Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
สร้างบุคลากร ที่สามารถจูงใจคน

 

คนขององค์กรต้องมีศักยภาพในการจูงใจผู้คน ตรงนี้ควรเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการพัฒนาและสร้างคนขององค์กรโดยใช้กับทุกคน ไม่จำกัดเฉพาะคนที่ได้รับการจับตาวางตัว (talent group) เป็นผู้นำในแต่ละแผนกงาน และในแต่ละระดับ ศักยภาพในการจูงใจดังกล่าวไม่จำกัดเฉพาะจูงใจผู้ซื้อสินค้าและบริการ หากต้องสามารถจูงใจเพื่อนร่วมงานรวมทั้งตัวเองด้วย

 

ธรรมชาติเซลล์ต้องขยายตัว

 

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เติบโตอยู่รอดได้เพราะเซลล์ขยายตัวเกิดใหม่ ทำหน้าที่ทดแทนช่วงต่อช่วงนั้นมีจำนวนมากกว่าเซลล์เสื่อมสลายล้มตาย องค์กรก็เช่นเดียวกัน ในแง่มุมการจูงใจคน เสมือนเป็นการเริ่มต้นแบ่งร่างขยายเซลล์ให้ทำงานทดแทนรับช่วงขยายงานมากขึ้น 

 

แม้ว่าการลงแรงสอนงานบางทีเหนื่อยกว่าทำเอง โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ แต่ผลลัพธ์บั้นปลายนั้นเป็นผลดีแน่นอน การจูงใจคนต้องหมั่นกระตุ้นให้คนขององค์กรมีความทะเยอทะยาน ต้องสร้างความทะเยอทะยาน สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น มุ่งมั่นให้แต่ละคนมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในชีวิต มิใช่ทำงานไปวัน ๆ คนเราต้องมีจุดมุ่งหมายที่สูงในชีวิต

 

วิธีการคือผู้ดำเนินการต้องหาให้รู้ว่าเรื่องใดความสำคัญในระดับส่งผลต่อการตัดสินใจ มีผลในการเป็นแรงจูงใจของบุคคลเป้าหมาย เปรียบประหนึ่งเคล็ดลับการสัประยุทธ์ที่จับโจรจับหัวหน้า 

 

ยิงคนต้องยิงม้าก่อน จู่โจมคนต้องโจมตีที่จิตใจ วิธีการนี้ใช้กับการจูงใจคนได้ 

 

โดยเฉพาะเมื่อเจตจำนงและผลลัพธ์จากการจูงใจเป็นเรื่องดี ๆ สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนกับองค์กร

 

ฝึกฝนศิลปะการมีอิทธิพลต่อผู้อื่น

 

การกระตุ้นให้คนมีความทะเยอทะยานต้องพอดีระหว่างอารมณ์กับเหตุผล และผสมผสานกันอย่างลงตัว จุดเริ่มต้นมักเป็นการจับทันความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตรงจุดนี้เป็นธรรมชาติปกติของคนเรา ไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่ สังเกตเห็นหรือไม่ทันสังเกต

 

ผลต่อเนื่องของอารมณ์เมื่อผนวกรวมกับหลักคิดถึงผลลัพธ์แล้ว ทำให้เกิด emotional economy หากเป็นทางบวกและสร้างสรรค์คือการทำให้แต่ละฝ่ายรู้สึกดีขึ้น เป็นแบบ win-win game ถ้าเป็นผลลบคือเกิดผลทำลายล้าง ทำให้ทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแย่ลง เกิดอารมณ์เป็นพิษจิตตก win-lose game หรือ lose-lose game ศิลปะการมีอิทธิพลต่อผู้อื่นคือต้องทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดความรื่นรมย์ขวัญสู้รบสูงมุมานะทำงาน 

 

แม้ว่าขณะที่เกิด emotional economy ในทิศทางดังกล่าวอยู่อาจมองเห็นไม่ชัดเจน แต่มีผลสะเทือนอย่างมากต่อการทำงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 

โลกแห่งการจูงใจต้องใช้จุดเชื่อมต่อทางอารมณ์เพื่อการนำร่อง และโต้กระแสคลื่นทางอารมณ์ที่ไม่เป็นผลดี เพื่อกุมหางเสือทิศทางนาวาอารมณ์ไปตามที่ต้องการ การสร้างคนขององค์กรให้จูงใจคนได้ ต้องสร้างบุคลากรที่มีศิลปะยอดเยี่ยมในการมีอิทธิพลต่อคน 

 

คนขององค์กรที่มีแววให้พัฒนาได้ จับสังเกตได้จากการแสดงศักยภาพที่มีความรู้สึกไวทางอารมณ์ เหมือนมีเครื่องวัดจับความรู้สึกและปฏิกิริยาของคนอื่น จากนั้นต้องเป็นบุคคลที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำของตัวเอง เพื่อผลักดันให้การปฏิสัมพันธ์ในแต่ละครั้งเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ เกิด emotional economy ในทางบวก win-win game

 

องค์กรเป็นสังคมจัดตั้งแบบเข้ม

 

เรื่องของ organization behavior ทางตะวันตก หรือเรื่องรูปแบบและระดับขององค์กรจัดตั้งแบบจีน มีสาระเกี่ยวกับความเข้มข้นขององค์กรจัดตั้งเช่นเดียวกัน

 

องค์กรใด ๆ ล้วนเป็นสังคมจัดตั้งแบบเข้มทั้งนั้น เข้มข้นมากหรือน้อยก็ตามความจำเป็นแห่งภาระหน้าที่ นัยสำคัญที่กล่าวถึงคือคำว่าสังคมจัดตั้ง อันหมายถึงความจำเป็นต้องใช้ทักษะทางสังคมมาเสริมการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มิใช่อาศัยเพียงระเบียบวินัยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กรจัดตั้ง หรือ organization มาเป็นเครื่องมือในการทำงานองค์กร

 

จุดสำคัญของทักษะทางสังคมคือศักยภาพจัดการอารมณ์ของคนอื่นอย่างมีศิลปะและมีอิทธิพลต่อคนอื่น จุดสำคัญคือการมีกลยุทธ์ในการจูงใจผู้อื่นอย่างได้ผล

 

การสร้างคนขององค์กรให้มีคุณสมบัติเช่นนี้ ต้องบ่มเพาะให้เป็นคนที่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่าย ๆ มุ่งมั่นความสำเร็จ ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการให้หลากหลาย เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา จริงใจ จริงจัง แต่ไม่ทื่อด้าน

 

เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกคนขององค์กรให้รู้ทั่วกันว่า หากต้องการความสำเร็จต้องไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่าย ๆ หากต้องการได้รับความเชื่อถือ ต้องแสดงออกว่าตัวเองมิใช่สักแต่ว่ามีชีวิต แต่ตั้งใจต้องอยู่อย่างมีความหมาย

 

ความหมายที่ว่านั้นเชื่อมสัมพันธ์องค์กรอันเป็นสังคมจัดตั้งแบบเข้มกับการดูแลชีวิตการงาน และชีวิตส่วนตัวของแต่ละคน ไปจนถึงเชื่อมร้อยเข้ากับสังคมที่กว้างขวางออกไป

 

 

ที่มา: http://www.prachachat.net

 


ผู้เข้าชม : 1298 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys