Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
เคล็ด (ไม่ลับ) สร้างความยั่งยืน

 ปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นอกจากผลผลิตทางธุรกิจแล้ว กลยุทธ์ของกิจกรรมเพื่อสังคม ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ภาคธุรกิจต้องมีความเข้าใจ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ผลเช่นนี้จึงทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา CSRI Forum
ภายใต้หัวข้อ "CSR Integration : A Win-win Strategy to Sustainability" ให้กับองค์กรธุรกิจ และผู้สนใจ

 

โดยเบื้องต้น "ภัทรลดา สง่าแสง" ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับไทยออยล์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมัน โดยซื้อน้ำมันทั้งจากต่างประเทศ และในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้มีผลกระทบและเกิดภาวะความเสี่ยงสูงมาก

"เพราะการกำหนดราคา เรากำหนดเองไม่ได้ ต้องขึ้นกับกลไกตลาด และสถานการณ์ จึงทำให้การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล ทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเชน (Supply Chain) สังคม (Social) และที่สำคัญคือลูกค้า (Customer) 

นอกจากนั้น "ภัทรลดา" ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรฐานของสินค้าจะถูกกำหนดโดยรัฐ ทั้งขั้นตอนการผลิต และเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ทำให้เราจึงต้องพัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ให้กับอนาคต

 

 

 

 

"สิ่งที่เราทำนั้นมองถึงภาพของซีเอสอาร์ทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนดเป็นเป้าหมายขององค์กร ทั้งเรื่องความปลอดภัย การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด และที่สำคัญต้องปรับตัวตามความต้องการของตลาด"

สิ่งที่สำคัญอีกประการที่ถือเป็นความท้าทายของบริษัทคือชุมชน ในส่วนนี้ "ภัทรลดา" บอกว่า บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบโรงงาน ทั้งมิติเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม

"ดร.วิทย์ สุนทรนันท์" ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญคือความยั่งยืน ด้วยการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางธุรกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

"ทั้งนั้นเพราะโลกนี้คือการเรียนรู้ ธุรกิจก็เหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ และวิธีการทำให้เกิดความยั่งยืน ไม่มีสูตรเฉพาะตายตัว เราจึงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลา ผมมองว่าในการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีปัญหาต้องแก้ไข ไม่ใช่มองถึงการแก้ไขปัญหาวันนี้ และวันพรุ่งนี้เท่านั้น แต่จะต้องให้ความสำคัญกับการตัดวงจรปัญหาดังกล่าว มิใช่เพียงแค่รอการแก้ไข แต่ต้องคิดโจทย์ และต้องเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ เพราะสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืน"

"ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล" ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทสมบูรณ์เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำเอาเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งมองว่าหากธุรกิจเติบโตได้เพียงใดก็ตาม แต่ความสำคัญไม่อาจจะเท่ากับการที่จะยืนอยู่ได้ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

"เพราะกระบวนการผลิตของเรา เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถยนต์ ทำให้เกิดความผิดพลาดไม่ได้เลย คุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากสินค้า และคนก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน"

นอกจากนั้น "ดร.อัสนียา" กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทสมบูรณ์จึงให้ความสำคัญกับพนักงาน ทั้งวิถีความเป็นอยู่และองค์ความรู้ ความสามารถที่จะต้องมี เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนย่อยของการผลิต แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับลูกค้า และผู้บริโภค

"ความยากขององค์กร ไม่เท่าความยากของพนักงานในทุกขั้นตอนของการผลิตที่เน้นความปลอดภัย และมาตรฐานคุณภาพ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จนนำไปสู่การนำนโยบายมาปฏิบัติจน

กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ เรามองว่าการจะสร้างองค์กรให้เติบโต ซีเอสอาร์ต้องเริ่มจากภายในสู่ภายนอกองค์กร ที่สำคัญต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับคนในบริษัท ถึงจะทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต" 

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจ จะมองแต่เพียงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมองตัวเลขของความสุขที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กร และสังคมโดยรวมด้วย ถึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดความยั่งยืนในอนาคต

 

 

 

 

ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1385455094

 

ผู้เข้าชม : 1251 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys