที่แสดงให้เห็นว่าคุณมั่นใจและรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ @
เรียนรู้เทคนิคก้าวหน้าในอาชีพจากผู้ชาย

ผู้ชายที่รับบทผู้นำโดยส่วนใหญ่จะกล้าเสนอความคิดเห็น และทุ่มเทตนเองให้กับงานโปรเจ็กต์ระดับช้างที่

คิดว่าตนเองคู่ควร หากผู้หญิงไม่เชื่อมั่นในศักยภาพ

ตนเอง ก็ยากที่ผู้อื่นจะมองเห็นและให้โอกาส

และเมื่อได้รับคำชมจงยืดอกรับอย่างภาคภูมิใจ

และกล้าที่จะแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัลต่างๆ 

 สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางอาชีพ

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1392884863ผู้เข้าชม : 1531 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys