Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ผูกใจพนักงานด้วย Social Media

อาจเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน ดาบสองคม หากพูดถึง Social Media กับองค์กรในยุคนี้ อีกทั้งยังเป็นกระแสที่หากเอาอะไรมาหยุดก็ฉุดไม่อยู่ และหากมัวแต่กลัว ที่สุดก็คง "ตกขบวน" นั่นเป็นเพราะโลกการทำงานกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Millennials ซึ่งประกอบไปด้วยคน

เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ,วาย และแซท ที่ส่วนใหญ่ใช้ Social Media อีกทั้งโครงสร้างขององค์กรยุคปัจจุบัน เต็มไปด้วยความซับซ้อน และทำให้คนต้องสื่อสารผิดแผกไปจากเดิมซึ่งเป็นไปตามลำดับชั้น มาเป็นการสื่อสารชนิดสุดขั้ว ด้วยโลกการทำงานยุคนี้เอื้อให้พนักงานระดับล่างสุดสามารถพูดคุยกับผู้บริหารระดับบนสุดได้ แม้ว่าองค์กรอื่นๆ ยังอาจกล้าๆ กลัวๆ อยู่ แต่บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Pwc ตัดสินใจนำ Social Media มาใช้เป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร

          วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาธุรกิจ ภายใต้หน่วยงาน Information Technology Services บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวว่า ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า พนักงานขององค์กรแทบจะทุกคนคุ้นเคย และไปโพสต์ข้อความ ภาพถ่าย อะไรต่างๆ อย่างมากมายบน Social Media โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องที่ไม่ดีภายในองค์กรของตัวเอง ดังนั้น แทนที่จะให้พวกเขาไปพูดที่ข้างนอก น่าจะดีกว่าหากให้เหล่าพนักงานได้ระบายความอัดอั้นบน Social Media ภายในองค์กร ซึ่งชื่อว่า "Spark"

            วิไลพรได้อธิบายต่อว่า ปัญหาขององค์กรในทุกวันนี้หลักๆ มีอยู่ 4-5 ประเด็น คือ

1.      พนักงานมักไม่พอใจกับผลประเมินในการทำงาน ไม่พอใจกับการปรับเงินเดือนและ โบนัส

2.      เป้าหมายขององค์กรและตัวพนักงานมักไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3.      นโยบายของผู้บริหารงานที่ขาดความชัดเจน

4.      พนักงานมีความรู้สึกว่า องค์กรขาดการตอบรับหรือ Feedback

5.      พนักงานมีความรู้สึกว่าผู้บริหารขาดภาวะผู้นำ

ปัญหาดังกล่าวล้วนสร้างความท้าทายต่อการบริหารคนทั้งสิ้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมองค์กร

สมัยนี้ต้องทำการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งเป้าหมายก็คือ ต้องการให้พนักงานในองค์กรรู้สึกผูกพันกับองค์กร (Engagement) และมุ่งมั่นสร้างผลงานให้กับองค์กร

            ซึ่ง Social Media นั้นจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร วิไลพรบอกว่า ภายใต้การสร้างบรรยากาศการทำงานในรูปแบบของ "Social Workforce" ที่จะช่วยสร้างความผูกพันเนื่องจากคนสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว และใกล้ชิดมากยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาก่อน "แต่ต้องไม่ลืมว่า Social Media เป็นเพียงแค่เครื่องมือ ดังนั้นจำเป็นต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับระบบการประเมินผล การให้รางวัล รวมถึงการ Feedback"

Social Workforce ยังจะช่วยสร้างความเป็นกลุ่มก้อน ไม่แปลกแยก ทำงานอย่างโดดเดี่ยว อย่างเช่นกรณีของ Pwc ซึ่งมีพนักงานราว 1.7 แสนคนกระจายอยู่ใน 154 ประเทศทั่วโลกก็สามารถแชร์ความรู้ ไอเดียต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานผ่านทาง "Spark" นอกจากนั้น Social Workforce ยังช่วยอำนวยความสะดวกทำให้คนทำงานได้ง่ายมากขึ้น

วิไลพร ได้สรุปข้อดีของการนำ Social Media เข้ามาใช้ในองค์กรไว้ ดังนี้

1.      เครื่องมือนี้ไม่จำกัดขอบเขต สามารถสื่อสารกันได้ทุกที่ ทุกเวลา

2.      เครื่องมือนี้ยังแสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นความเชื่อมั่น ความเชื่อใจ ในตัวพนักงานขององค์กร

3.      หากนำเครื่องมือนี้ใช้ในทางที่ถูกที่ควร จะช่วยสร้างผลิตภาพ ด้วยการนำไอเดียต่างๆ ของพนักงานมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆ 

4.      จะทำให้เกิดภาพลักษณ์องค์กรที่ดี จนสามารถดึงดูดคนเก่งให้สนใจเข้ามาร่วมงาน

5.      ช่วยสร้าง Internal Branding แบรนด์ดีที่เริ่มสร้างเสียงพนักงานข้างในองค์กร

6.      ทำให้องค์กรเปิดกว้างต่อโลกภายนอก

7.      เป็นเครื่องมือที่ทำให้ได้ยินเสียงคำชมเชย รวมถึงข้อติจากลูกค้า ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานได้อย่างตรงจุด

8.      ทำให้เกิดการสื่อสารได้อย่างทันท่วงที ในยามที่มีประเด็นสำคัญและต้องการคำปรึกษา ชี้แนะก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบปะเจอะเจอตัว

9.      ทำให้เกิดการแชร์ความคิด ไอเดีย ข้ามหน่วยงาน สร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่ามากขึ้น

10.  พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป เช่น ฟังเสียงของคนที่อยู่ Social Media มากกว่าสื่อหลัก ดังนั้น น่าจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับองค์กรและแบรนด์สินค้า ได้เช่นเดียวกัน

 ในน้ำดีย่อมมีน้ำเสีย Social Media เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย วิไลพรยังกล่าวต่ออีก

ว่า Socia Media เป็นอะไรที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ และมันเป็นยิ่งกว่าอะมีบ้าที่แพร่ขยายอย่างรวดเร็ว และกว้างไกล

สิ่งที่องค์กรต้องทำ ก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานถึงผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นจาก Social Media อะไรควรทำอะไรที่ไม่ควรทำ รู้กาลเทศะในการใช้  

ไม่ใช้ =องค์กรตกยุค

 Social media ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ พยายามใช้ประโยชน์ จากช่องทางออนไลน์นี้ให้มากกว่าการเป็นแค่เพียงเครื่องมือสื่อสารและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การตลาดและการขาย 

จากการสำรวจนักศึกษาจบใหม่ทั่วโลก 4,300 คน ครอบคลุม 75 ประเทศ ช่วงเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาของ Pwc ภายใต้ชื่อ Millennials at work: Reshaping the workplace พบว่า 41 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้องค์กรสื่อสารกับ พนักงานผ่านช่องทาง electronic มากกว่าการสื่อสารแบบตัวต่อตัวหรือแม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์ รวมถึงการเข้าถึงอุปกรณ์และช่องทางดิจิทัล ในที่ทำงานจะส่งผลให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหากองค์กรที่มีการกีดกันการเข้าถึงช่องทางนี้ พวกเขาก็จะไม่เลือกที่จะทำงานกับองค์กรนั้นเพราะถือว่าเป็นองค์กรที่ ล้าหลัง

 

 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com

 


ผู้เข้าชม : 1956 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys