Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ทำไมบางองค์กรถึงไม่ค่อยอยากจะพัฒนาพนักงาน

เรื่องของการพัฒนาพนักงานนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มักจะมี

ข้อถกเถียงกันอยู่เสมอ ว่า บริษัทควรจะพัฒนาพนักงาน

มากน้อยสักแค่ไหน ในยุคปัจจุบัน มีการสำรวจแง่มุม

ต่างๆ ของการพัฒนาพนักงานมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของงบประมาณการฝึกอบรม จำนวนวันฝึก

อบรมของพนักงานต่อคนต่อปี บางแห่งก็กำหนดเป็น

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมกันเลยก็มี แต่สุดท้ายก็ยังมี

ข้อถกเถียงกันว่า การพัฒนาพนักงานตามหลักการ

บริหารทรัพยากรบุคคลนั้นมันได้ผลจริงหรือhttp://prakal.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

มีบริษัทอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ที่มีความเชื่อเรื่องของการพัฒนาพนักงานที่แตกต่างกัน


กลุ่มแรก
 เป็นกลุ่มบริษัทที่เชื่อว่าการพัฒนาไม่มีประโยชน์อะไร เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมากมาย

ดังนั้นบริษัทกลุ่มนี้ จึงไม่มีนโยบายเรื่องของการพัฒนาพนักงานอะไรออกมาเลย ไม่มีการส่งพนักงานไปฝึกอบรม

ไม่มีการวางระบบการพัฒนาพนักงาน แม้แต่การสอนงานโดยหัวหน้างานของตนเองก็ยังไม่มี

เพราะเขาเชื่อว่าสอนไปก็ไม่มีประโยชน์ ให้พนักงานลงมือทำ และเรียนรู้ไปด้วยตนเองจะดีกว่า

ที่สำคัญก็คือ ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มนี้ มักจะมองว่า การฝึกอบรมเป็นอะไรที่ดีแต่ในตำรา

หรือในทางทฤษฎีมากกว่า ในทางปฏิบัติไม่เคยเห็นผลดีอะไรเลย มีแต่จะทำให้บริษัทต้องเสียเงิน

งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะอบรมมาแล้วพนักงานก็ไม่ได้เอามาใช้ และไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร

ต่อองค์กรเลยสักนิด สู้เอาเวลาที่จะต้องส่งพนักงานไปอบรมนั้น ให้พนักงานทำงานสร้างผลงานยังจะดีซะกว่า

ผลก็คือ พนักงานของบริษัทในกลุ่มนี้ จะทำงานไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้รับการพัฒนาอะไร ผู้บริหารต้องทำงานเองมาก

เพราะมอบหมายอะไรไป พนักงานก็ทำไม่ได้ เพราะขาดความรู้ เนื่องจากไม่เคยได้รับการอบรม

สุดท้ายอะไรที่เป็นความรู้ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ระบบการทำงานใหม่ๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นผู้บริหาร

จะต้องเป็นคนดำเนินการเองทั้งสิ้น เพราะพนักงานไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำได้เลย


 

กลุ่มที่สอง มีการอบรมพอเป็นพิธี กล่าวคือ อบรมในสิ่งที่พนักงานยังทำไม่เป็น หรือขาดความรู้เรื่องนั้นๆ

ก็เติมความรู้เติมทักษะให้ไป โดยไม่มีแผนการอะไรมากนัก

เมื่อไหร่ที่เห็นว่าพนักงานเริ่มมีปัญหา ทำงานไม่ค่อยได้ และขาด

ทักษะอะไรในการทำงาน ก็จะส่งไปอบรมทักษะเหล่านั้น เพื่อให้

พนักงานกลับมาทำงานได้ บริษัทกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่เริ่มมองเห็น

ความสำคัญของการพัฒนาพนักงานมากขึ้น เพียงแต่ยังไม่รู้วิธีการ

และแนวทางในการพัฒนาที่ถูกต้อง ก็เลยพัฒนาไปตามความรู้สึก

ไม่มีระบบอะไรรองรับ พนักงานเองก็ได้รับการพัฒนาแบบ

ไม่ค่อยเต็มที่มากนัก ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่มีการมองไปในระยะยาวมากนัก

การพัฒนาพนักงานเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับผลงานในช่วงวันนี้ ปีนี้

ไม่เคยคิดไกลไปมากกว่านี้เลย

 

 

กลุ่มที่สาม เป็น กลุ่มที่มีการวางแผนการฝึกอบรมพนักงานเป็นอย่างดี พนักงานแต่ละคนเมื่อเข้ามาทำงาน

ในบริษัทแล้วก็จะได้รับการวางแผนเพื่อพัฒนา ในแต่ละปี มีแนวทาง หลักสูตร และมีประเด็นที่จะต้องพัฒนา

อย่างชัดเจน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมต่างๆ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้เป็นขั้นๆ

โดยเชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน มีการลงทุนเรื่องการพัฒนา

อย่างมาก ผู้บริหารเชื่อเรื่องการพัฒนาพนักงานมาก เพราะเชื่อว่า ถ้าพนักงานได้รับการพัฒนา

ผลงานก็จะดีขึ้น ผลงานขององค์กรก็จะดีขึ้นเช่นกัน การพัฒนาองค์กรก็จะไปได้อย่างรวดเร็ว

โดยธรรมชาติของการพัฒนาคนนั้น เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลาในระยะยาวมาก ลองเปรียบเทียบกับ

ตนเองในการเรียนหนังสือดูก็ได้ครับ เราใช้เวลาในการเรียนหนังสือในระบบการศึกษาอย่างน้อยๆ

ก็ประมาณ 10 ปี บางคน 15 ปีด้วยซ้ำไป กว่าจะสามารถนำเอาความรู้มาใช้ในการดำรงชีวิต

และใช้ในการทำงานได้อย่างดี ขนาดบางคนเรียนมาเยอะ แต่ทำงานไม่ได้เรื่องก็ยังมีเลยครับ

 

 

ดังนั้นการพัฒนาพนักงานในองค์กร เราจะคาดหวังผลในทันทีเลยนั้น คงเป็นไปไม่ได้

เหมือนปลูกต้นไม้ครับ เราอยากได้ ดอกไม้ อยากได้ผลไม้ ก็ต้องคอยรดน้ำ ใส่ปุ๋ย และให้การดูแล

เป็นอย่างดี เพื่อให้ต้นไม้ที่เราปลูกออกดอกออกผลงดงามได้ ไม่มีใครที่ปลูกวันนี้แล้วก็บอกว่า

อยากได้ผลวันพรุ่งนี้เลย ถ้าไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะไม่ปลูก แบบนี้ก็ไม่มีวันได้กินผลของมันแน่นอนครับ

การบริหารคนก็เช่นกัน ถ้าเราต้องการให้คนสร้างผลงานที่ดี เราก็ต้องหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ย นั่นก็คือ

การเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการทำงานให้กับพนักงานของเราอยู่

เสมอ การให้ความรู้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการฝึกอบรมเสมอไป

การสอนงาน การให้คำแนะนำ การให้ Feedback ที่ดี การดูงาน

การ on the job training ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิธีการ

พัฒนาพนักงานทั้งสิ้น และเมื่อถึงเวลา พนักงานก็จะสามารถสร้าง

ผลงานให้องค์กรได้อย่างดี เหมือนต้นไม้ที่พอถึงเวลา

ก็จะออกดอกออกผลให้เราได้กินกัน

เพียงแต่ผู้บริหารจะต้องอดทน และพัฒนาคนให้ถูกวิธีมากกว่า

เคยมีผู้บริหารบริษัทในกลุ่มแรก ถามผู้บริหารบริษัทในกลุ่มที่สามว่า จะพัฒนาและอบรมไปทำไม

ถ้าบริษัทลงทุนไปมากมาย สุดท้ายถ้าพนักงานออกไปอยู่ที่อื่น เราก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ใช่หรือ

ผู้บริหารบริษัทกลุ่มที่สาม ตอบกลับมากว่า

แล้วถ้าเราไม่พัฒนาเขาเลย และเขาไม่ไปไหน ยังคงอยู่ทำงานกับองค์กรของเราล่ะ เราจะได้ประโยชน์อะไรมั้ย

 

 

 

ที่มา :  http://prakal-hrknowledge.blogspot.com/2013/12/blog-post_13.html#more


ผู้เข้าชม : 2301 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys