Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ปลูกพื้นฐาน สร้างหัวหน้างาน จุดเริ่มต้นผู้นำเพื่อเสริมศักยภาพองค์กร

 เมื่อก้าวเข้าสู่การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงคือการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้เหมาะสมกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังเพื่อพร้อมสู่การปฏิบัติงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง จนสามารถเสริมสภาพการแข่งขันธุรกิจในเวทีระดับสากลได้


ดังนั้น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดงานสัมมนาที่มีชื่อว่า "Productivity Facilitator 2012" หรือโครงการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

โดยมีประเด็นหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจกับแนวทางพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิด และเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเสริมให้พนักงาน และทุกคนในองค์กรสามารถเพิ่มผลผลิตและผลิตภาพอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแนวคิดที่จะนำไปสู่การสร้างบุคลากรด้านการเพิ่มผลผลิตภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ "ดุจดาว ดวงเด่น" ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

แนะนำว่า จะต้องเริ่มต้นสร้างจากหัวหน้างาน หรือผู้บริหารระดับต้น ให้ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายในองค์กรเสียก่อน

"จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาที่ผ่านมา ดิฉันพบว่าสิ่งที่น่าสนใจของการนำไปสู่ปัญหาการทำงานในองค์กร คือ บุคลากร ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ของปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งการจะนำองค์กรไปสู่การเพิ่มผลิตภาพที่ดี องค์กรจะต้องหาให้เจอว่าใครเป็นคนนำสารไปสู่พนักงานจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ซึ่งนั่นคือกุญแจสำคัญที่สุด"

"ที่บอกว่าคนเป็นปัญหาหนึ่งในกระบวนการผลิต สืบเนื่องจากการสื่อสารไม่ตรงกันระหว่างหัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ ประกอบกับการดูแลและความเอาใจใส่ระหว่างการทำงานไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ชิ้นงานที่ผลิตได้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ"

"ดังนั้นเราจึงต้องเริ่มจากการแจกแจงงานให้ชัดเจนตามระดับของผู้บริหารระดับต้น เช่น หัวหน้าแผนก จะต้องเป็นผู้วางแผนรายสัปดาห์, หัวหน้าหน่วย ต้องมอบหมายแผนให้แต่ละกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่ม จะมีหน้าที่ในการจัดคน และแจ้งแผนผลิตรายวัน"

"ทำไมจึงต้องวางแผนผลิตแบบรายวัน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการติดตามของงานในแต่ละวันถูกต้อง และครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าหรือไม่ รวมถึงจะได้ทราบถึงปัญหาระหว่างการผลิตในแต่ละวัน เพื่อจะได้ไม่เกิดอะไรขึ้น หรือรู้วิธีแก้ไขได้ตรงจุดที่สุด วิธีนี้จะเป็นการวิเคราะห์งานแต่ละวันได้ละเอียดมากกว่าการวางแผนผลิตรายสัปดาห์หรือรายเดือนเสียอีก"

ส่วนวิธีการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพของหัวหน้างานนั้น "ดุจดาว" บอกว่า หัวหน้างานจะต้องลงไปควบคุมดูแลถึงกระบวนการผลิต ไม่ใช่เพียงแต่การตรวจเช็กว่าวันนี้พนักงานในการผลิตมาครบไหม ซึ่งนี่มักเป็นสิ่งที่หัวหน้างานมองข้ามกันมาโดยตลอด

"ดังนั้น หัวหน้างานจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของการติดตามงานเสียใหม่ แนะนำว่าอาจเริ่มต้นอย่างง่าย ๆ จากการประชุมในระดับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ที่เราเรียกว่า morning talk การประชุมแบบนี้ใช้เวลาเพียงวันละ 10-15 นาที ก็จะได้รับรู้ว่าในวันที่ผ่านมา พนักงานสามารถผลิตชิ้นงานได้จำนวนเท่าไร มีชิ้นงานเสียหายเท่าไร ผลิตได้ตรงตามเป้าหรือไม่ มีปัญหาในกระบวนการผลิตอย่างไรในแต่ละวัน รวมถึงจะได้ชี้แจงว่าวันนี้เรามีแผนการผลิตต่อไปอย่างไร"

"นี่จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยสร้างงาน แล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและหัวหน้างานได้อย่างดี โดยที่พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุม โดยมีเพื่อนพนักงาน และหัวหน้างานคอยรับฟัง และหาทางออกร่วมกัน เพราะนี่คือจุดเปลี่ยนที่จะทำให้องค์กรมีบุคลากรแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม"

"ที่สำคัญวิธีนี้จะเป็นการพัฒนาหัวหน้างานให้มีความสามารถด้านการบริหารงานประจำวันให้บรรลุเป้าหมายในเวลาเดียวกัน และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพราะท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ของวิธีนี้คือ การสื่อสารระหว่างกันที่จะมีส่วนช่วยให้งานและการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าอย่างมีคุณภาพ"

"นอกจากนั้น หัวหน้างานจะต้องจัด training ในระบบปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีและเข้าใจง่าย รวมถึงจะต้องเพิ่มศักยภาพในตนเองด้วย เพื่อจะนำไปสู่การสร้างผลผลิต หรือ productivity ให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กรร่วมกัน"

"เพราะการสร้างหัวหน้างานที่ดีจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้แข็งแกร่งขึ้นได้ในอนาคต" และจากจุดเล็ก ๆ นี้อาจจะกลายเป็นผลผลิตที่มีขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1386 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys