Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
HR ยุคดิจิทัล ต้องลอกคราบ

 กลยุทธ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นการทำสิ่งใหม่ๆ และหมายถึงยกระดับ เลื่อนขั้น เช่นเดียวกับดักแด้ต้องลอกคราบเป็นผีเสื้อ ที่ HR จะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ ยิ่งโลกยุคดิจิทัลด้วยแล้ว คงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก "หุ้นส่วนทางธุรกิจ" (Business Partner) ต้องลืมให้หมด สลัดทิ้งให้ได้คืนวันที่เคยเสพย์สุขจาการทำงานแบบเดิมๆ ตลอดระยะเวลาของการทำงานที่ยาวนาน

 คือคำบอกเล่าของวิทยากรงาน Productivity Talk 2013 "ชาญวิทย์ สิงหเสนี" กูรูผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันเขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านงาน HR ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยหลายต่อหลายแห่ง

แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากทำนองเดียวกับการเข็นครกขึ้นภูเขา แต่การลอกคราบเปลี่ยนเป็นคนละคน มีเป้าหมายจะทำให้ดีกว่าเดิมก็ไม่ใช่เป็นหนทางที่ตีบตัน มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน ...คำถาม คือ จะต้องทำอย่างไร

โดยก่อนอื่นนั้น เขาบอกว่า HR ต้องเปลี่ยนจากเดิมที่อาจเป็นคนรู้แคบๆ เป็นคนรู้กว้าง รู้ให้ไกล

ชาญวิทย์ใช้เวลาเกริ่นนำในการสัมมนาไปกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ของโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นเวลานานสองนานและเรียกได้ว่าความผันผวนของทุกๆ เรื่องที่ได้กล่าวมานั้นล้วนสร้างความไม่แน่นอน ความไม่มั่นคงทางธุรกิจ กระทั่งกล้าท้าได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นโหรสำนักใดก็คงไม่อาจฟันธงได้ว่า ในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ 

HR ยุคใหม่จึงจำต้องสวมบทของนักวางแผนกลยุทธ์ ดังนั้นจำเป็นเหลือเกินที่ต้องมีความรอบรู้เรื่องรอบตัว

กลยุทธ์นั้นมีความแตกต่างจากงานประจำอย่างไร กลยุทธ์นั้นหมายถึง การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ เป็นการทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน เป็นการยกระดับ เลื่อนขั้นจากสิ่งเดิม สิ่งที่เคยทำมา หากเป็นงานประจำ ก็เพียงเป็นการทำงานให้ดีขึ้นเล็กน้อยในแต่ละวันเท่านั้น

ขณะที่การกำหนดกลยุทธ์นั้นก็หมายถึง Doing The Right Thing ซึ่งองค์กรจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้น HR ไม่ควรปล่อยให้เวลาหมดไปกับงานประจำ โดยไม่ได้พัฒนาองค์กรสู่วิสัยทัศน์

HR จึงควรต้องมีความรู้ลึก รู้จริงในธุรกิจที่ตัวเองกำลังทำงานอยู่เป็นอย่างดี เข้าใจถึงธรรมชาติ ตำแหน่งขององค์กรในตลาดการแข่งขัน รู้ถึงอัตราการเติบโตและผลกำไร รู้กระบวนการดำเนินการ สามารถลำดับประเด็นสำคัญทางธุรกิจ ติดตามความก้าวหน้าของผลประกอบการทางธุรกิจอยู่เสมอ ตลอดจนคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้า ฯลฯ

จากบทบาทของพระรอง HR ในโลกยุคใหม่ต้องขึ้นมายืนแถวหน้า คิดทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ทำงานแบบรับคำสั่งอีกต่อไป

อะไรคือบทบาทของ HR ยุคใหม่ สรุปโดยคร่าวๆ มีอยู่หลายหัวข้อ ได้แก่

1. การเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง หมายถึง การสร้างความเปลี่ยนแปลง และปรับวิธีทำธุรกิจให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

2. การเป็นผู้ผสานเชื่อมโยงกลยุทธ์ รวมถึงนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การดำเนินงาน HRM และ HRD อย่างมีกลยุทธ์ และตอบโจทย์ที่แท้จริง

3. การเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้แทนพนักงาน โดยทำตัวเป็นกระบอกเสียงของพนักงานที่ผู้บริหารจะรับฟัง และเป็นเสียงกระตุ้นให้พนักงานทุ่มเทและมุ่งมั่นต่อหน้าที่งาน

       4. การสร้างคุณค่าเพิ่มในงาน HR และมุ่งความสำเร็จทางธุรกิจ

 

 แต่ถ้าหากจะต้องให้สรุปว่า HR แห่งยุคดิจิทัลควรมีความสามารถอะไรบ้าง ในงานนี้เฉลยว่ามีอยู่ 14 ข้อด้วยกัน ดังนี้

1. ต้องเก่งในการดึงดูด จูงใจ และรักษาคนเก่ง ที่มีความมุ่งมั่น มีความสามารถ

2. สามารถทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

3. มีความสามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและพนักงานสัมผัส รับรู้ภาพลักษณ์และประสบการณ์ที่ดี

กับองค์กรของตัวเอง

4. ต้องเก่งในการปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย มีความรับผิดชอบในงาน เพื่อการส่งมอบผลงานที่มี

ประสิทธิผลสูง

5. ต้องมีความสามารถในการสร้างทีมเวิร์ค สร้างความร่วมมือกัน และทำให้คนสามารถทำงานข้าม

สายงานเพื่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและรายได้

6. ต้องเก่งในการเรียนรู้ สร้างและสรุปความคิดที่มีผลกระทบต่อการทำงาน

7. สามารถสร้างผู้นำทั่วทั้งองค์กร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้นำ

8. ต้องเก่งในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มีความไว้วางใจและอยู่คงทน

9. ต้องมีความสามารถด้านนวัตกรรม เก่งในการคิดทำสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะด้านเนื้อหาหรือกระบวนการ

10. ต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงต้องแบ่งปันแชร์

ความคิดให้คนในองค์กร

11. ต้องสามารถรักษาความเรียบง่ายของกลยุทธ์และกระบวนการ

12. ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่องค์กรดำเนินธุรกิจ

13. ต้องเก่งในเรื่องของการเตรียมตัวป้องกันและจัดการความเสี่ยง

14. ต้องสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/


ผู้เข้าชม : 3811 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys