Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
สำรวจมนุษย์เงินเดือนไม่ได้รับโบนัสถึง 31% เจาะอุตสาหกรรมไหนแจกโบนัสมากสุด?

  ถึงตอนนี้หลายองค์กรคงรับโบนัสกันถ้วนหน้าแล้ว ยิ่งเฉพาะกับองค์กรใหญ่ ๆ หรือองค์กรที่มีผลประกอบการดี จนสามารถจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน ทั้งอีกหลายบริษัท ยังมีการปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท พร้อมกับปรับค่าครองชีพ หรือค่าวิชาชีพ ตามข้าราชการไปพร้อมกันด้วย

แต่ในมุมตรงข้ามทาง บริษัท จ็อบสตรีท (ประเทศไทย) จำกัด ได้สำรวจลูกจ้าง 38% กลับไม่พอใจโบนัสที่ได้รับครั้งนี้ ในขณะที่ 31% ระบุว่าไม่ได้รับโบนัสในปี 2554 โดยพนักงานที่ได้รับโบนัสส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมากถึง 27%

ผล เช่นนี้จึงทำให้ต้องสอบถาม"ฐนาภรณ์ สถิตพันธุ์เวชา" ผู้จัดการสาขาประเทศไทย บริษัท จ็อบสตรีท (ประเทศไทย) จำกัด ถึงตัวเลขผลสำรวจว่าทำไมถึงออกมาเป็นเช่นนี้ ซึ่งเธอได้อธิบายให้ฟังว่า จ็อบสตรีทดอทคอมจัดทำแบบสำรวจการจ่ายโบนัสพร้อมกับสำรวจความพึงพอใจของ พนักงานในการรับโบนัสปี 2554

"ได้ส่งแบบสอบถามไปยังสมาชิก คนทำงานและสมาชิกองค์กรในอุตสาห กรรมต่าง ๆ โดยบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจมีทั้งสิ้น 427 บริษัท และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ร่วมตอบแบบสอบถามมากที่สุด 3 ลำดับแรก อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต คิดเป็น 28% รองลงมา 15% อยู่ในกลุ่มค้าปลีก และอีก 10% อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดย 74% ของบริษัทที่ทำแบบสอบถามอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 10% ตั้งอยู่ในภาคกลาง และอีก 10% อยู่ในภาคตะวันออก"

"ส่วนผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามใน ฝ่ายพนักงาน มีผู้ทำแบบสอบถามจำนวน 2,714 ราย แบ่งเป็นระดับ พนักงาน 71% ระดับพนักงานอาวุโส 14% ระดับผู้จัดการ 13% และระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปอีก 2% โดย 27% ของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในอุตสาห กรรมการผลิต รองลงมา 10% อยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีก และอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างอีก 9%"


จากการสำรวจฝ่ายองค์กรปรากฏ ว่า 32% ของบริษัทที่ทำแบบสำรวจ จ่ายโบนัสเฉลี่ย 1-2 เดือน อีก 21% จ่ายโบนัสเฉลี่ยไม่เกิน 1 เดือน 9% จ่ายโบนัสเฉลี่ยมากกว่าสองเดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน 6.5% จ่ายโบนัสเฉลี่ยมากกว่า 4 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 2% จ่ายโบนัสมากกว่า 6 เดือน และอีก 9% ยังไม่ทราบอัตรา เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดจ่าย

สำหรับ บริษัทที่งดจ่ายโบนัสในปีนี้มีสูงถึง 10.5% โดยเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาจ่ายโบนัส 58.1% ของนายจ้าง พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ในขณะที่ 20.1% พิจารณาจากผลการทำงาน 12.5% จ่ายโบนัสแบบเก่า คือใช้อัตราคงที่ (Fix Rate) และพิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาการทำงาน หรือนโยบายผู้บริหารในแต่ละปีอีก 9.4%


 

นอกจากนี้ จากการสำรวจยังพบว่า แม้ว่าบริษัทที่จ่ายโบนัสส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต แต่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มที่มีการจ่ายโบนัสในอัตราเฉลี่ยสูงสุด พร้อม ๆ กับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบริษัทงดจ่ายโบนัสมากที่สุดด้วย

ซึ่งเรื่อง นี้ "ฐนาภรณ์" อธิบายเพิ่มเติมว่า เรามามองในมุมมองของนายจ้าง พบว่าจำนวนโบนัสที่ได้รับมีผลต่อการลาออกของพนักงานหรือไม่ เพราะนายจ้าง 55% มีความเห็นว่ามีผลบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เหตุผลหลักในการลาออกของพนักงาน, 21% ระบุว่ามีผลอย่างมาก พนักงานอาจคิดเปลี่ยนงานเพราะไม่พอใจโบนัส 20.6% ให้ความเห็นว่าไม่น่าจะมีผลใด ๆ และ 3.5% ไม่แน่ใจ

"ส่วนของคนทำ งาน 56% ของผู้ทำแบบสอบถามระบุว่าได้รับโบนัส และ 31% ไม่ได้รับโบนัสในปีนี้ อีก 13% ยังไม่ทราบ โดย 38% ได้รับโบนัสในระหว่าง 10,000-50,000 บาท 8.5% ได้รับโบนัส 50,0001-100,000 บาท 4.5% ได้รับโบนัสมากกว่า 100,000 บาท

"ส่วนเรื่องความพึงพอใจต่อโบนัส ที่ได้รับ จากบทวิเคราะห์รายงานอัตราเงินเฟ้อของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า แม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาดูแลความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า และควบคุมราคาสินค้าในช่วงน้ำท่วม ทำให้สามารถชะลอการปรับขึ้นของราคาสินค้าในภาวะอุทกภัยได้พอสมควร"

"แต่ ในมิติของรายจ่ายรวมของประชาชนต่อครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ โดยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปี 2555 ไว้ที่ 3.9% อันเนื่องมาจากตัวแปรสำคัญหลายตัว อาทิ การทยอยยกเลิกมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ มาตรการตรึงราคาพลังงานบางประเภท และการปรับขึ้นค่าจ้างในส่วนของภาคเอกชนและรัฐบาล"

"อันสอดคล้องกับ แบบสำรวจความพึงพอใจโบนัสที่ได้รับ ซึ่งพบว่าคนทำ งาน 37.7% ไม่พอใจกับโบนัสที่ได้รับ เนื่องจากจำนวนเงินที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น, 12% พอใจ ในขณะที่ 14.3% รู้สึกเฉย ๆ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 47% จะนำโบนัสที่ได้รับไปเก็บออม 15% นำไปซื้อของขวัญให้ ตัวเองและครอบครัว 12% นำไปลงทุน 11% นำไปซ่อมแซมรถและบ้าน 11% นำไปใช้หนี้และอื่น ๆ เช่น ให้พ่อแม่ และเก็บไว้แต่งงาน มีเพียง 4% ระบุว่าจะนำเงินไปท่องเที่ยว"

แต่ กระนั้น เมื่อสอบถามถึงแนวโน้มการย้ายงานหลังได้รับโบนัส พบว่า 59.9% ของผู้ทำแบบสอบถาม ระบุว่าความพอใจกับโบนัสมีผลบ้างต่อการ ย้ายงาน แต่ไม่ใช่เหตุผลเดียวในการ ย้ายงาน อีก 19.6% ระบุว่าต้องการ ย้ายงาน เพราะไม่พอใจกับจำนวนโบนัสที่ได้รับ ในขณะที่ 9.8% ระบุว่าตั้งใจ หางานใหม่อยู่แล้ว ดังนั้น โบนัสมากหรือน้อยไม่มีผลต่อการตัดสินใจ ในขณะที่ 2.5% ให้ความเห็นว่าไม่คิดย้ายงาน เพราะพอใจกับโบนัสที่ได้รับ

"จ็อบ สตรีทดอทคอมได้สำรวจเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากวิกฤตการณ์ น้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงปีที่ผ่านมานั้น พบว่าบริษัท ส่วนใหญ่ถึง 53.2% กล่าวว่าไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการพิจารณาจ่ายโบนัส ในขณะนี้ 24.4% แจ้งว่ามีผลทำให้จ่ายโบนัสในจำนวนที่น้อยลง 6.8% อ้างว่าเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้ไม่สามารถจ่ายโบนัสให้พนักงานได้ และอีก 7.5% กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้การจ่ายโบนัสต้องล่าช้าออกไป สำหรับอัตราการจ่ายโบนัสนั้น 37.7% แจ้งว่ามีการจ่ายโบนัสในอัตราเท่าเดิม ในขณะที่ 23.7% ระบุว่ามีการจ่ายในจำนวนที่น้อยลง และ 21% จ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา"

จากผลสำรวจพอสรุปหาเหตุผลได้ว่า จำนวนพนักงานที่ไม่พอใจกับโบนัสที่ได้รับ สอดคล้องกับการจ่ายโบนัส คือพนักงานส่วนใหญ่ได้โบนัสเท่าเดิม หรือน้อยลง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกที่ไม่เติบโตเท่าที่ควร บวกกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา

ซึ่งนี่จะเป็นโจทย์ที่ท้าทาย สำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการหากลยุทธ์ที่จะ ดึงพนักงานที่ดีเอาไว้ให้ได้ ในช่วงที่ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานอาจจำเป็นต้องปรับลดลง ในขณะเดียวกัน พนักงานต้องทำการบ้านหนักขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการนำพาให้สามารถฟันฝ่าช่วงวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

อันเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง!

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 3912 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys