Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
M.B.A-IM สร้าง (นัก) ธุรกิจ (นัก) นวัตกรรม

เมื่อ 1 สถาบันการศึกษาเจ้าขององค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ กับอีก 1 หน่วยงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมนำศักยภาพเฉพาะตัวที่มีอยู่แล้วมาจับมือกันเปิดหลักสูตร "บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม" หรือ M.B.A (Innovation Management) โดยมีเป้าหมายสร้างนวัตกร (Innovator) ที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ และนำนวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาดได้จริง

เป็นอีกสูตรของการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมมาผสมผสานกับความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ ในยุคที่ ทั่วโลกต่างแข่งขันกันบนพื้นฐานของความรู้และการคิดค้นสิ่งใหม่

"ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ" อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระบุว่า สังคมโลกปัจจุบันมีการแข่งขันและอยู่บนบริบทของสังคมอุดมปัญญามากขึ้น และเมื่ออาเซียนจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 การแข่งขันก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องทำหน้าที่เป็นรากฐานของสังคม และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

"เราต้องแข่งขันให้เป็น เพราะตอนนี้บ้านเราขายข้าว 1 ตัน ยังทำราคาสู้คนผลิตโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องไม่ได้เลย" ภราดา ดร.บัญชากล่าว

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจัดการเรียนการสอนแบบโค้ชชิ่ง คือผู้เรียนจะได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร ทั้งจากคณาจารย์ด้านการจัดการธุรกิจของเอแบค และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญภายนอก

"ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ" ผู้อำนวยการ สนช.ระบุว่า ปัจจุบันมีโครงการหรือกรณีศึกษาด้านนวัตกรรมมากถึง 600 รายการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานของคนไทย และได้รับทุนสนับสนุนจากภาษีของประชาชนไทย

ส่วนความร่วมมือกับเอแบคจัดหลักสูตรดังกล่าว ทางสำนักงานไม่ได้มุ่งหวังให้ นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เล่มหนา แต่เป้าหมายสูงสุดคือ ต้องการสร้าง "นวัตกร" ที่มีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งหากทำสำเร็จจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของประเทศไทย

"ถ้าเราโพซิชั่นประเทศไทยในอีก 5-6 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมที่โดดเด่นคงไม่ใช่ไอทีอีกต่อไป แต่อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะเติบโตขึ้นมา ประเด็นคือวันนี้ประเทศไทยจะทำอย่างไรให้เราสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้" ดร.ศุภชัยกล่าว

ด้วยเหตุนี้ M.B.A IM จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างภาคธุรกิจเอกชนที่ใช้นวัตกรรมของคนไทยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่การเรียนการสอนในหลักสูตรจะสนับสนุนทั้งด้านเทคนิค ทฤษฎี ความรู้ พร้อม "เงินทุน" เพื่อการสร้างนวัตกรรม โดย สนช.ได้ตั้งวงเงินเพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการนวัตกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจระหว่างเรียนสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ

ส่วนรูปแบบการเรียนการสอน "ปรีดา ยังสุขสถาพร" ผู้จัดการฝ่าย สนช.อธิบายว่า หลักสูตรนี้เน้นการทำโครงการ เน้นผลสัมฤทธิ์ระยะสั้น โดยผู้เรียนควรคิดโครงการได้ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนหรือไม่เกิน 6 เดือนหลังลงทะเบียนเรียน

ส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ที่ธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง เน้นให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาด หรือสร้างตลาดรองรับได้ พร้อมทั้งการใช้เครือข่ายของ สนช. ทั้งสมาคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีกว่า 20 แห่งให้เป็นประโยชน์สำหรับการให้ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษา

ขณะเดียวกันยังสามารถพานักศึกษาไปลงพื้นที่ ดูงานจากสถานประกอบการที่ ดำเนินกิจการอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และที่สำคัญเนื่องจาก สนช.เป็นหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิด Venture หรือนักลงทุนหน้าใหม่ในประเทศ หลักสูตรนี้จึงมุ่งแสวงหาธุรกิจใหม่และนักลงทุนที่พร้อมจะเสี่ยง เพื่อสร้างนวัตกรรมและทำให้เป็นธุรกิจได้จริง

ขณะที่ "ดร.จำนงค์ จึงธีรพานิช" รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการหลักสูตรระบุว่า ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จึงต้องมีเป้าหมายและทิศทางในใจชัดเจนว่า ต้องการสร้างหรือหานวัตกรรมสำหรับการสร้างธุรกิจ คือต้องเป็นผู้ที่คิดแล้วสร้าง

"ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเรียนเต็มเวลาในวันจันทร์, พุธ และศุกร์ ในช่วงตลอดบ่าย เป็นเวลา 1 ปีกับ 4 เดือน เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาคิดและทำโครงการอย่างเต็มที่ แล้วหากมีธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงจากหลักสูตรนี้ 1-2 รายต่อรุ่น ก็นับว่าประสบความสำเร็จในขั้นต้นแล้ว" ดร.จำนงค์กล่าว

ผู้สนใจหลักสูตรดังกล่าวสามารถดู รายละเอียดในเว็บไซต์ www.grad.au.edu หรือโทร. 0-2719-1088 หรือ 0-2300-4543-62 ต่อ 1360-1 โดยรุ่นแรกเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 กันยายนศกนี้

หน้า 31

ที่มา:วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 :ประชาชาติธุรกิจ:คอลัมน์: Course in Trend


ผู้เข้าชม : 1371 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys