Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ท่านฝึกงานอะไรให้กับนักศึกษาฝึกงานบ้าง ?

ในช่วงปิดเทอมหลายท่านคงจะเห็นน้องใหม่เข้ามาช่วยงานในหน่วยงานทั้งของตัวเอง หรือหน่วยงานอื่นในองค์กรกันมาบ้างแล้วนะครับ ซึ่งเรามักจะเรียกน้องใหม่เหล่านี้ว่า "นักศึกษาฝึกงาน"

หลายคนรอนักศึกษาฝึกงานมาช่วยงานอย่างใจจดใจจ่อ เพราะจะได้แบ่งเบา หน้าที่งานที่รับผิดชอบอยู่ออกไปเสียบ้าง

เรียกว่ารอผู้ช่วยทำงานก็คงจะไม่ผิด เพราะหากนักศึกษาฝึกงานเข้ามาเมื่อไรก็จะได้เทงาน (หรือโยนงาน) ไปให้น้องใหม่เพื่อตัวเองจะได้ลดปริมาณงานลงเสียที</br>

นักศึกษาต้องการอะไรจากการฝึกงาน ?
หากมองจากฝั่งขององค์กรอาจตอบว่า "ก็คงต้องการคะแนนจากการฝึกงานนะสิ"

แต่หากมองจากฝั่งของนักศึกษาจะมีคำตอบเพิ่มเติมอีกได้ว่า "ต้องการได้เรียนรู้งานและถูกผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้น ๆ ประเมินว่าผ่านการฝึกงาน"
เพราะหากถูกประเมินว่าไม่ผ่านการฝึกงานก็อาจจะมีผลต่อคะแนนการเรียนของนักศึกษาคนนั้น ๆ เมื่อเวลาที่ใบประเมินผลการฝึกงานนั้นถูกส่งไปที่อาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกงาน

บางท่านอาจจะถามว่า "มีการประเมินว่าไม่ผ่านการฝึกงานด้วยหรือ ?"

ตอบได้ว่ามีครับ เพราะมีหลายครั้งที่ นักศึกษาฝึกงานไม่สนใจในงานที่ตนเองเข้ามารับการฝึก มาทำงานไม่ตรงเวลา หรือมาสายนั่นแหละครับ หลายครั้งที่ ขาดงานหายไปโดยไม่บอกใครเลย ฯลฯ

แต่หากพูดโดยรวมแล้ว จากประสบการณ์ที่ผมต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการฝึกงาน

ผมเชื่อว่าความต้องการของนักศึกษาฝึกงานเหล่านี้ ก็ต้องการที่จะเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงที่แตกต่างไปจากชีวิตการเรียนในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับตนเองในชีวิตการทำงานต่อไป

ขณะเดียวกัน การฝึกงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง ก็จะพลอยทำให้นักศึกษาคนนั้นมีประวัติการฝึกงานที่ดูน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น

ในขณะที่คะแนนจากผลการประเมินการฝึกงาน ก็จะช่วยให้นักศึกษาคนนั้นสอบผ่านการเรียนในชั้นปีสุดท้ายตามข้อบังคับของหลักสูตรอีกด้วย

เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้ประโยชน์หลายประการเลยนะครับ

นักศึกษาฝึกงาน VS ซีร็อกซ์แมเนเจอร์ หรือแฟกซ์แมเนเจอร์ ?

จากประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานในหลายองค์กร มักพบว่าหลายองค์กรมักจะปล่อยให้มีการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานเป็นไปอย่างตามบุญตามกรรม หรือแบบขอไปที

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ให้นักศึกษาฝึกงานทำงานเป็น "ลูกมือ" ในงานธุรการทั่ว ๆ ไปของหน่วยงานนั้น ๆ เรียกว่าใช้งานแบบ "จับฉ่าย" ก็ได้นะครับ
โดยส่วนมากที่พบก็คือ การใช้ให้นักศึกษาฝึกงานพิมพ์เอกสารด้านธุรการของหน่วยงานนั้น ๆ หรือใช้ให้ถ่ายเอกสารเป็นงานหลักจนมีการเรียกนักศึกษาฝึกงานว่าเป็น "Xerox manager" หรือ "Fax manager"

คือวันทั้งวันก็วิ่งซีร็อกซ์เอกสาร หรือ วิ่งส่งแฟกซ์กันจนจบโปรแกรมการฝึกงาน

แล้วท่านทราบไหมครับว่า นักศึกษาเขาไปพูดอะไรกันบ้างถึงการฝึกงานแบบนี้ในองค์กรที่ใช้ให้เขาไป Xerox หรือ Fax manager ?

ลองคิดกลับกันดูนะครับว่า หากลูกหลานของเราเองได้รับการฝึกงานแบบที่ผมเล่าให้ท่านฟังข้างต้น คงไม่มีใครชอบใจเป็นแน่

หลายครั้งที่นักศึกษาฝึกงานพูดถึงองค์กรที่มีชื่อเสียง แต่มีการฝึกงานแบบที่ผมเล่าให้ท่านฟังในทางไม่ดีเลยครับ

แล้วการบอกต่อในเรื่องที่ไม่ดีหรือ ไม่พอใจนะ ตามหลักจิตวิทยาแล้วคนมักบอกต่อ ๆ กันไป 1 ต่อ 11 คน

แต่หากคนพอใจหรือประทับใจอะไรแล้ว จะบอกในสิ่งที่ดี ๆ ต่อกันไปนะมีเพียง 1 ต่อ 3 เท่านั้น

ถ้าการบอกต่อ ๆ กันไปในเรื่องที่ดีขององค์กรของท่านเพียง 1 ต่อ 3 ก็น่าจะ ดีกว่าการที่ให้นักศึกษาฝึกงานบอกต่อแบบ 1 ต่อ 11 ไม่ใช่หรือครับ ?

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน
1.ผู้รับผิดชอบโครงการนักศึกษาฝึกงาน คือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานต้นสังกัดที่ประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงาน

2.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะสำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกหน่วยงาน

3.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประสานงานกับสถาบันการศึกษา ในการคัดเลือกและ จัดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
4.หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องจัดทำแผนและตารางการฝึกงานของนักศึกษาตามตัวอย่างแบบฟอร์มกำหนดหัวข้อการฝึกปฏิบัติงานและประเมินผล สำหรับนักศึกษาฝึกงานและส่งสำเนาแผนดังกล่าวมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5.หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดตัวพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาการฝึกงานของนักศึกษา

6.ควบคุมดูแลการฝึกงานของนักศึกษา ประเมินผลการฝึกงานเป็นระยะ และพิจารณาจุดเด่นจุดอ่อนของนักศึกษาฝึกงาน
7.ในกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาแล้วเห็นว่า นักศึกษาฝึกงานมีสมรรถนะความสามารถที่เหมาะสมกับองค์กรให้แจ้งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรง เพื่อจัดทำประวัตินักศึกษาฝึกงานไว้เพื่อเชิญมาทดสอบภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว

8.จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจขององค์กร, ผู้บริหารระดับสูง, ผังโครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ, ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ระหว่างการฝึกงาน

9.ประสานงานส่งตัวนักศึกษาไปฝึกงานยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องติดตามให้แต่ละหน่วยงานฝึกงานนักศึกษาตามแผนที่แจ้งไว้

10.เมื่อครบกำหนดในแต่ละเดือนของการฝึกงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรจัดให้มีการประชุมนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ นักศึกษานำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานที่ตนไปฝึกงานอยู่ และจัดปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาฝึกงานได้นำเสนอการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากนักศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการฝึกงานต่อไป

11.เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝึกงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดส่งใบประเมินผลของสถาบันการศึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานประเมินผลและออกหนังสือรับรองการฝึกงาน

12.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสรุปผลโครงการทุกครั้งที่สิ้นสุดโปรแกรมการฝึกงาน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติในการฝึกงานรุ่นต่อไป

จากที่ผมเล่ามาให้ท่านทราบทั้งหมดนี้ น่าจะเป็นการใช้แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวนักศึกษาฝึกงานเอง และต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในขณะเดียวกันองค์กรอาจจะได้แนวคิด มุมมองใหม่ ๆ แปลก ๆ จากนักศึกษาฝึกงานที่เป็นคนรุ่นใหม่

ซึ่งไม่แน่ว่าแนวคิดเหล่านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการได้พนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง หรือได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดรายได้จำนวนมากขององค์กรท่านในอนาคตต่อไปก็เป็นได้นะครับ

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ tamrongsakk@yahoo.com
คอลัมน์ HR corner: วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4244  ประชาชาติธุรกิจ หน้า 31


ผู้เข้าชม : 11045 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys