Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงแบบ "จอห์น คอตเตอร์" Leading Bold Change


ความน่าสนใจในตัวหลักสูตร Leading Bold Change นอกจากกจะมี "จอห์น คอตเตอร์" กูรูด้านความเป็นผู้นำ เป็นเจ้าของหลักสูตร

หาก "จอห์น คอตเตอร์" ยังได้รับการโหวตให้เป็น Leadership Guru อันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา จากองค์กรชั้นนำกว่า 500 องค์กร

ทั้งเขายังเป็นผู้เขียนหนังสือเบสต์ เซลเลอร์ 11 เล่ม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Leading Change ที่บอกถึงกลยุทธ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 8 ขั้นตอน

รวมถึงหนังสือ "เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย" หรือในชื่อภาษาอังกฤษคือ "The Iceberg is Melting"

หลักสูตร Leading Bold Change เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีการสอนเกือบ 20 ประเทศทั่วโลก ส่วนภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคมีการสอนในประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, จีน และไต้หวัน

แต่ในเร็ว ๆ นี้จะมีการนำหลักสูตรนี้เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย โดยมีบริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง โดยมี "ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์" เป็นวิทยากรผู้สอนหลักสูตรนี้

เนื่องจาก "ดร.ธัญ" เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิทยากรหลักสูตร John Kotter"s Leading Bold Change เป็นคนแรกของประเทศไทย

ซึ่งเบื้องต้น "ดร.ธัญ" อธิบายว่า รายละเอียดของหลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

หนึ่ง Executive Briefing เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการนำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นขั้น เป็นตอน ทั้งยังได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สอง Intensive Workshop เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง กลาง ต้น และ Change Agents ซึ่งจะนำไปบริหารการเปลี่ยนแปลงจริงในการทำงาน ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะ และความชำนาญ

สาม In Action Workshop เหมาะสำหรับองค์กรที่มีโครงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และต้องการนำโครงการนั้นมาทำจริง ๆ ในเวิร์กช็อป เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้ในการนำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้น ๆ ได้จริงภายในองค์กร

นอกจากนั้น "ดร.ธัญ" ยังอธิบายเพิ่มเติมถึงผู้เข้าอบรม นอกจากจะเข้าใจถึง หลักการ 8 ขั้นตอนของ "จอห์น คอตเตอร์" ในการนำองค์กรไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

"หากยังจะเข้าใจกระบวนการที่ได้รับการกลั่นกรองจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรต่าง ๆ ตามลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ และเข้าใจถึงวิธีการนำการเปลี่ยนแปลง เช่น ความสำคัญอย่างยิ่งของการสร้างสำนึกแห่งความรีบเร่ง และความกระตือรือล้นต่อการเปลี่ยนแปลง"

"การวางคนในทีมให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการ การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร เพื่อการสร้างวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง การทดลองวางแผนปฏิบัติ การเรียนรู้วิธีการประเมินสถานะของเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนดทิศทางในการตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง เหมาะสมทันเวลา"

"รวมไปถึงการหาวิธีทำให้การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนขององค์กร นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับผู้ที่เข้ารับการอบรมจากท่านอื่น ๆ ด้วย"

ทั้งนั้น เพราะเนื้อหาของหลักสูตรมีหัวใจ 3 ประสาน คือ

หนึ่ง ประสานงานด้านวิจัย

สอง ประสานงานด้านค้นคว้า

สาม ประสานงานด้านการปฏิบัติ

"ซึ่งหัวใจทั้ง 3 ประสาน นอกจากจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย ที่จอห์น คอตเตอร์ ใช้เวลาทุ่มเทมากว่าทั้งชีวิตจนสามารถถอดรหัสออกมาจนกลายเป็นยามการเปลี่ยนแปลง หากเขายังนำสิ่งที่ค้นพบมาสร้างเป็นหลักสูตรด้วย"

ถึงตรงนี้ "อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด จึงกล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตร Leading Bold Change เราได้ซื้อลิขสิทธิ์จากจอห์น คอตเตอร์ ด้วยมูลค่าหลายล้านบาท

"เนื่องจากเล็งเห็นว่าหลักสูตรนี้ดีที่สุด และเหมาะสำหรับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ทันที ทั้งยังมีแนวทางการนำเสนอที่น่าสนใจ เพราะใช้เรื่องราวของเหล่านกเพนกวินที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลอตเรื่อง โดยเล่าถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 8 ขั้นตอน"

"เฉพาะหลักสูตรนี้ ผมตั้งเป้ายอดขายในปีแรกประมาณ 10 ล้านบาท จากฐานลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 300 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าธนาคาร และอื่น ๆ"

"หลักสูตร Leading Bold Change เหมาะอย่างยิ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกองค์กร เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแก่นของการนำการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน โดยผ่านเรื่องราวง่าย ๆ แต่เปี่ยมไปด้วยข้อคิดของเหล่านกเพนกวินบนภูเขาน้ำแข็ง ประกอบกรณีศึกษาจริงจากองค์กรต่าง ๆ"

"โดยผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและลบ สามารถระบุอุปสรรคของเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร"

"อีกทั้งยังนำไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ ที่สำคัญ หลักสูตรนี้ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก"

นอกจากนั้น "อภิวุฒิ" ยังพูดถึงเหตุและผลขององค์กรในประเทศไทยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะผู้บริหารและหัวหน้างานไม่สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กรหรือทีมงาน จนนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด

ทั้งนั้น เพราะปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานและลูกน้องลาออก ล้วนมาจากผู้บริหารและหัวหน้างานทั้งสิ้น ยิ่งเฉพาะกับผู้บริหารและหัวหน้างานที่ไม่เข้าใจและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

หรือแปรเจตนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ

จึงทำให้มองว่า ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในงาน องค์กร บุคคลที่ถูกผลกระทบมากที่สุด จะต้องเป็นลูกน้องในทีม และด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ทุกครั้งที่องค์กรทำการเปลี่ยนแปลง พนักงานและลูกน้องจึงเป็นบุคคลที่ถูกผลกระทบมากที่สุด

แต่ในหลักสูตร Leading Bold Change จะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะใน 8 ขั้นตอน เปรียบเสมือนอุปสรรคและปัญหาที่ทุกคนจะต้องก้าวข้ามผ่านพ้นไป

เพื่อให้ชนะ

เพื่อให้เกิดความกล้าหาญ

และในท้ายที่สุด ความกล้าหาญจะช่วยสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนรับรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แต่กลับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เราจะต้องพร้อมเผชิญ

อันเสมือนนกเพนกวินเหล่านั้น ท้ายที่สุด จะเคลื่อนย้ายตัวเองไปเรื่อย ๆ เพื่อความอยู่รอด ทั้งยังไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ว่าเขาอาจจะต้องกลายเป็นนกเพนกวินสัญจรก็ตาม

"อภิวุฒิ" บอกว่า ใน 3 หลักสูตรนั้นมีระยะในการอบรมต่างกัน โดยหลักสูตรแรก Executive Briefing จะใช้เวลาในการอบรมประมาณ 2 วัน

"หลักสูตร Intensive Workshop จะใช้เวลาในการอบรมประมาณ 2 วัน ส่วนหลักสูตร In Action Workshop จะใช้เวลาประมาณ 3 วัน เพราะต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเหตุการณ์จริงในการเปลี่ยนแปลงมาวางแผน เพื่อนำไปปรับใช้ได้จริง และทุกหลักสูตร คาดว่าจะเปิดเป็น public program ในวันที่ 1-2 กันยายน 2553"

ที่ไม่เพียงจะเป็นมิติใหม่ในกระบวนการสร้างภาวะผู้นำสำหรับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต หากยังเป็นมิติใหม่ต่อผู้ที่ชื่นชอบแนวคิด วิธีคิดของ "จอห์น คอตเตอร์" ด้วย

ที่ไม่จำเป็นต้องไปอบรมในต่างประเทศ

แต่ขณะนี้ หลักสูตรนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว และใครต้องการอยากรู้ว่าพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนของ "จอห์น คอตเตอร์" เป็นอย่างไร

คงต้องลองไปสมัครอบรมดู

แล้วจะทราบว่านกเพนกวินสัญจรกับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นั้นเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กันอย่างไร ?

หน้า 31

ที่มา:วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2553 :ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 4136 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys