Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ความท้าทายการบริหารบุคคล ส่งเสริมพนักงาน ทำงานข้ามประเทศ

               ในปี 2013 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายองค์กร มีแผนจะปรับโครงสร้างการทำงาน เพื่อนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้มากขึ้น ทั้งยังเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจกว่าที่เคยเป็นมา

 

ดังนั้น เมื่อดูผลการสำรวจ HR Service Delivery ประจำปี 2013 "พิชญ์พจี สายเชื้อ" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน ประเทศไทย ระบุว่า มีองค์กรเข้าร่วมการสำรวจครั้งนี้กว่า 44% โดยมีแผนจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และสอดรับกับการปฏิบัติงานด้านอื่น โดยองค์กรต่าง ๆ ได้นำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

 

"ยกตัวอย่างเช่น สถาปัตยกรรมระบบแบบ Software-as-a-Service (SaaS) ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาทั่วโลก และยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบ หรือบริการที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้อีกด้วย" อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการคนเก่ง และการประเมินผลงาน ยังคงเป็นประเด็นปัญหาสำคัญในงานด้านทรัพยากรบุคคลเหมือนเช่นเคย

 

แต่สำหรับในเอเชีย พบว่ามี 3 ปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่การพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1.      เทคโนโลยีเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) โดยทั่วไปแล้วองค์กรในเอเชียมักไม่ค่อยมีการลงทุนด้านนี้เท่าใดนัก เนื่องจากมีต้นทุนด้านแรงงานต่ำ แต่เมื่อองค์กรต้องก้าวขึ้นมาแข่งขันบนเวทีโลก หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งยังสามารถรับมือกับข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการ พนักงาน และผู้นำองค์กรได้อย่างเหมาะสม

 

2.      การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร เดิมทีองค์กรหลายแห่งอาจเลือกใช้พนักงานธุรการธรรมดามาจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเลือกคนที่มีศักยภาพสูงกว่า เพื่อสามารถช่วยวางกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งเข้ามาแทนที่ โดยผู้นำขององค์กรมีแนวโน้มที่จะหันมาพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านทรัพยากรบุคคลมากขึ้นในอนาคต

 

3.      การวางมาตรฐานและพัฒนาบริการด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้ร่วมกัน การพัฒนาบริการรูปแบบนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมและรักษาคุณภาพ หรือคิดค้นและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งยังทำให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการขององค์กร และสถานการณ์ของธุรกิจในภาพรวม

 

ทั้งนั้น เพื่อการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากองค์กรชั้นนำของเอเชียหลายแห่งกำลังเร่งวางแผน เพื่อนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาไปจนทำให้องค์กรสามารถสนับสนุนการทำงานในภาษาท้องถิ่นทุกภาษาทั่วเอเชียหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ตามความจำเป็นในแต่ละประเทศ

 

 

นอกจากนี้ "พิชญ์พจี" ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า หลาย ๆ องค์กรพบว่าการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีเพียงระบบเดียวทั่วทั้งภูมิภาค เป็นวิธีการทำงานที่ดีที่สุด และยังสนับสนุนให้มีการใช้งานบริการเดียวกันอย่างทั่วถึง

"ปัจจุบันมีระบบเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนเรื่องภาษาท้องถิ่นในทุกประเทศแถบเอเชีย แต่ยังมีความผันแปรในด้านกฎกติกาบางอย่างในบางประเทศ บริษัทจึงคิดว่าควรที่จะมีการจัดรูปแบบการบริการพื้นฐานของงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วนำมารวมศูนย์การให้บริการทั่วทั้งเอเชีย"

 

"การจัดรูปแบบการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้บริการ หรือระบบร่วมกันในหลาย ๆ ประเทศ ทั้งนั้น เพราะเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายที่ทำงานของพนักงานที่มีความสามารถ"

 

"แม้จะมีการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลกันอย่างมากมาย แต่ความท้าทายสำคัญอย่างหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือการโยกย้ายที่ทำงานของพนักงานที่มีความสามารถสูง โดยในอดีตฝ่ายทรัพยากรบุคคลมุ่งสนใจเฉพาะการดึงดูดและสรรหาคนเก่งในประเทศของตน"

 

"แต่ปัจจุบันพนักงานมีฝีมือเหล่านี้ได้เริ่มจะโยกย้ายที่ทำงานข้ามประเทศ แม้จะยังอายุน้อยอยู่ก็ตาม จึงทำให้ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลในเอเชียอาจต้องประสบกับปัญหาใหม่ ๆ"

 

ดังนั้น หากต้องการคนเก่ง คนดีมีคุณภาพมาทำงานให้กับองค์กร จึงต้องพยายามที่จะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้ไปทำงานในประเทศอื่น ๆ อย่างที่พวกเขาต้องการ

 

โดยเรื่องนี้ "พิชญ์พจี" บอกว่า...แนวโน้มในประเทศไทยสอดคล้องกับแนวโน้มในภูมิภาค คือบริษัทเริ่มให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมากขึ้น หรือใช้ระบบในการทำงานมากขี้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

 

"อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาคนให้สามารถใช้ระบบได้เต็มประสิทธิภาพด้วย" ถึงจะทำให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเอเชียประสบผลสำเร็จ

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1363749060&grpid=03&catid=17&subcatid=1701 


ผู้เข้าชม : 1158 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys