Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
‘Creativity is connecting things’

  สัปดาห์นี้ขอเขียนเกี่ยวกับ Steve Jobs บ้างนะครับ แต่ไม่ได้เป็นคำไว้อาลัยหรือบทความที่เขียนเกี่ยวกับตัว Jobs แต่เป็นการเอาวลีเด็ดหรือประโยคเด็ดประโยคหนึ่งที่ Jobs เคยกล่าวไว้แล้วมาขยายความต่อครับ Jobs เองไม่ใช่นักประดิษฐ์แต่เป็นนักสร้างสรรค์ ที่สร้างสิ่งใหม่ๆ ออกมามากมาย และ Jobs เองก็เชื่อว่าการที่จะสร้างสรรค์อะไรก็ตามไม่จำเป็นจะต้องคิดใหม่ เพียงแค่เชื่อมต่อในสิ่งที่มีอยู่แล้วเท่านั้น ดังประโยคที่ว่า ‘Creativity is connecting things.’
       
        ซึ่งการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นั้นในหนังสือชื่อ The Innovator’s DNA ก็ได้ระบุไว้เลยครับว่าเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของผู้ที่จะคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยตั้งชื่อไว้ว่า Associating หรือการเชื่อมโยงครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ ที่หลากหลาย ดูแล้วไม่น่าที่จะเกี่ยวข้องกันได้ให้เชื่อมโยงกันถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการคิดในสิ่งใหม่ๆ เลยครับ
       
        มีอีกประโยคเด็ดของ Steve Jobs ที่แสดงให้เห็นเลยครับว่า Jobs มองว่าการคิดสร้างสรรค์สิ่งใดๆ ใหม่ๆ นั้น จริงๆ แล้วไม่ได้มีสิ่งใดใหม่เลยครับ Jobs เคยกล่าวไว้ว่า ‘When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something... they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things.’ ซึ่งไม่ใช่ Jobs คนเดียวนะครับที่มีความคิดแบบนี้ Einstein เคยเรียกความคิดสร้างสรรค์หรือ Creative Thinking ว่า Combinatorial play
       
        คราวนี้เมื่อเราทราบว่าความคิดสร้างสรรค์มาจากการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว คำถามต่อมาก็คือทำอย่างไรถึงจะสามารถคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้?? ก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการมีประสบการณ์ที่หลากหลายก่อนนะครับ โดยประสบการณ์ที่หลากหลายนั้นก็ได้มาจากทั้งประสบการณ์โดยตรงของคนแต่ละคน และการได้มีโอกาสผู้คุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนจากหลากหลายพื้นฐานและประสบการณ์ การได้อยู่ท่ามกลางคนที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันก็เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายและพร้อมจะเชื่อมต่อประสบการณ์เหล่านั้นได้เพื่อสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ๆ นะครับ
       
        ที่น่าสนใจก็คือยิ่งเรามีความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆ มาใส่ในสมองของเรามากขึ้น สมองเราก็จะยิ่งทำการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสมองเราเข้าด้วยกันมากขึ้น การเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงของสมองนั้น ท่านผู้อ่านลองนึกถึงภาพของ Mindmap ดูก็ได้ครับ จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
       
        นอกเหนือจากการมีประสบการณ์ที่หลากหลายแล้ว การจะเชื่อมต่อได้ดีก็ควรจะมีความรู้ลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วย เนื่องจากความรู้หรือความสนใจที่ลึกในด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อเชื่อมโยงหรือผสมผสานเข้ากับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายแล้ว ก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเราได้
       
        การเชื่อมโยงยังสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เรามองทั้งในรายละเอียดและมองมุมกว้างไปพร้อมๆ กัน (Zooming in, zooming out) ครับ เนื่องจากแต่ละคนมักจะมีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น บางคนก็เป็นคนชอบมองสิ่งต่างๆ ในมุมกว้าง แต่บางคนก็ชอบที่จะมองสิ่งเดียวกันในเชิงรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งเราก็มักจะยึดติดกับมุมมองและวิธีการมองของแต่ละคน แต่การจะเชื่อมโยงได้ดีนั้น ควรจะต้องมองทั้งมุมกว้างและมุมละเอียดไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง Steve Jobs เองก็มีทักษะนี้เช่นเดียวกันครับ ถ้าใครอ่านประวัติของ Jobs จะพบว่าเขาเองเป็นคนที่ชอบคิดและลงไปในรายละเอียดของสิ่งต่างๆ พอสมควร แต่ในขณะเดียวกันด้วยความเป็นซีอีโอของบริษัทก็ทำให้เขาต้องมองสิ่งต่างๆ ในมุมกว้าง ซึ่งสุดท้ายการเชื่อมโยงในลักษณะดังกล่าวก็ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ออกมามากมาย
       
        ท่านผู้อ่านก็ลองฝึกฝนทักษะนี้ดูนะครับ และอย่าสร้างข้อจำกัดให้กับตนเองว่าสิ่งต่างๆ ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เพราะจะเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของท่านเสียเปล่าครับ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     โดย...รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 

 


ผู้เข้าชม : 1321 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys