Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
แนวโน้มการตลาดเด่นปี 2012

ปีนี้มีการพยากรณ์ทางการตลาดที่น่าสนใจ ที่ใช้คำว่า Big Data Crisis ซึ่งยังอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักบริหารการตลาดและผู้บริโภคเอง

คำว่า Big Data หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หมายความถึง เซตของข้อมูลที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ จนยากที่จะใช้เครื่องมือการบริหารที่ทำงานด้วยมือคนแบบที่เคยเป็นมา

จากการศึกษาและประมวลผลแนวโน้มทางการตลาดโลกปี 2012 ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของ IDCพบว่า 5 อันดับแรกมี Big Data ครองอันดับ 1

อันดับ 1 แนวโน้มของ Big Data เป็นปัญหาทางการที่นักการตลาดสะสมฐานข้อมูลลูกค้าทุก ๆ นาที เพราะเชื่อกันว่า หากเก็บข้อมูลลูกค้าไม่ทันจะทำให้ตนสูญเสียโอกาสทางการตลาด และนักการตลาดที่ดีจะต้องใช้ Big Data อยู่ตลอดเวลา

IDC ระบุในการสำรวจว่า สารสนเทศดิจิตอลเพิ่มขึ้นเท่าตัวในทุก 2 ปี โดยข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องใช้เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ โดยเอาทุกจังหวะชีวิตของลูกค้ามาแสวงหาช่องทางทางการตลาด และ IDC ยังวิเคราะห์ว่า ปัญหาทางการตลาดที่มาจากความต้องการใช้ Big Data ยังไม่สิ้นสุด แต่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น

อันดับ 2 ระบบการเก็บข้อมูลทางการตลาดอัตโนมัติ หรือMarketing Automation หรือ Marketing Data Mart เป็นระบบงานที่นักขายโปรแกรมซอฟต์แวร์ในตลาดพากันนำเสนอให้กับนักการตลาดในช่วงเวลาที่ผ่านมา และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในปี 2012 นี้

ระบบที่ว่านี้ มุ่งที่จะตรวจจับพฤติกรรมของลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media นำมารวบรวมและจัดเก็บอัตโนมัติ และทำให้นักการตลาดสบายใจว่าได้ข้อมูลทางการตลาดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่นับวันจะสำคัญและใหญ่มากขึ้น ทั้งที่ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจโดยตรงและโดยอ้อมด้วยซ้ำ

อันดับ 3 ระบบบริหารลูกค้าอัจฉริยะ หรือ Customer Intelligence ซึ่งเปลี่ยนจากการเน้นการวิเคราะห์ทางการตลาดมาเป็นการแสดงฐานข้อมูลในรูปของกราฟิกที่เรียกว่า Dashboard ที่แสดงรายงานผลของการจัดแคมเปญพิเศษ หรือระดับของพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าแทน

ระบบบริหารลูกค้าอัจฉริยะนี้ จะเป็นระบบที่คอยเตือน คอยแจ้งข้อมูล คอยทำหน้าที่ผู้ช่วยทางการตลาดหรือเลขานุการของนักบริหารการตลาด เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ในแต่ละวันของนักบริหารการตลาด รวมทั้งแยกแยะกลุ่มลูกค้า จัดเก็บแฟ้มข้อมูลลูกค้าใหม่ และแสดงโอกาสในการขายสินค้าที่มากขึ้น แทนที่จะใช้สมองของคนมาคิดอ่าน ระบบจะช่วยคิดให้แทนทั้งการตลาดแบบ B2B และ B2C ที่อาจจะมีวงจรการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน

อันดับที่ 4 วงจรชีวิตของลูกค้าเป้าหมาย การดำเนินชีวิตของผู้คนดูเหมือนจะเปลี่ยนไปหลังจากมีเซลโฟนและแอปในเซลโฟนที่โผล่เข้าไปในชีวิต ทำให้เกิดการปฏิวัติในด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่กลายเป็นตลอดเวลาแบบ 24x7 ไม่มีเวลาพักไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่

ลูกค้าที่มีมือถือติดตัวตลอดเวลา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าของนักบริหารการตลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต เพราะสามารถบริหารการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อันดับ 5 การตลาดหลายช่องทางแบบถูกกาลเทศะ โดยมีช่องทางการทำรายได้ใหม่ผ่านทางตลาดในสื่อสังคมออนไลน์หรือการตลาดเสมือนจริง ด้วยรายได้ที่เป็นเงินจริง ๆ ผลักดันให้งานการตลาดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาและโปรไฟล์การจดจำได้ของลูกค้า ที่พร้อมจะซื้อสินค้าเมื่อเวลา สถานที่ สถานการณ์เหมาะสม

ดังนั้น ในปี 2012 นี้ นักบริหารการตลาดจำเป็นต้องทำให้ระบบงานที่สนับสนุนงานการตลาดครบวงจรตั้งแต่การเข้าถึงการขาย การตลาด และการแวะเยี่ยมเยียนซ้ำภายหลัง

ที่มา : Wiseknow.com


 


ผู้เข้าชม : 1836 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys