Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
"เพิ่มมูลค่า" การบริหารจัดการ สู่ชัยชนะตลาดเสรีแห่งอาเซีย

                     เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อไขไปสู่ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการทางวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA จึงได้จัดบรรยายขึ้นภายใต้หัวข้อ "การบริหารจัดการภายใต้ความท้าทายของ AEC" (Man-agement under AEC Challenges) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและคร่ำหวอดทางด้านเศรษฐกิจไทยอย่าง "ดร.ทนง พิทยะ" อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้มาชี้ให้เห็นว่าการมุ่งสู่การเปิดตลาดเสรีในอาเซียน องค์กรจะต้องศึกษาก่อนว่า ผลกระทบที่มีต่อเราคืออะไร เพื่อจะได้ลดช่องว่าง และนำไปสู่ช่องทางที่จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ


"จริง ๆ แล้วเราทุกคนคงเคยได้ยินกับคำว่า AEC มาบ่อยแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจกลไกของเออีซี พร้อมทั้งได้เตรียมการรับมือให้กับองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะสร้างความเป็นไปได้และความสำเร็จของตนเองได้ดีที่สุด"

"ดังนั้นผมขอเริ่มต้นให้เราทราบในทิศทางเดียวกันก่อนว่า สิ่งที่จะกระทบต่อทุกภาคธุรกิจนั่นคือ ความไม่แน่นอนทางการเงิน และเศรษฐกิจของโลก เพราะหากเราต้องการจะเดินไปข้างหน้า เราจะต้องรู้ว่าเมื่อเกิดความไม่สมดุลของเศรษฐกิจบนสภาวะแวดล้อมเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจตนเองอย่างไร"


"เพื่อจะได้เตรียมการรับมือภายในองค์กร และในขณะเดียวกันจะได้เตรียมพร้อมสู่การลงทุนกับภายนอกองค์กรด้วย เพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีการเปิดเสรีทางการค้าโดยที่ไม่มีกำแพงภาษีที่เชื่อมระหว่างกันแล้ว สินค้าหรือบริการทุกอย่างจะมีความต้องการเท่ากัน ดั้งนั้นหากเราจะเติบโตภายใต้ความท้าทายของตลาดอาเซียน เราจะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจด้วย"

ดังนั้น "การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ" หรือ "value added" ในมุมมองของ "ดร.ทนง" บอกว่า จะต้องเกิดจากการดีไซน์จากความคิด บวกกับปัญญาและความกล้า เพื่อสร้างความแตกต่างทางความคิดที่สร้างสรรค์ให้กับธุรกิจ 

"โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่คุณจะต้องหาความโดดเด่นมาสร้างบนตลาดอาเซียน หากคุณสร้างได้ คุณจะไม่ต้องพึ่งการใช้นวัตกรรมที่มีราคาแพงเหมือนอย่างในธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งผมว่าอยู่ที่ความพร้อมของธุรกิจและผู้ประกอบการมากกว่า"

"ไม่เพียงแต่จะต้องเตรียมความพร้อมทางกำลังคนเท่านั้น คุณยังต้องพร้อมทั้งการสะสมทุน, ตลาดทางการเงิน, ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรบุคคล, สร้างคนที่มีประสิทธิภาพ (talent) และเข้าใจกลไกของตลาดเสรี นี่คือการบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่องค์กรจะต้องมองให้เห็นภาพเหล่านี้"

"รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรที่ถูกวิธี ทั้งกระบวนการและการปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ผมจะเรียกว่าความพร้อมแบบเบ็ดเสร็จ หรือความพร้อมครอบคลุม"

"ผมว่าสามารถสร้างให้เกิดกับบุคลากรทั้งองค์กรได้ และในขณะเดียวกันหากมีนโยบายจากภาครัฐที่จะเข้ามาให้การสนับสนุน และกระตุ้นให้เห็นว่าปัญหาจากผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้าง ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้องค์กรทุกขนาดมีความตื่นตัว และเห็นภาพของความเป็นอาเซียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น"

"ที่สำคัญผมอยากให้องค์กรมองเห็นภาพความพร้อมในอนาคตด้วย โดยที่คุณจะต้องรู้ว่าจะสร้างอย่างไรให้ก้าวไปสู่ความพร้อมนั้น ไม่เชื่อลองไขโจทย์นี้ดู อาจจะพบคำตอบนั้นได้ด้วยตัวคุณเอง"

นี่คือการบ้านจาก "ดร.ทนง" ก่อนจะเข้าสู่ตลาดแห่งการเพิ่มมูลค่าที่หลากหลายของอาเซียน

 

ที่มา http://www.prachachat.net

 


ผู้เข้าชม : 1502 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys