Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
พร้อมรับมือกับความท้าทายหรือยัง ?
นับถอยหลังอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

องค์กรที่ไม่มีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะไม่สามารถพัฒนาทีมงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน บั่นทอนขวัญกำลังใจ และประสิทธิภาพในการทำงาน ท้ายที่สุดจะสร้างความไม่พอใจให้แก่พนักงาน และทำให้พนักงานลาออกเพิ่มมากขึ้น

เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว บริษัทต่าง ๆ จึงต้องปรับใช้โซลูชั่นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใดก็ตาม เนื่องจากบุคลากรในแต่ละเจเนอเรชั่นมีความต้องการทางด้านวิชาชีพ และคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นแนวทางแบบครอบจักรวาลจึงไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป ทางที่ดีควรปรับใช้กลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละเจเนอเรชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยกตัวอย่าง เช่น คนยุคเบบี้บูม (Baby Boomers) มีประสบการณ์ที่กว้างขวาง มีเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า และนำเสนอความสามารถในการบริหารจัดการ และความเป็นผู้นำ เพราะคนเหล่านี้มีสไตล์การทำงานที่คงเส้นคงวา และมีแนวโน้มที่จะดำเนินการตามแนวทางเดิม ไม่ว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงภายนอกหรือแรงกดดันใดก็ตาม ในทางตรงกันข้าม คนรุ่น Generation Y เป็นบุคลากรหน้าใหม่ มีความก้าวร้าวสูงมาก เปี่ยมด้วยพลังและความกระตือรือร้น

บุคลากรยุคเบบี้บูมมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องความเป็นผู้นำ และความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ขณะที่ความกระตือรือร้นและความสามารถตอบสนองอย่างฉับไวของคนรุ่น Generation Y จะช่วยส่งเสริมศักยภาพขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง ที่จริงแล้วปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยเหตุนี้คุณสมบัติของคนรุ่น Generation Y ทั้งในเรื่องความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และการตอบสนองอย่างฉับไว จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

ทุกวันนี้ บุคลากรรุ่น Generation Y ก้าวเข้าสู่องค์กรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงคาดหมายได้ว่ากระแสแนวโน้มเหล่านี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยของไอดีซีแสดงให้เห็นว่าภายในปี 2555 พนักงานราว 40 เปอร์เซ็นต์ ในเอเชีย-แปซิฟิกจะทำงานนอกสถานที่ ดังนั้นบริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องพฤติกรรมของพนักงาน พร้อมทั้งปรับใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญทางด้านธุรกิจให้ปลอดภัย

เพราะความหลากหลายของบุคลากรในปัจจุบันอาจก่อให้เกิดปัญหาท้าทายหลายประการในเรื่องทรัพยากรบุคคล แต่หากมีกลยุทธ์ นโยบาย และเครื่องมือที่เหมาะสม องค์กรจะสามารถปรับปรุงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยอาศัยทักษะและคุณสมบัติที่หลากหลายของบุคลากรหลายกลุ่มหลายรุ่น

ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะช่วยรักษาบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ และจะช่วยให้ธุรกิจโดยรวมประสบความสำเร็จ

 
 
ที่มา :  ประชาชาติธุรกิจ
 

ผู้เข้าชม : 1223 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys