Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
The Map Is Not The Territory: ความท้าทายที่ซ่อนลึกรอคอยผู้นำในวันนี้

อย่าเพิ่งเข้าใจว่าท่านกำลังจะได้อ่านเรื่องราวความขัดแย้งทางชายแดน พื้นที่ทับซ้อน หรือการแบ่งแยกดินแดนใดๆ ประโยคนี้ประโยคเดียวหากทำความเข้าใจในความหมายอย่างถ่องแท้และรู้วิธีปฏิบัติ จะทำให้ท่านพลิกกลยุทธ์ในการบริหารผู้คนจากเรื่องที่เคยยาก แก้ไม่ตก และเป็นปัญหาสะสมมาช้านาน มาเป็นผู้นำที่สามารถ เข้าใจ ใช้ และสร้าง คนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างได้อย่างแท้จริง
       
       ทำไมผู้เขียนจึงกล้าพูดได้อย่างมั่นใจถึงเพียงนี้ The map is not the territory หรือ “แผนที่ไม่ใช่ขอบเขตแห่งอาณาจักร” นั้น ถึงแม้จะเป็นหลักการขั้นต้นในการเข้าใจถึงพฤติกรรมมนุษย์ แต่ก็เป็นความท้าทายที่ซ่อนลึกในการบริหารผู้คนในองค์กรหรือผู้คนรอบๆ ตัว ในชีวิตของเรา ตั้งแต่สมาชิกเล็กๆ ในครอบครัว จนถึงผู้คนระดับชาติ
       
       “แผนที่ไม่ใช่ขอบเขตแห่งอาณาจักร” หมายความว่า สิ่งที่เราคิด เชื่อ และมองเห็น อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น หรือไม่ใช่มีเพียงเท่านั้น ปัญหาคือ เราคิดและเชื่อว่า มันเป็นเช่นนั้น และมีเพียงเท่านั้น มนุษย์ทุกคนมีวิธีการคิด มอง เชื่อ และตัดสินใจกระทำการใดๆ ในเส้นทางชีวิตด้วยแผนที่ของเราเอง ยิ่งมีแผนที่ชัดเท่าไหร่เรายิ่งเดินในเส้นทางนั้นอย่างมั่นใจมากเท่านั้น แผนที่นั้นมาจากไหน แผนที่ในชีวิตไม่ได้หาซื้อได้ตาม B2S, ซีเอ็ด เอเซียบุค หรือ ร้านนายอินทร์ ไม่ได้ซื้อได้สำเร็จรูปเหมือน ระบบจีพีเอสติดรถยนตร์ แผนที่ของเราแต่ละคนเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตที่ต่างคนต่างประสพและสั่งสมเก็บไว้ใช้ในการตัดสินใจและปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อทำให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกใบใหญ่นี้
       
       เรื่องนี้กลายเป็นความท้าทายที่ซ่อนลึก เพราะแผนที่นี้อยู่ในใจ อยู่ในจิตใต้สำนึก ซึ่งแม้แต่เจ้าของแผนที่เองก็อาจไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนแผนที่ไว้อย่างไร แต่เขาเดินตามเส้นทางนี้มาโดยตลอด และก็อยู่รอดปลอดภัยดี ท่านจะบริหารเขาได้ท่านต้องเข้าใจกลยุทธ์และวิธีการเดินทางของเขาก่อน นั่นคือท่านต้องอ่านแผนที่ในแต่ละเส้นทางของเขาให้ออกก่อน เพราะในนั้นคือแหล่งของความสำเร็จของท่านด้วย แล้วค่อยช่วยขยับขยาย หรือช่วยให้เขาแก้ไขแผนที่ของเขาให้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ขึ้น
       
       ทำได้อย่างไร!!! นี่แหละที่ท่านกำลังลุ้นอยู่ว่าบทความนี้จะบอกไหม....วิธีการคือดังนี้.... สั้น ไม่ง่าย แต่ทำได้ถ้าท่านเลือกที่จะทำ เพราะผลของมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมองข้ามและเป็นช่องทางแห่งชัยชนะที่หลายคนมองไม่เห็น
       
       ท่านต้องเรียนรู้วิธีการ “ฟัง” ฟังแบบล้างใจของท่านให้เป็นศูนย์ ไม่มีเรื่องราวของท่านในระหว่างที่ฟัง ท่านต้องสังเกตเห็นภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาพูด และต้องได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด ถึงตรงนี้บางท่านอาจจะสรุปว่ามันก็คือทักษะการฟังซึ่งท่านได้เรียนรู้มาแล้วในหลายหลักสูตรก่อนที่ท่านจะมาเป็นผู้นำในวันนี้ ขออนุญาตย้ำว่า ไม่ใช่เพียงทักษะการฟัง ท่านจะได้ยินเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร หากเขาไม่พูดหรือไม่แสดงอากัปกิริยาใดๆ ความลับเบื้องลึกอยู่ที่นี่ อยู่ที่การรู้จักฟังแล้ว “ถามคำถาม” ถามแบบคนช่างสงสัย สงสัยแบบบริสุทธิ์ใจ สงสัยอยากรู้แผนที่ของเขาจริงๆ ถามด้วยความเคารพในแผนที่ปัจจุบันของเขา เคารพในคำตอบของเขา และไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูก
       
       เมื่อท่านได้ฟังและถามด้วยวิธีดังกล่าวนี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้มานอกจากคำตอบหรือคำบอกเล่าของเขา คือท่านจะได้ความไว้วางใจ ซึ่งหาซื้อไม่ได้ ท่านต้องแลกมาด้วยทักษะการทำความเข้าใจในแผนที่ของเขา จากนั้นท่านจึงจะนำเขาได้ ท่านต้องทำตัวและทำใจให้เสมอก่อน แล้วจึงนำ แล้วท่านจะเป็นผู้นำอย่างแท้จริงไปอีกยาวนาน
       
       ส่วนสิ่งที่ลูกน้องหรือผู้ตามของท่านจะได้จากการที่ท่านไปทำความเข้าใจในแผนที่ของเขาก็คือ เขาจะมีโอกาสได้ตอบคำถามในเรื่องราวของตัวเองที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยถามตัวเอง และไม่เคยตอบคำถามนี้เลย และนี่แหละคือส่วนหนึ่งของกระบวนการขยายแผนที่ คำถามที่ไม่เคยมีใครถาม และไม่เคยตอบ ถ้าตอบได้ มันคือพื้นที่ใหม่ของเขาที่เขาขยายออกมาเอง มันคือการขยายความคิด การเปลี่ยนมุมมอง การเพิ่มทางเลือก การมองเห็นและดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้โดยไม่มีใครบังคับ
       
       ในด้านความเป็นผู้นำ ท่านจะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โดยการทำงานร่วมกับคนอื่น ผ่านคนอื่น และโดยคนอื่น และเขาเหล่านั้นก็เติบโตไปพร้อมๆ กับการนำของท่าน อยู่ที่ว่าท่านต้องการทิ้งเรื่องราวของความสำเร็จไว้อย่างไรระหว่าง ความสำเร็จที่ปรากฏเห็นได้โดยผลงานที่น่าชื่นชมจากความร่วมไม้ร่วมมือภายใต้การนำของท่าน หรือท่านต้องการให้ประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่า ความสำเร็จนี้คือฝีมือของท่านแต่เพียงผู้เดียว เมื่อสิ้นยุคของท่านแล้วยังไม่มีใครมาแทนที่ได้เลย
       
       The map is not the territory
       ผู้นำ...คือผู้ที่พาผู้ตามก้าวหน้าไปในที่ที่เขาไม่เคยไปมาก่อน
 

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 27 กันยายน 2553
 พจนารถ ซีบังเกิด
ที่ปรึกษาอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช


ผู้เข้าชม : 1222 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys