Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
3 ธุรกิจ ไม่ใหญ่ เงินไม่หนา ซีเอสอาร์ (ก็) เกิดขึ้นได้

                การเติบโตของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือซีเอสอาร์ ในแวดวงธุรกิจไทยในวันนี้เริ่มมีพัฒนาการขยับเคลื่อนจากความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จากภายนอกองค์กรสู่ภายในองค์กรมากขึ้น จากบริษัทใหญ่รายได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาท สู่การเผยแพร่องค์ความรู้ แบบแผนการปฏิบัติที่ดีสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีมากขึ้น

                รวมถึงการทำงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมของหอการค้าไทย ที่มี "วีนัส อัศวสิทธิถาวร" ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการอยู่นั้น ล่าสุดได้จัดการเสวนาหัวข้อ "คุณธรรมนำธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน" โดยเชิญผู้บริหารของธุรกิจขนาดกลาง 3 แห่งมาแลกเปลี่ยนวิธีบริหารและการทำธุรกิจด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยืนยันอีกครั้งว่า ธุรกิจไม่ใหญ่ เงินไม่หนา คนไม่มาก บริษัทก็มีส่วนรับผิดชอบและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมอยู่ ร่วมเจริญไปด้วยกันได้

              "วีนัส" ระบุว่า ตัวอย่างของธุรกิจที่มาร่วมเสวนานี้ เป็นธุรกิจที่ผู้นำองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรธุรกิจเดินไปบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างตั้งใจจริง 

ขณะที่ "อิสระ ว่องกุศลกิจ" รองประธานกรรมการหอการค้าไทย คนที่ 1 กล่าวว่า วันนี้โลกธุรกิจไม่ใช่เพียงแสวงหากำไรอย่างเดียวอีกแล้ว แต่ธุรกิจต้องสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ยิ่งในเวลาที่ผู้บริโภคปัจจุบันมีความใส่ใจต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจ้างงานที่เป็นธรรม และการรับผิดชอบต่อชุมชน 

             "ธุรกิจจึงต้องดำเนินกิจการเพื่อให้เป็น good citizen เป็นคนดีมีเครดิต เพื่อสร้างกลยุทธ์และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผมอยากให้ตลาดโลกตระหนักว่า สินค้าและบริการ Thailand Brand นั้นมีความปลอดภัย ผู้บริโภคไว้วางใจได้ ยิ่งเราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีด้วยแล้ว ถ้านักธุรกิจไทยใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ธุรกิจไทยก็จะอยู่กลางใจลูกค้าทุกคนในภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วย"

               ส่วนเอสเอ็มอีที่จะเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอย่างไร "กฤษฎา โสภา" ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ระบุว่า เริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วฝังคุณธรรมจนงอกเงยเป็นซีเอสอาร์ และการทำซีเอสอาร์ต้องทำควบคู่กันทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในธุรกิจที่มีพนักงานกว่า 900 คน เป็นบริษัทที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติแรงงาน ไม่ว่าจะมาจากลาว กัมพูชา และพม่าก็ตาม แต่บริษัทแห่งนี้ก็สามารถสร้างวัฒนธรรมการเคารพในชาติพันธุ์ของเพื่อนร่วมงาน พร้อมกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการผลิตจนเกิดเป็น "กรีน ซัพพลาย เชน" ที่คำนึงว่าการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการได้มาของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง รวมถึงการจัดการของเสียแล้วผลดำเนินธุรกิจด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ควบคู่ไปกับวิธีคิดในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเช่นนี้ จึงทำให้อำพลฟูดส์ฯรอดพ้นและฟื้นตัวจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 พ่วงมากับตัวเลขในบัญชี แสดงผลประกอบการจากมูลค่า 700 กว่าล้านบาท เมื่อปี 2548 กระโดดมาเป็น 2.6 พันล้านบาท ในปี 2554

               ด้าน "อรรถการ ตฤษณารังสี" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลยู.ซี.เอส. ซันซิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตอุปกรณ์ซ่อมรถยนต์และห้องพ่นอบสีรถยนต์ เห็นด้วยว่า การทำซีเอสอาร์ต้องทำทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่ภายในต้องสำคัญที่สุด ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงดูแลความปลอดภัย ความอยู่เย็นเป็นสุขของพนักงาน ไปพร้อมกับสร้างธุรกิจให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม

               "ในฐานะผู้บริหาร เราต้องตัดสินใจด้วยหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เช่น หากสินค้ามีปัญหา บริษัทจะแก้ไขด้วยหลักคุณธรรมนำสัญญาซื้อขาย แล้วก็มีซีเอสอาร์ที่เกิดโดยธรรมชาติ เพราะการทำซีเอสอาร์ด้วยความเข้าใจ มันจะมีแต่ความสุข"

                ยกตัวอย่าง การตั้งศูนย์ฝึกอบรมซันซิโร่ให้ทหารเกณฑ์ ที่ดำเนินการมาแล้ว 14 รุ่น ด้วยเข้าใจถึงความสามารถของธุรกิจว่า มีเครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยี มีบุคลากร มีองค์ความรู้ด้านช่างยนต์ จึงจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรม ด้วยหวังว่า ทหารเกณฑ์ที่ผ่านโครงการจะมีทักษะความรู้ติดตัวหลังปลดประจำการ  แล้วสิ่งที่ทำไป ก็สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน และแสดงออกมาในช่วงน้ำท่วมโรงงานที่ย่านดอนเมือง ก็ได้รถทหาร และทหารมาช่วยกอบกู้คนและโรงงาน อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายที่ร่วมกันช่วยเหลือชาวบ้านละแวกใกล้เคียงโรงงานระหว่างน้ำท่วมด้วย

                ด้านธุรกิจบริการ "อรุษ นวราช" กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ บอกว่า เขาทำซีเอสอาร์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ เพราะธุรกิจของเขาอยู่ร่วมกับชุมชนมาถึง 50 ปี เน้นการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ยิ่งในเวลาที่ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการมีการแข่งขันสูง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกเบียดขับด้วยความหมุนเวียนเปลี่ยนไปของโลกธุรกิจ การพยายามดำรงรักษาวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ เคารพธรรมชาติ จะเป็นจุดแข็งและแรงต้านกระแสที่ผ่านมาแล้ววูบผ่านไปได้

               "เมื่อ 6 ปีที่แล้ว เรารวมกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยมีเป้าหมายคือทำทุกวันให้ดี ทำวันนี้ให้ดีที่สุด รณรงค์เรื่องเกษตรอินทรีย์ ขอความรู้ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาช่วย แล้วต่อมาอีก 2 ปี เปิดตลาดสุขใจ นำพืชผลเกษตรอินทรีย์ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกมาจำหน่าย และก็สุ่มตรวจสารพิษเป็นประจำ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ"

               สิ่งที่ธุรกิจแห่งนี้ทำ คืออยู่ร่วมกับชุมชน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อชาวบ้านทำเกษตรอินทรีย์ บริษัททำการตลาดนำร่องให้ จนเวลานี้พื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย์ 30 ไร่ ที่โรงแรมสามพรานฯเข้าไปร่วมกันดำเนินการกับชาวบ้านจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรปแล้ว

               อีกทั้ง "อรุษ" ยังชี้ว่า ในธุรกิจท่องเที่ยวบริการ ถ้าทำซีเอสอาร์ร่วมกับคู่แข่งทางธุรกิจได้ ยิ่งเป็นประโยชน์มาก เพราะยิ่งจะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดร่วมกันเพราะถึงที่สุดแล้ว การจะทำซีเอสอาร์ ไม่ว่าจะทำภายในหรือภายนอกองค์กรธุรกิจ แต่การดำเนินการย่อมมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คาบเกี่ยวกัน แม้จะเป็นคนละสาขาธุรกิจ เพราะทั้งหมดคือสังคมที่อยู่ร่วมกัน คือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมรอบตัวคนทุกคนเหมือนกัน

 

ที่มา:  ประชาชาติธุรกิจ

 


ผู้เข้าชม : 1802 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys