Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
จับกระแสกลยุทธ์ จัดการ “ดาวเด่น”

 

“ทาวเวอร์ส วัทสัน” ได้ศึกษาการบริหารจัดการดาวเด่นขององค์การและการจ่ายผลตอบแทนในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก (Global Talent Management and Rewards) พบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการดาวเด่นขององค์การ (Talent Management Strategy) มีความแตกต่างกันออกไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ของแต่ละภูมิภาคทั่วโลกซึ่งประสบปัญหาในเชิงเศรษฐกิจอันมีผลกระทบต่อธุรกิจแตกต่างกันไป
       
การที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการลดต้นทุนต่างๆ ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา ตั้งแต่ปี 2551 นั้น ณ ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น บรรดาองค์การต่างๆ ก็พากันหันมาให้ความสำคัญกับพนักงานมากขึ้น ไม่ใช่มุ่งเน้นการลดต้นทุนแต่เพียงอย่างเดียว เหมือนที่ผ่านมา
       
โดยมีการพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบในเชิงธุรกิจและกลยุทธ์การบริหารดาวเด่นขององค์การ จะต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนสถานการณ์เชิงธุรกิจและเศรษฐกิจของแต่ละองค์การจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์เชิงธุรกิจขององค์การต่างๆนั้น แตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคดังนี้
       
ภูมิภาคเอเชีย
       
๐ มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจ โดยการขยายตลาดและเพิ่มจำนวนสินค้าให้มีความหลากหลายขึ้น
       
๐ เน้นการแข่งขันโดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆของสินค้าและบริการ
       
ดังนั้นภาวะเร่งด่วนของกลยุทธ์การบริหารดาวเด่นในภูมิภาคเอเชีย ก็คือ การเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาและการสร้างดาวเด่นขององค์กร และดำเนินการเฟ้นหาดาวเด่นหน้าใหม่ให้มากขึ้น
       
ภูมิภาคยุโรป
       
๐ มุ่งเน้นการตัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
       
๐ เน้นการแข่งขันโดยมุ่งพัฒนาในเชิงนวัตกรรมใหม่ๆของสินค้า บริการ และปรับปรุงการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า(Customer Service)
       
กลยุทธ์ในการบริหารดาวเด่นในภูมิภาคยุโรป ก็คือการโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาดาวเด่นขององค์การที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย
       
ภูมิภาคอเมริกา
       
๐ สร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยผ่านการควบรวมกิจการ
       
๐ เน้นการแข่งขันโดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆของสินค้าและบริการ
       
กลยุทธ์ในการบริหารดาวเด่นในภูมิภาคอเมริกาคือ การมุ่งสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในสหรัฐอเมริกา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความชำนาญหรือเทคนิคเฉพาะทาง
       
 หากมองเจาะลึกถึงสภาพการณ์ในประเทศไทย พบว่า การบริหารดาวเด่นโดยเฉพาะที่เป็น Gen X และ Gen Y
       
ที่เคยให้ความสำคัญกับเรื่องของเงินๆทองๆเป็นหลัก เช่น เงินเดือนต้องสูง โบนัสต้องเลิศ กว่าบริษัทอื่นๆ หรือเพื่อนๆ ในรุ่นเดียวกัน
       
แต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าทั้งสองเจเนอเรชั่นให้ความสำคัญกับการร่วมงานกับบริษัทในระยะยาวมากกว่าโดยมุ่งเน้นที่ความมั่นคงในการทำงาน (Job Security) และโอกาสในการก้าวหน้าในการทำงาน เช่น โอกาสการพัฒนาตนเองในสายอาชีพ (Career Development) และโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง (Promotion Opportunities)
       
ทั้งนี้ คงเนื่องมาจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองในบ้านเราในปีที่ผ่านๆมาทำให้คนได้เรียนรู้ ว่า “Safety First” นั้นสำคัญที่สุด คนจะพิจารณาถึงภาวะความเสี่ยงในการทำงานมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาหากองค์การใดต้องทำการ Lay Off พนักงานหรือที่บางองค์การมักใช้คำพูดที่ให้ดูดีว่า “ปรับโครงสร้างองค์การ” คนที่ผลงานยังไม่เข้าตาหรือเพิ่งเริ่มงานใหม่ยังไม่ได้แสดงอภินิหารอะไรให้เป็นที่ประทับใจผู้บริหารได้มากนัก มักจะโดน “Jackpot” หรือบางกรณีก็คือใช้หลักการ LIFO : Last In First Out นั่นคือ มาทีหลัง ไม่ได้ดังกว่า แต่ว่า เข้าทีหลังต้องไปก่อน องค์การส่วนใหญ่ที่ใช้หลัก LIFOเนื่องจากการจ่ายค่าชดเชยกรณีให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดของพนักงานเข้าใหม่ย่อมน้อยกว่าการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานเก่าโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เกิน 10 ปีขึ้นไปเป็นไหนๆ
       
อย่างไรก็ตาม ท่านที่ทำงานอยู่ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็อย่าได้กังวลใจไป เนื่องจาก HR จะต้องเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องถูกให้ออกจากงาน เพราะต้องจัดการให้คนอื่นๆ ออกไปก่อนตามนโยบายของบริษัท แล้ว HR จึงจะเป็นคนสุดท้ายที่ไป
 

ที่มา - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


ผู้เข้าชม : 1562 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys