Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
การบริหาร EQ+IQ+AQ+MQ สู่ความสุขและความสำเร็จ

องค์กรในอดีตเน้นความสำคัญในการประเมินการวัดระดับ IQ เริ่มต้นตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งการเลื่่อนขั้น โดยเฉพาะในผู้บริหารระดับสูงด้วยความเชื่อว่า IQ ยิ่งสูงก็ยิ่งเป็นคนที่รอบรู้มากขึ้น

IQ เป็นปัจจัยสำคัญในการนำองค์กรที่เป็นปิรามิด โดยคนที่ IQ สูงมักจะอยู่ในระดับบนขององค์กร โดยโจทย์และเป้าหมายส่วนใหญ่มักจะมาจากเบื้องบน และคนในระดับล่างก็แค่ทำตามคำสั่ง

ก็มีคำพูดน่าสนใจที่กล่าวว่า เวลารับคนเข้าทำงานก็ตั้งโจทย์เอาไว้ว่า “We need only hand not head and heart” แปลว่า เราต้องการแค่มือไม่ได้ต้องการสมองและหัวใจ

       

เมื่อองค์กรต้องปรับตัวเพื่อเท่าทันความต้องการของลูกค้าที่ยืนอยู่บนยอด คลื่นของการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากทีมงานในทุกระดับเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning organization เพื่อเท่าทันและสามารถยืนอยู่บนยอดคลื่นการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ ต้องประสานความเก่ง ไม่ใช่แค่มือแต่ต้องทั้งสมองและหัวใจ

       

ผู้เขียนมีโอกาสจัดหลักสูตรพัฒนาผู้นำองค์กรสายพันธุ์ใหม่ที่เน้นการเสริม สร้างการบริหาร มิใช่แค่ IQ แต่ยังสร้างความสามารถในการบริหาร EQ + AQ และ MQ เพื่อจะสร้างศักยภาพของผู้นำให้สามารถประสานและสะกิดความเก่งของทีมที่ไม่ ย่อท้อให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรค รวมทั้งให้เป็นคนที่ยึดถือในคุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรที่ยืนยงโดยเริ่มจาก

       

1. Emotional Intelligence อัจฉริยภาพในการบริหารอารมณ์

       

การสร้างความฉลาดในการบริหารอารมณ์จะต้องเริ่มต้องจากการรู้จักตัวเองว่า ต่อมพลังในการสร้างอารมณ์บวกและอารมณ์ลบที่มีอยู่ในตัวเรา ผู้เขียนได้เขียนไว้ในหนังสือขายดี ถอดรหัสความสุขโดยให้ชื่อเรียกต่อมพลังบวกว่า ต่อมสุขใจและต่อมพลังลบว่า ต่อมเครียดถ้าเรารู้จักการบริหารการใช้ต่อมสุขใจด้วยการรู้จักชื่นชม เน้นการสร้างทักษะและการสร้างคุณค่าจากต่อมสุขใจ เราสามารถจะขยายพลังบวกของชีวิตได้เพิ่มขึ้น

       

ในขณะเดียวกัน ถ้าเรารู้จักการ damage control ในการใช้ต่อมเครียด เราก็สามารถรู้จักการบริหารและลดมลพิษทางอารมณ์ แต่ถ้าเราสามารถสร้างเป้าหมายแห่งความสำเร็จบนต่อมสุขใจ เราก็สามารถที่จะสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในการสร้างความสุขระหว่างทางเดิน สู่ความสำเร็จ ยิ่งเรารู้จักและเข้าใจต่อมสุขใจของทีมงานของเรา เราก็สามารถสร้างและต่อยอดความสุขใจของทีมงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

       

ทีมงานของผู้เขียนได้ใช้แบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพและความสามารถในการ บริหารอารมณ์เป็นเครื่องมือในการเป็นกระจกสะท้อนเพื่อค้นหาธรรมชาติของต่อม สุขใจและต่อมเครียดซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการค้นหา และยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและรู้จักทีมงานได้เร็วขึ้น

       

2. Adversity Intelligence อัจฉริยภาพในการต่อสู้เอาชนะอุปสรรค

       

การรู้จักการบริหารอารมณ์จะช่วยสร้างความสุขในการเดินทางไปหาความสำเร็จ แต่ในแต่ละก้าวที่เราเดินมักจะมีอุปสรรคที่เราคาดไม่ถึง ทีมงานของผู้เขียนได้ใช้การปีนเขาเป็นเครื่องมือในการทดสอบความอดทนและความ สามารถในการต่อสู้กับความสูงที่เขาต้องพิชิต การฝึกในการสร้างความมั่นใจในการเดินขึ้นสู่ที่สูงเรื่อยๆ เป็นการสร้าง Win Small Win often หรือการสร้างชัยชนะในทุกก้าวเล็กๆ ที่เดินเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มความเชื่อมั่นในการพิชิตอุปสรรค

       

ผู้เขียนเองเคยพาว่าที่ CEO หลายท่านที่ต้องการสร้าง Maturity Fitness ในการอยู่ในตำแหน่ง CEO ด้วยการก้าวขึ้นสู่ความสูงในระดับที่เกิน 3,000 ในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นระดับที่จะต้องปรับตัวกับความสูงในระดับที่อากาศ เบาบางมาก การเกิด Attitude sickness หรือโรคแพ้ความสูงเป็นอุปสรรคในการก้าวสู่ที่สูงขึ้น ถ้าเขาสามารถก้าวข้ามและปรับตัวสู่ความสูงในระดับใหม่ได้จะเป็นกระบวนการที่ เขาจะเกิดสัญชาติญาณใหม่ในการปรับตัว และเป็นการเสริมสร้าง AQ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการพิชิตอุปสรรคที่ขวางหน้า

       

3. Moral Intelligence อัจฉริยภาพในการบริหารคุณธรรม

       

การสร้างค่านิยมที่ยึดมั่นในหลักการและคุณธรรมเป็นศิลปะของผู้นำที่จะต้อง สร้างวัฒนธรรมเพื่อเป็นเสมือนหลักยึดในการสร้างการเดินทางสู่การเจริญเติบโต ขององค์กรที่ยืนยง ผู้เขียนได้มีโอกาสช่วยผู้นำองค์กรที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติแต่ ต้องการพื้นฐานของการตัดสินใจที่เป็นหลักยึดในการเดินทางไปหาความสำเร็จ อย่างยั่งยืน

       

ทีมผู้เขียนได้เริ่มจากการถอดรหัสคุณธรรมจากทีมผู้บริหารระดับสูง และได้สกัดออกมาเป็นค่านิยมที่เปรียบเสมือนรากแก้วขององค์กรที่หยั่งรากลึก ในความถูกต้องและไม่หวั่นไหวไปตามกาลเวลา จากนั้นก็สร้างราชทูตที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างเรื่องราวดีๆ ร่วมกันเพื่อขยายผลการสร้างสิ่งดีๆ หรือ Best practices ร่วมกันในองค์กร รวมทั้งกระบวนการชื่นชมและยกย่องให้เกิดวัฒนธรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในองค์กร

       

ด้วยการผสมผสาน IQ+EQ+AQ+MQ จึงเสมือนการสร้างภูมิต้านทานให้กับองค์กรได้มีการบริหารพลังบวกในการสร้าง ความสุขในการเดินทาง ตลอดจนการสร้างความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรค และยังมีรากแก้วที่แข็งแรงเพื่อยึดหลักคุณธรรมและความถูกต้องในการสร้างความ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ที่มา - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


ผู้เข้าชม : 2853 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys