Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
Open-Source Strategy แนวคิดล่าพัฒนากลยุทธ์

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์มีการปรับเปลี่ยนรับเอาแนวคิดใหม่ๆเข้ามาใช้ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จากสภาพแวดล้อมที่ผันแปรจนยากที่จะคาดเดา องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องปรับตัว และหาเทคนิคทันสมัย มากำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน ให้ทันกับยุคเสรีข่าวสาร และอินเตอรเน็ตครองเมืองอย่างในทุกวันนี้     


       ซึ่งการที่โลกดิจิตอลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทำให้กิจการโดนภัยคุกคามจากสภาวะการแข่งขันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การเข้าสู่ธุรกิจมีอุปสรรคขวากหนามน้อยลง ไม่ต้องมีโลเกชั่นมาสกัดกั้นอย่างแต่ก่อน เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าผ่านทางเน็ตและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเขตแดนของแต่ละประเทศก็ดูเหมือนจะลดความสำคัญลงไปทุกที จากอิทธิพลของอินเตอร์เน็ตนั่นเอง คู่แข่งขันจึงสามารถเกิดใหม่และถาโถมเข้ามาจากทุกทิศทุกทางอย่างแท้จริงครับ
       
       ดังนั้น การกำหนดกลยุทธ์ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน และเหนี่ยวนำเอาผลทางบวกจากโลกไซเบอร์ดังกล่าวเข้ามาใช้ด้วย เนื่องจากกิจการก็ต้องการกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ แตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียอย่างลึกซึ้ง การกำหนดกลยุทธ์โดยอยู่แต่เพียงในออฟฟิศของผู้บริหารระดับสูงอย่างเดียว ใช้เครื่องมือทางการวิเคราะห์ต่างๆสารพัด มาช่วยในการตัดสินใจเลือกทิศทางเชิงยุทธ์ระหว่างกลุ่มนักบริหารด้วยกันเอง น่าจะไม่เพียงพอและไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่ผันแปรภายนอกเสียแล้ว 
       
       จึงได้เริ่มมีอีกแนวคิดหนึ่ง ในการพัฒนากลยุทธ์ นั่นคือ การทำ “Open-Source Strategy” หรือ กลยุทธ์แบบเปิดกว้าง ซึ่งเปรียบเสมือนการทำนวัตกรรมแบบเปิด หรือ Open Innovation ที่กำลังนิยมกันอย่างมากในการสร้างสรรค์นวัตกรรมนั่นเอง แต่ในกรณีนี้ จะพยายามเหนี่ยวนำ เอาข้อมูล ความรู้ ทัศนคติ รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำมาร่วมกันเพื่อเป็นเสมือนหนึ่งฐานกำลังหลักในการพัฒนาทิศทางและความสามารถทางการแข่งขันของกิจการนั่นเอง
       
       โดยแนวทางในการทำ Open-Source Strategy นั้น ริเริ่มโดยองค์กรระดับโลกที่หลายๆท่านมักคุ้นดี คือ วิกิพีเดีย ซึ่งโดยแนวทางการดำเนินงานของวิกิพีเดียนั้น ก็เป็นการเปิดกว้างให้คนทั่วไปที่สนใจ เข้ามาให้คอมเมนต์ ข้อแนะนำต่างๆในเว็บไซต์วิกิพีเดีย ได้อย่างเสรีอยู่แล้ว ซึ่งก็ทำให้ได้ข้อมูลต่างๆมากมาย รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่น่าสนใจอีกด้วย
       
       ดังนั้น มูลนิธิวิกิพีเดีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเว็บดังกล่าว จึงปรับแนวคิดของตนมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของตน โดยเปิดกว้างให้สมาชิกในชุมชนของวิกิพีเดียทุกท่านทั่วโลก สามารถเข้ามาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางกลยุทธ์ หรือ สิ่งที่อยากให้วิกิพีเดียเป็นและดำเนินการต่อไป ซึ่งทางวิกิพีเดียได้ลองใช้แนวทาง Open Source นี้มากว่าปีแล้ว และให้ทุกคนเข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางของวิกิพีเดียที่ท่านอยากให้เป็นในห้าปีข้างหน้า
       
       ปรากฏว่าได้รับฟีดแบ็คอย่างดีมากมายมหาศาล และวิกิพีเดียก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ทั้งผู้ใช้บริการ ซัพพลายเออร์ รวมถึงบุคลากรเอง และนำข้อมูลที่กลั่นกรองได้ มาใช้ในการอภิปรายกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญก่อนหลัง และผนวกกับไอเดียของผู้บริหารเอง จนกลั่นกรองออกมาเป็นกลยุทธ์ที่เฉียบคมและตรงต่อเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนไปภายนอกมากที่สุด
       
       ซึ่งประเด็นสำคัญที่วิกิพีเดียได้รับและนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ อาทิ การเข้าสู่ตลาดจีน แทนที่จะลงทุนทางเทคโนโลยีมากมายหมือนในตะวันตก แต่ปัจจัยสำคัญกลายเป็นสายสัมพันธ์ การศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการหาพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อลดการถูกแบนจากรัฐบาลกลาง หรือ การเข้าตลาดอินเดีย จำต้องมีที่ปรึกษาหลักในการปรับรูปแบบเข้าสู่วัฒนธรรมและภาษาท้องถิ่นที่มีหลายร้อยประเภท รวมถึงการนำไปเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือเพราะท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงโดยอินเตอร์เน็ตได้เท่ามือถือ เป็นต้น
       
       ซึ่งข้อดีของการทำ Open-Source Strategy คือ กิจการจะเข้าใจรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปอย่างลึกซึ้งมากขึ้น สามารถได้รับข้อมูลที่หลากหลายเป็นการเปิดโลกทัศน์ของกิจการไปโดยอัตโนมัติ เสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในกลยุทธ์
       
       อย่างไรก็ตาม ข้อเสียที่ต้องตระหนักคือ การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบางอย่างกับคู่แข่งในตลาด อาจเป็นการส่งสัญญาณให้อุตสาหกรรมทราบว่ากิจการกำลังจะทำอะไร ซึ่งอาจทำให้คู่แข่งดักทางถูกได้ รวมถึงไม่ใช่ว่าผู้ที่ให้ความเห็นทุกคน จะให้ความเห็นที่ดี มีเหตุมีผล และอย่างตั้งใจ ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้รับ อาจเป็นข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ เสียเวลาในการอ่าน วิเคราะห์และกลั่นกรองมาก เนื่องจากหลายคนก็คอมเมนต์แบบไม่มีความรู้ หรือ เอาความสะใจเข้าว่า ซึ่งก็ต้องมีการสกรีนกันมากก่อนที่จะนำไปเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
       
       ซึ่งจากประสบการณ์ของวิกิพีเดียนี้ ชี้ชัดว่ากิจการได้รับผลที่น่าพึงพอใจจากการทำ Open-Source Strategy นี้ เนื่องจากแม้ว่าจะได้แลกเปลี่ยนกับความยุ่งยากมากขึ้นในกระบวนการ ข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงการควบคุมแนวคิดต่างๆไม่ให้หลุดไปยังคู่แข่ง แต่สิ่งที่ได้รับ คือ ความเข้าใจในลูกค้าที่ใช้บริการอย่างลึกซึ้ง ตอบสนองได้ตรงจุด สร้างความผูกพันภักดีให้กับลูกค้า เสมือนหนึ่งวิกิพีเดียเป็นองค์กรของทุกคน ที่สามารถเข้ามาร่วมกันกำหนดแนวทางที่เหมาะสมด้วย 
       
       ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเกิดขึ้น อัตราการเข้าใช้บริการหลังการกำหนดกลยุทธ์ดังกล่าว พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่อย่าง จีน อินเดีย และ เอเชียแปซิฟิคต่างๆ ซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่แตกต่าง ชัดจน ตรงจุด ให้กับกิจการในบ้านเราได้เช่นกัน โดยอาจใช้เว็บไซต์ประเภทโซเชียลเน็ตเวอร์ค อย่าง เฟซบุ๊ค เข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนากลยุทธ์และสร้างสัมพันธ์ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดครั

 

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์


ผู้เข้าชม : 1883 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys