Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ข้อคิดในการจ่ายโบนัส

วันนี้ผมมีเรื่องเงินทองของบาดใจมาแชร์กันอีกแล้ว เรื่องของโบนัสไงครับ !

 

 


การจ่ายโบนัสมักจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.จ่ายเท่ากันทุกคน คนละกี่เดือนก็ว่ากันไป เช่น จ่ายให้คนละ 1 เดือน ปีละครั้งเท่ากันทุกคน

2.จ่ายตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าใครมีผลการประเมินดีก็ได้โบนัสเยอะ ใครถูกประเมินผลไม่ดี

ก็ได้โบนัสน้อยหรือไม่ได้เลย (ถ้าผลการปฏิบัติงานแย่มาก ๆ) เช่น ใครมีผลประเมินเกรด A ได้โบนัส 5 เดือน

เกรด B ได้ 3 เดือน เกรด C ได้ 2 เดือน เกรด D ได้ 1 เดือน เกรด E ไม่ได้โบนัส

3.จ่ายแบบลูกผสมระหว่างข้อ 1 กับข้อ 2 เช่น จ่ายเท่ากันทุกคน คนละ 1 เดือน ส่วนที่เหลือก็ว่ากันตาม

ผลการประเมินตามตัวอย่างข้อ 2 เรียกว่ายังไงทุกคนก็อุ่นใจว่ามีในกระเป๋าแน่ ๆ 1 เดือนครับ

 

 จาก 3 ข้อข้างต้น องค์กรของท่านจ่ายโบนัสแบบไหนกันละครับ ผมจึงขอนำข้อดี-ข้อด้อยของการจ่ายโบนัส

ทั้ง 3 รูปแบบมาให้ดู ดังนี้

1.จ่ายเท่ากันทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข เช่น ได้โบนัสคนละ 2 เดือนต่อปีเท่ากันหมดทั้งบริษัท

ข้อดี  -คำนวณงบประมาณการจ่ายง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะจ่ายเท่ากันทุกคน

ข้อด้อย  -ไม่สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทตั้งใจทำงาน เพราะคนขี้เกียจ คนทำงานแบบกลาง ๆ กับคนขยัน

มีผลงานดีก็ได้โบนัสเท่ากัน เลยทำให้พนักงานที่ทุ่มเทเห็นว่าไม่รู้จะขยันหรือทุ่มเทไปเพื่ออะไร

เพราะคนทำงานไปเรื่อย ๆ ก็ได้เท่ากับเรา

- บางบริษัทที่ไปใส่เอาไว้ในสัญญาจ้างก็จะกลายเป็นสภาพการจ้าง หรือข้อผูกมัดที่จะต้องจ่ายโบนัสตามสัญญา

ม่ว่าบริษัทจะขาดทุนยังไงก็ต้องจ่าย ซึ่งจะกลายเป็นภาระของบริษัทระยะยาวเพราะสภาพการจ้างใดที่เป็น

คุณกับลูกจ้างแล้ว นายจ้างจะมายกเลิกภายหลังโดยลูกจ้างไม่ยินยอมไม่ได้ด้วยซิครับ

 

2.จ่ายตามผลการปฏิบัติงาน วิธีนี้บริษัทมักจะประกาศให้พนักงานทราบปีต่อปี โดยสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการ

เรื่องของโบนัสเอาไว้ว่า ถ้าบริษัทมีผลการประกอบการดีสามารถจ่ายได้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายโบนัส แต่ถ้าปีไหน

ผลการประกอบการไม่ดี บริษัทจะพิจารณาไม่จ่ายได้ และยังรวมถึงว่าถ้าหากพนักงานคนใดมีผลการปฏิบัติงานดี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายโบนัสให้เยอะกว่าพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ดี หรือพนักงานคนไหนผลการปฏิบัติงาน

แย่มาก ๆ บริษัทอาจไม่จ่ายโบนัสกับพนักงานคนนั้นก็ย่อมได้

ข้อดี  -พนักงานที่ขยัน มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีกำลังใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่พนักงานที่ไม่ขยัน

ไม่มีผลงานบางคนอาจจะต้องลาออกไป เพราะรับไม่ได้กับการไม่ได้รับโบนัส

- บริษัทมีหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสที่ชัดเจน และไม่ผูกมัดเป็นสภาพการจ้างที่จะต้องมาจ่ายกันทุกปี

ทั้ง ๆ ที่บริษัทขาดทุนจวนเจ๊ง ซึ่งจะเกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ และสามารถควบคุม Staff Cost ได้ดีกว่า

เพราะจะจ่ายให้กับคนที่สมควรได้รับโบนัสจริง ๆ 

ข้อด้อย  -พนักงานอาจเกิดการชิงดีชิงเด่น แย่งผลงานกันเพื่อให้ตัวเอง (หรือทีมงานของตัวเอง)

ได้โบนัสมากกว่าคนอื่น (หรือทีมงานอื่น) ใครจะเป็นยังไงก็ช่าง ขอให้ฉันได้โบนัสเยอะ ๆ ก็พอ 

 

3.จ่ายแบบผสมทั้งเท่ากันทุกคนและตามผลงาน (ข้อ 1+ข้อ 2) ในการจ่ายแบบนี้ยังมีบ้าง

ซึ่งข้อดี-ข้อด้อยจะเป็นการผสานระหว่างข้อดีและข้อด้อยของข้อ 1 และ 2 ข้างต้นครับ 

แล้วควรจะจ่ายโบนัสแบบไหนดี ?


จากที่ผมได้พูดคุยในบริษัทต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีการจ่ายโบนัสตามข้อ 2 คือ ตามผลงาน

(และผลการประกอบการของบริษัท)  ส่วนการจ่ายแบบเป็นประจำเท่ากันทุกคนมีแนวโน้ม

จะน้อยลงไปเรื่อย ๆ เพราะไม่จูงใจให้คนอยากทำงาน และการจ่ายแบบประจำเท่ากัน+ตามผลงาน

มีใช้อยู่แต่น้อยกว่าการจ่ายแบบตามผลงานครับ

 

ที่ผมเขียนมานี้เพื่อให้ข้อคิดสำหรับท่าน โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs หรือเพิ่งก่อตั้งว่าจะมีแนวคิดในการจ่ายยังไง

(หรือแม้แต่บริษัทที่มีวิธีการจ่ายแบบใดแบบหนึ่งอยู่แล้วอยากจะทบทวนการจ่ายโบนัสใหม่) 

คราวนี้ก็อยู่ที่องค์กรของท่านแล้วละครับว่าจะมีนโยบายการจ่ายแบบไหน ซึ่งผมได้ให้ข้อคิดเอาไว้แล้วข้างต้นครับ

 

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1392342630


ผู้เข้าชม : 12441 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys