Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ความทุกข์แรงงานไทย เงินเดือนน้อย-อยากเปลี่ยนงาน

 จ็อบสตรีทดอทคอมเผยผลสำรวจลูกจ้าง 62% ไม่มีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน โดยลูกจ้าง30% จากจำนวน 2,870 คน ระบุถึงเหตุผลหลักที่ทำให้ไม่มีความสุข และส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนงานคือ เงินเดือนน้อยเกินไป 

โดยเรื่องนี้ "ฐนาภรณ์ สถิตพันธุ์เวชา" ผู้จัดการสาขาประเทศไทย บริษัท จ็อบสตรีท (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าจ็อบสตรีทดอทคอมจัดทำแบบสำรวจความสุขของแรงงานไทยในปัจจุบัน โดยส่งแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ไปยังกลุ่มคนทำงานในฐานข้อมูลของ JobStreet.com ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2556) และได้การตอบรับจากกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างจำนวน 4,621 คน

 

 

   จากผลสำรวจพบว่า ลูกจ้าง 62% หรือจำนวน 2,870 คน ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ

   สาเหตุหลักมาจาก เงินเดือนน้อยเกินไป, ขอบเขตของงานที่ไม่ชัดเจน, ไม่ตรงกับความถนัด และความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับหัวหน้างานตามลำดับ และเมื่อสอบถามถึงทางออกที่พวกเขาจะเลือกทำ เพื่อให้ความสุขกลับคืนมา 58% เลือกที่จะมองหา งานใหม่ ในขณะที่ 37% เลือกที่จะหาความสุขอื่น ๆ นอกเวลางาน เช่น พักผ่อนหย่อนใจ, ทำงานอดิเรก ส่วนที่เหลือเลือกที่จะพูดคุยกับเพื่อนที่คอยให้กำลังใจ หรือคุยกับนายจ้างเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น 

 

 

   

หากวิเคราะห์ถึงปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกจ้างไม่มีความสุขในการทำงาน โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งงาน กลุ่ม Fresh/Entry Level, Junior Executive และ Senior Executive หรือลูกจ้างอายุโดยเฉลี่ยระหว่าง 21-34 ปี ระบุถึงเหตุผลสำคัญที่   ทำให้ไม่มีความสุขคือ เงินเดือนน้อยเกินไป

 

ขณะที่กลุ่ม Manager และ Senior Manager หรือลูกจ้างที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ให้ความสำคัญกับงานที่รับผิดชอบมากกว่าเงินเดือน โดยระบุถึงปัจจัยที่ทำให้ไม่มีความสุขคือ ขอบเขตของงานที่ไม่ชัดเจน และการทำงานที่ไม่ตรงกับความถนัด 

สำหรับลูกจ้าง 38% ที่ระบุว่ามีความสุขดีกับงานปัจจุบัน พบว่าเกิดจากปัจจัยหลัก 3 ประการคือ 

หนึ่ง 49% มีความสุขกับประสบการณ์ที่ได้รับ จากการทำงาน และโอกาสที่ได้ทำงานท้าทาย 
สอง 24% มีความสุขที่มีเพื่อนร่วมงานดี ๆ 
สาม 14% มีความสุขที่หัวหน้างานไว้วางใจ และเห็นคุณค่าของงานที่ทำอยู่ 

 

 

 

ดังนั้น หากวิเคราะห์ถึงปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกจ้างมีความสุข

โดยแบ่งกลุ่มตามระดับตำแหน่งงาน กลุ่ม Fresh/Entry Level และ Junior Executive หรือกลุ่มอายุระหว่าง 21-29 ปีโดยเฉลี่ย จะมีความสุขเมื่อมีเพื่อนร่วมงานที่ดี 

 

ขณะที่กลุ่ม Senior Executive, Manager และ Senior Manager หรือลูกจ้างที่มีอายุโดยเฉลี่ย 30 ปีขึ้นไป จะมีความสุขกับประสบการณ์จากงานที่ได้ทำ และโอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทาย 

 

"ฐนาภรณ์" กล่าวเพิ่มเติมถึงผลสำรวจที่พบว่า รายได้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบทำให้ความสุขของคนทำงานลดลง ขณะที่กลุ่มลูกจ้างที่ตอบว่ามีความสุขดีกับงานปัจจุบันกลับมีเพียง 13% ที่พอใจกับรายได้ที่ได้รับ แต่กระนั้น เมื่อให้ลูกจ้างให้คำจำกัดความเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน 65% ของจำนวนผู้แบบสอบถามระบุว่า ทำงานเกินเงินเดือน และเงินเดือนไม่พอใช้ มีเพียง 9% เท่านั้นที่ตอบว่า เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอ และทำให้มีสถานะทางการเงินที่ดี ที่เหลืออีก 26% คิดว่าเป็นรายได้ที่สมเหตุผล 

"ดิฉันมองว่าปัจจัยสำคัญรองลงมาจากเรื่องเงินเดือนที่มีผลกระทบทำให้ความสุขของคนทำงาน คือขอบเขตและลักษณะของงานที่ทำ โดยพบว่า 50% ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า งานที่ทำอยู่เป็นงานจำเจและน่าเบื่อ และอีก 50% ทำงานที่ท้าทายและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาทั้ง 2 ข้อนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนทำงานตัดสินใจที่จะมองหางานใหม่ เพื่อเรียกความสุขในการทำงานคืนกลับมา" 

 

จ็อบสตรีทดอทคอมสอบถามถึงสิ่งที่ลูกจ้างอยากเรียกร้องจากนายจ้างให้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ชีวิตการทำงานในฐานะแรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้น และพบว่ามี 3 ประเด็นที่ลูกจ้างอยากฝากไปถึงนายจ้าง ดังนี้ 

หนึ่ง ต้องการให้นายจ้างเพิ่มเงินเดือน รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ  
สอง ต้องการความก้าวหน้าในการทำงาน 
สาม ต้องการชีวิตที่สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว  

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1367461430


ผู้เข้าชม : 2430 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys