Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
คนกับงานไม่สมพงษ์ 3 ต้นเหตุดันความต้องการ..เปลี่ยน

       *หลายองค์กรเจอปัญหาหนัก คนไม่เหมาะสมกับงาน
       
       *ปัญหา 3 ประการที่ส่งผลต่อความต้องการบุคลากรเปลี่ยนไป
       
       *ตัวเลขคนว่างงานแม้จะน้อย แต่แรงงานคุณภาพขาดแคลนตั้งแต่กรรมกรยันผู้บริหาร
       
       *การปรับตัวรับการเข้ามาของ Human Age
       
       ไซมอน แมททิวส์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และวรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากประสบปัญหาไม่สามารถหาบุคลากรที่เหมาะสมมาทำงานได้ แม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ขณะเดียวกันรูปแบบของธุรกิจจัดหาแรงงานในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่เพียงจัดหาคนเข้ามาทำงาน หรือเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรเท่านั้น แต่ปัจจุบันฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจมากขึ้น
       
       ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดหาคนให้เข้ามาทำงานให้พร้อม และเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก ประการแรก การไหลบ่าของเทคโนโลยี ประการที่สอง การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศที่ทะลักเข้าสู่ตลาดเมืองไทย ประการที่สาม ความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น และหลากหลายขึ้น
       
       “ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการทำงานลักษณะองค์รวม”
       
       สำหรับตลาดแรงงานของไทยปัจจุบัน หากมองในภาพรวมจะพบว่ามีอัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ประมาณ 0.8% หรือคิดเป็นจำนวนคนว่างงานประมาณ 2 แสนคน โดยตำแหน่งที่ยังขาดแคลนพบว่าอยู่ในระดับพนักงานระดับกรรมกร ไปจนถึงผู้บริหาร
       
       แม้ตัวเลขการว่างงานจะน้อย แต่ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเป็นเรื่องตรงกันข้าม ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรหากต้องการอยู่รอด และเติบโต ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง เมื่อเป็นเช่นนี้องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่สามารถปรับให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของตนได้ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพื่อเชื่อมโยงแบรนด์และโซลูชั่นต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
       
       “ในฐานะของผู้ริเริ่มคิดค้นโซลูชั่นการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม เรากำลังจะเปิดการบริการรูปแบบใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการบริการรูปแบบใหม่ครั้งแรกของไทย นั่นคือการนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้แบบครบวงจร ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรและการประเมิน การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารจัดการด้านอาชีพ การช่วยคนหางานหลังถูกเลิกจ้าง การรับเหมาแรงงาน และการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยอาศัยความร่วมมือกัน เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในเวทีการค้าได้”
       
       สำหรับบริการต่างๆ ของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประกอบด้วย 1. แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป โซลูชั่น เป็นบริการด้านทรัพยากรมนุษย์และการรับเหมาแรงงานให้แก่องค์กรต่างๆ รวมทั้งการริเริ่มใหม่ๆ ด้านแรงงานซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ จะดำเนินการโดยร่วมรับผิดชอบทั้งด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนกับองค์กร 2. Experis การจัดหาทรัพยากรทางวิชาชีพและโซลูชั่นการจัดหาแรงงานสำหรับโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยผลักดันกิจการขององค์กร
       
       ผู้อำนวยการด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า จากการดำเนินกิจการในกว่า 50 ประเทศ Experis จัดหาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถซึ่งปฏิบัติงาน 53 ล้านชั่วโมงในแต่ละปี ซึ่งเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม การเงินและการบัญชี และสุขภาพ
       
       3. Manpower คือผู้นำด้านการจัดหาแรงงานทั้งแบบเฉพาะกิจและแบบประจำ ซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัท ดำเนินการโดยอาศัยความผสมผสานด้านทักษะความชำนาญในระดับสากลและระดับท้องถิ่น ทำให้มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ตลอดจนสามารถจัดหาโซลูชั่นด้านบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง และ4. Right Management คือบริษัทที่ช่วยคนหางานหลังถูกเลิกจ้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้นำในระดับโลกเกี่ยวกับโซลูชั่นการบริหารจัดการแรงงานที่มีทักษะความสามารถและการบริหารจัดการด้านอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ
       
       “การบริการรูปแบบใหม่นี้เราจะเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ส่วนหนึ่งของลูกค้า เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการในส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาไปให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญกว่า ตัวอย่างเช่น เราสามารถจัดการกับแผนกทรัพยากรบุคคลในส่วนของการจัดหาแรงงานทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกใบสมัครที่มีมากมายเกินกว่าที่ทางลูกค้าจะพิจารณาได้ทั้งหมด การสัมภาษณ์งาน รวมไปถึงเมื่อเข้ามาทำงานแล้ว มีการบริการวัด KPI ในการดำเนินงาน หรือเข้าไปช่วยลูกค้าในส่วนของการจัดการทั้งขบวนการ หรือขบวนการหนึ่งในขั้นตอนการผลิต ซึ่งแตกต่างจากวิธีการจัดหางานในรูปแบบเดิมที่มีหน้าที่เพียงจัดหาคนเข้ามาทำงานเท่านั้น โดยไม่สนใจถึงกระบวนการต่อไปในการทำงานว่าสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ การบริการในรูปแบบนี้สามารถตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น”
       
       อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์และความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Human Age ทั้งในส่วนขององค์กรที่จะเข้ามาใช้บริการ คู่แข่ง สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า ทำให้บริษัทต้องวางแผนเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของ Adaptation & Dynamic Corporateปรับตัวด้วยการทำตลาดเชิงรุกทั้งระบบ คน และเครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรม
       
       “เราวางแผนการใช้เครื่องมือทั้งการสื่อสารแบบ Above The Line และ Below The Line แบบผสมผสานกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดด้วยยุทธวิธีแบบป่าล้อมเมือง เพื่อทำให้เกิด Candidate Attraction ตามหัวเมืองใหญ่ที่สาขาเราตั้งอยู่ อาทิ ลำพูน สงขลา และกลุ่มอีสเทิร์น ซีบอร์ด ด้วยการส่งหน่วย Commando ลงพื้นที่รับสมัครตามย่านชุมชนต่างๆ และเพิ่มการเข้าถึงด้วยการส่ง Direct Mail ไปกับฐานลูกค้าและการทำ Tele-Sale ควบคู่กัน”

ที่มา : ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์


ผู้เข้าชม : 1247 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys