Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
กรมศุลฯจับมือทอท.ยกเครื่องFZ ดึง"สมาคมโลจิสติกส์"สานฝันสุวรรณภูมิฮับเอเชีย

ภาครัฐ-เอกชนรวมพลังปลุกกระแสตอบรับแนวนโยบายโลจิสติกส์แห่งชาติของรัฐบาล ผลักดันเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็น "HUB" ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของภูมิภาคเอเชียอย่างจริงจัง กรมศุลฯพร้อมนำระบบ E-express ระบบ GPS ระบบ NSW เข้ามาใช้เพิ่มและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้เอื้อเอกชน ด้าน ทอท.ลุยทบทวนอัตราค่าภาระใหม่ หลังพื้นที่คลังฟรีโซนว่างอื้อ รวมทั้งจัดหาผู้บริหารจัดการเขตปลอดอากรรายใหม่เข้ามาดำเนินการให้กับสนามบินสุวรรณภูมิโดยเร็วรายงานข่าวจากสำนักงานศุลกากรประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ทสภ./สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)/บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท./บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด/ชมรมผู้ประกอบการคลังสินค้าภายในเขตปลอดอากร ทสภ. (AFOC) เข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขข้อจำกัด ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

โดยนายธนัท สุวัธนเมธากุล ผู้อำนวยการสำนักศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) ได้บรรยายและแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบการทำงานของสำนักศุลกากรฯในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้แก้ไขและปรับปรุงการทำงานให้กระชับฉับไวขึ้น ตลอดจนเพิ่มความทันสมัยในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรสุวรรณภูมิ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ระบบ E-import ระบบ E-export ระบบ RFID ฯลฯ รวมถึงแผนงานที่วางไว้ในอนาคตอันใกล้อีกหลากหลายโครงการ ได้แก่ ระบบ E-express ระบบ GPS ระบบ NSW ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายทางพิธีการศุลกากรให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

"กรมศุลกากรได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนระเบียบพิธีการศุลกากร ของเขตปลอดอากร (Free Zone : FZ) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรให้เอื้อประโยชน์และสอดคล้องกับธุรกรรมของภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น" นายธนัทกล่าว

นายโกวิท ธัญญรัตตกุล นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) กล่าวว่า "เห็นด้วยและชื่นชมต่อการทำงานของศุลกากรในทุกด้าน รวมถึงการใช้ฟรีโซนสุวรรณภูมิเป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดภาระของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ตนอยากให้ฟรีโซนสุวรรณภูมิเหมือนกับห้างสรรพสินค้า เพื่อให้มีคนเห็นประโยชน์และเข้ามาใช้บริการมาก ๆ ก็ช่วยให้เป็นที่สนใจของนานาประเทศ พวกเราต้องร่วมกันหาจุดอ่อนและเสนอแนวทางที่แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกัน"

สมาคมขอฝากให้ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทบทวนพิจารณาเรื่องราคาค่าเช่าให้มีความเหมาะสมต่อธุรกรรมของตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศให้สามารถแข่งขันกับตลาดในปัจจุบันได้

"หากคลังสินค้าว่าง 70% จะทำอย่างไรให้เต็ม แค่พื้นที่ว่าง 20% ก็เสียหายและเสียดาย ซึ่ง TAFA พร้อมจะดึงสมาชิกเข้ามาใช้บริการ แม้ 12 เดือนแรกขาดทุนก็ไม่เป็นไร และ TAFA พยายามผลักดันให้บริษัทเอกชนที่เข้ามารับดำเนินงานจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าของพื้นที่ ลดราคา 1-2 ปีให้อยู่ได้ แล้วค่อยปรับราคา เหมือนประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย สิงคโปร์ ค่อนข้างเต็ม TAFA เรามองกรมศุลฯเป็นมิตรแท้เสมอ ไม่เคยมองภาพลบ"

นางแพรวพรรณ อินทร์พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ทสภ. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า "ทอท.กำลังดำเนินการทบทวนการกำหนดอัตราค่าภาระใหม่ พร้อมกันกับการพิจารณาจัดหาผู้บริหารจัดการเขตปลอดอากรรายใหม่เข้ามาดำเนินการให้กับสนามบินสุวรรณภูมิให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดโดยเร็ว เพื่อเป็นการตอบรับและร่วมสนับสนุนภาคธุรกิจไทย ตลอดจนรองรับนโยบายของรัฐบาลมาดำเนินการอย่างบูรณาการต่อไป"

อนึ่งเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะ กรรมการโลจิสติกส์การค้า พร้อมคณะกรรมการ ได้เดินทางมาตรวจพื้นที่เขตปลอดอากรสนามบินสุวรรณภูมิตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อมทั้งจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ

1.การเพิ่มการส่งออก-นำเข้าสินค้าและการทำ Transhipment 2.การส่งเสริมการทำ E-freight ในการส่งออกสินค้าทางอากาศ เพื่อนำไปสู่การส่งออกโดยไร้เอกสารทั้งหมด 3.การลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยคณะกรรมการโลจิสติกส์การค้าจะหารือกับกระทรวงการคลัง ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อสู้กับสนามบินดูไบฟรีโซนและประเทศเพื่อนบ้าน 4.สนับสนุนให้ไทยเป็น Regional DC โดยการสร้างมาตรการในการดึงดูดใจให้ผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่เข้ามาลงทุนในฟรีโซน

หน้า 10

ที่มา:วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2553 : ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1375 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys