Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ทรรศนะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต้องมีจิตสาธารณะ-โซเชียลมีเดีย

อาจเป็นเพราะหลายองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบริหาร โครงสร้างองค์กร และระดับพนักงาน เราในฐานะสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

จึงตั้งคำถามถึง "ท่าน ว.วชิรเมธี" ต่อเรื่องการนำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ ว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อพนักงาน และองค์กร ในช่วงของปี 2554

และเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเทรนด์ของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่หรือไม่

ฉะนั้น ต่อทรรศนะดังกล่าว "ท่าน ว.วชิรเมธี" จึงย้อนมองเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้ฟังพอสังเขปดังนี้

ดูภาพรวมของโลกในช่วงศตวรรษที่ 21 มีการคาดการณ์ว่าศตวรรษนี้จะเป็นศตวรรษทางจิตวิญญาณ เพราะวัตถุนิยมมาบรรจบกับจิตวิญญาณ ดังนั้น ถ้าเราไปต่างประเทศ และจากประสบการณ์ของอาตมาในการเดินทางไปเทศน์ไปสอนในต่างประเทศทุกปี เราจะเห็นของความตื่นตัวของคน ที่สนใจธรรมะเพิ่มขึ้นอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ยกตัวอย่างคำสำคัญ ๆ ที่แสดงนัยว่าศตวรรษนี้เป็นศตวรรษของจิตวิญญาณเช่น คำว่ากูรู, สปา, โยคะ, สมาธิ, วิปัสสนา หรือ My Full Net คือการรู้ตัวเพื่อพร้อม

คำเหล่านี้ทางตะวันตกใช้กันเกร่อมาก เหมือนอย่างครั้งหนึ่งเราเห่อ คำว่า Reengineering และคำว่า Sustainable หรือความยั่งยืน คำเหล่านี้ สะท้อนนัยทางจิตวิญญาณว่าเทรนด์ของโลก เป็นเทรนด์เรื่องจิตวิญญาณ

ถามว่าทำไมเทรนด์ของโลกในศตวรรษนี้จึงเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ?

คำตอบคือโลกมาตีบตันกับการพัฒนาในทิศทางเดิม ซึ่งเอาเงิน และความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นตัวตั้ง ทั้งยังพยายามที่จะครอบงำโลก ภายใต้กระแสอเมริกันไนเซชั่น หรืออเมริกานุวัตร จึงทำให้โลกมาถึงจุดตีบตัน และถ้ายังดำเนินไปในทางนั้น จะเป็นหนทางแห่งกลียุคที่กำลังรออยู่ภายหน้า

ฉะนั้น จึงพูดได้ว่าชาวโลกถูกกระตุ้นให้ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดแบบใหม่ ดังนั้น โลกนี้จึงเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงใน 5 เรื่อง

หนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงทางด้านดุล อำนาจระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลก

สอง ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบเศรษฐกิจของโลก

สาม ความเปลี่ยนแปลงในท่าทีที่มนุษย์มีต่อโลก และธรรมชาติคือระบบนิเวศ

สี่ ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการศึกษาของโลก

ห้า ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการผลิต และการบริโภค

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มีการเรียกร้อง และต้องการการเปลี่ยนแปลงสูงมาก เพราะโลกถูกบิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโลกได้เห็นวิกฤตรอบด้านจากสิ่งที่ผ่านมา

กอปรกับท่ามกลางกระแสลมของการเปลี่ยนแปลง ถ้าผู้นำจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า Changing Leader ผู้นำควรจะมีคุณสมบัติประการใดบ้าง เพราะผู้นำในโลกใหม่ควรจะมีคุณสมบัติในหลาย ๆ เรื่องดังต่อไปนี้

หนึ่ง คุณต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ถ้าผู้นำมีอำนาจอยู่ในมือ แต่ไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ ที่เราเรียกว่า Carrack magic Leader ก็จะไม่สามารถนำอย่างยั่งยืน มาอยู่ในตำแหน่งชั่วครั้งชั่วคราว เดี๋ยวก็ต้องมีเหตุให้ลงจากตำแหน่ง แต่ถ้าผู้นำคนใดเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นผู้นำการเมืองได้ด้วย ทีนี้ก็จะอยู่ยาว ไม่ว่าคนนั้นจะมีตำแหน่ง หรือไม่มีตำแหน่ง แต่คนอย่างนี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนซึ่งอยู่ข้างหลัง หันมามอง และเรียกร้องให้เขากลับมาเป็นผู้นำ เช่น เนลสัน แมนเดร่า และกระแสนี้ถือว่ามาแรงมาก

ณ เวลานี้ UN ประกาศให้วันเกิดของเขาเป็นวันเนลสัน แมนเดร่าโลก ซึ่งมีรัฐบุรุษเพียงไม่กี่คนที่ได้รับเกียรตินี้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ปกติจะรอให้ล่วงลับดับขันธ์ไปก่อน อย่างนี้คือผู้นำทางจิตวิญญาณ หมายความว่านอกจากคุณจะมีอำนาจในมือแล้ว คุณจะต้องมีมิติทางจิตวิญญาณ คือมีพลังที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกศรัทธาในตัวคุณ เพราะคนอย่างคุณนั้นเมื่อลุกขึ้นนำแล้วเขาอยากเดินตาม

สอง ผู้นำทางปัญญา เพราะผู้นำทางเวทีโลกตอนนี้ ถ้าสังเกตดี ๆ จะเป็นผู้นำที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปกว่า 70% ซึ่งผิดกับผู้นำรุ่นเก่าที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เทรนด์ของโลกในเวลานี้ ผู้นำมีการศึกษาดี ชาติตระกูลดี และมี good connection กับผู้นำในระดับโลกเยอะแยะมากมาย คือเป็นผู้นำทางปัญญา คือถ้ามีบุคลิกภาพทางผู้ทำทางปัญญาแล้ว จะสามารถนำท่ามกลางกระแสโลกที่ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในกระแสของโลกาภิวัตน์

ดังนั้น ถ้าผู้นำมีการศึกษาไม่สู้ดี ก้าวไม่ทันโลก จะทำให้ประเทศของตัวเองล้าหลัง ดังนั้น เราจะเห็นบารัก โอบามาก้าวมาเป็นผู้นำที่อายุยังน้อยมาก หรืออย่างคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ หรือนายกรัฐมนตรีหญิงของออสเตรเลีย เขาล้วนเป็นผู้นำที่มีบุคลิกภาพทางปัญญา

สาม ผู้นำต้องเป็นนักปฎิบัติ พูดง่าย ๆ ว่าอายุของผู้นำตอนนี้สั้นมาก ๆ ถ้าคุณขึ้นมาแล้วไม่เป็นนักปฎิบัติ เอาแต่เป็นนอมินีจะอยู่ได้ไม่นาน เวลานี้มีคำที่ได้รับการโหวตให้เป็นคำที่มีความสำคัญบนเวทีโลกอยู่คำหนึ่งคือมัธยัสถ์ แปลว่า ทางสายกลาง และ ตอนนี้โลกถูกบีบให้เดินทางสายกลางเพราะอะไร เพราะเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจ หรือวิกฤตทุนนิยมก็ว่าได้ คำว่าทางสายกลางจึงเป็นคำที่ชาวโลกกำลังให้ความสนใจมาก

อีกคำคือ เทก มาร์เก็ตซึ่มคำคำนี้สะท้อนถึงลัทธิปฎิบัตินิยม คือทุกสิ่งที่ผู้นำนำเสนอ ถ้าเป็นความฝันในอากาศ ประชาชนจะรู้เท่าทันหมด เพราะอะไร เพราะเดี๋ยวนี้นิวมีเดียเกิดขึ้น ถ้าผู้นำไม่ใช่ของจริง เปิดเผยได้ง่ายมาก

ฉะนั้น ถ้าผู้นำจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน คุณต้องเป็นผู้นำนักปฎิบัติ ถ้าคุณไม่มีผลงาน ถึงคุณอยู่ได้ คุณก็จะอยู่แบบไม่มีตัวตน ผู้นำในลักษณะโต้วาที ตีวาทะพูดได้เลยว่าตอนนี้แทบไม่มีที่อยู่ที่ยืนแล้ว เป็นยุคสุดท้ายของเขา ผู้นำจะต้องมีจิตสำนึกจิตสาธารณะสูง เพราะอะไร เพราะนี่คือเทรนด์ของโลก เพราะโลกถูกเบียดเบียนด้วยวิถีของการผลิต การบริโภค จากดินสู่ฟ้ามาปรนเปรออย่างรวดเร็ว

ดังนั้น จึงเป็นหตุให้ผู้นำจึงต้องตื่นตัวขึ้นมา ดูเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน ดูเรื่องระบบนิเวศ ดูเรื่องอุตสาหกรรม ที่จะต้องเกื้อกูลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วย

เหมือนอย่างพิธีสารเกียวโต ที่ประเทศไหนไม่ยอมเซ็นจะถูกประณาม ในเวทีการสัมมนาระดับโลก เขาจะพูดเรื่องดัชนีชี้วัดความสุข เข้ามาแทนที่ดัชนีชี้วัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สี่ ผู้นำต้องมีจิตสาธารณะ ถ้าผู้นำไม่มีจิตสำนึกสาธารณะ เขาจะโดดเดี่ยวในเวทีโลก พูดง่าย ๆว่าเป็นผู้นำที่ตกสมัยอย่างยิ่ง ผู้นำจะต้องรู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วย ดังนั้น ชาวโลกจะต้องรู้ลึกว่าคำว่า ซีเอสอาร์ ไม่ใช่การทำอีเวนต์ การทำตลาดให้องค์กรตัวเองดูดีเท่านั้น แต่จะต้องมีการตื่นรู้ร่วมกันในระดับโลก

ผู้นำจะต้องรู้ว่าโลกมาถึงหลักไมล์ที่สำคัญ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนทัศน์ วิถีการผลิตของทุนนิยม วิถีการบริโภคของผู้บริโภคทั้งหลาย โลกทั้งโลกจะเข้าสู่สงครามแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งเวลานี้เราได้เห็นแล้วในหลายพื้นที่ของโลกใบนี้อย่างชัดเจน

ห้า ผู้นำจะต้องมีความเข้าใจใน social media ต้องไม่ลืมว่าตอนที่ บารัก โอบามาหาเสียง เครื่องมือสำคัญที่สุด ที่ทำให้เขาได้ใจคนชั้นกลาง และคนรุ่นใหม่คือ โซเชียลมีเดีย หรือแม้ไทม์ ยังยกย่องให้มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กเป็นบุคคลแห่งปี เพราะโลกทุกวันนี้ถูกร้อยเข้าเป็นหนึ่งเดียวจากโซเชียลมีเดีย

ผู้นำจะต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ และเชื่อว่าผู้นำหลายคนในประเทศไทยเริ่มจับเทรนด์ตรงนี้ได้ ถ้าผู้นำรู้เรื่องโซเชียลมีเดีย เขาจะสามารถบริหารจัดการโดยเข้าถึงประชาชนมากขึ้น

เพราะแนวโน้มที่ผู้นำรุ่นใหม่จำเป็นต้องรู้ จะต้องทำตามให้ทัน ไม่เช่นนั้นจะตกขบวนทันที !

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4277  


ผู้เข้าชม : 1931 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys