Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
แนวโน้มการลาออกเพิ่มสูงขึ้น 4 ทางออกแก้ปัญหาสมองไหล

ฮิววิท แอสโซซิเอทส์ (Hewitt Associates) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดสำรวจประเด็นที่น่าสนใจในช่วงไตรมาสแรก ผลการสำรวจพบว่าบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าธุรกิจในปีนี้ตลอดทั้งปีจะมีแนวโน้มไปในทางบวก โดยบริษัทกว่า 90% ชี้ว่าสาเหตุจากเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการที่ดีขึ้น
       
        สำหรับประเด็นที่บริษัทต่างๆกังวลมากที่สุดในปีนี้คือการจูงใจพนักงานที่มักจะแสวงหาโอกาสการทำงานใหม่ให้ยังทำงานกับบริษัทต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่การหาพนักงานที่มีความสามารถมาทำงานกับองค์กรมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
       


        การสำรวจดังกล่าวได้สอบถามถึงการลาออกของพนักงานและการจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไปในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจประมาณ 40% คาดว่าในปีนี้อัตราการลาออกของพนักงานในภูมิภาคจะสูงขึ้น บริษัทต่างๆในประเทศสิงคโปร์มากกว่า 50% คาดว่าในปีนี้จะมีอัตราการลาออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
       
        ทั้งนี้ หลายองค์กรได้ลดมาตรฐานต่างๆที่จูงใจให้พนักงานทำงานกับองค์กรให้น้อยลงในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ หรือไม่มีวี่แววการลาออกของพนักงาน แต่บริษัทยังไม่สามารถวางใจได้จึงควรหันมาทบทวนแนวทางการจูงใจพนักงานอย่างเร่งด่วน มิเช่นนั้นการเกิดความเสี่ยงที่จะสูญเสียพนักงานคนสำคัญเมื่อตลาดแรงงานกลับมาสู่ภาวะปกติ
       
        ช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าสังเกตว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเลิกจ้างพนักงานค่อนข้างมาก โดย 40% ของบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจได้ลดจำนวนพนักงานลงประมาณ 10% ส่งผลกระทบ 2 ประการ คือ ประการแรก บริษัทที่เลิกจ้างพนักงานในปีที่ผ่านมาไม่สามารถตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังกระเตื้องขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
       
       ประการที่สอง พนักงานที่มีศักยภาพภายในองค์กรนั้นจะมีมากขึ้น ขณะที่จำนวนพนักงานที่มีศักยภาพในตลาดแรงงานมีน้อยลง การสรรหาพนักงานใหม่จึงต้องเป็นพนักงานที่มาจากบริษัทคู่แข่ง ทำให้ปีนี้เป็นปีที่ท้าทายสำหรับแวดวงบริหารบุคคล
       
        สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้พนักงานลาออกทั้งที่เป็นเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ และ เจเนอเรชั่น วาย ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนไม่ทัดเทียมกับตลาด โอกาสก้าวหน้ามีจำกัด และเหตุผลส่วนตัว
       
        แต่ถ้าเป็นเหตุผลเฉพาะคนในเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ ก็คือ การจ่ายค่าตอบแทนภายในไม่เสมอภาคกัน หัวหน้างาน และลักษณะงานไม่น่าสนใจ ส่วนสาเหตุหลักของพนักงานเจเนอเรชั่น วาย คือ ไม่ได้รับการยกย่องชมเชย และออกไปศึกษาต่อ
       
        เมื่อเป็นเช่นนี้บริษัทต่างๆ จึงได้กำหนดแนวทางมาเพื่อใช้แก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญของบริษัท ดังนี้
       
        1.การเสนอโอกาสก้าวหน้าที่รวดเร็วให้กับพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น
       
        2.การมอบหมายภารภิจที่ต่างประเทศให้กับพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น
       
        3.โครงการพี่เลี้ยง (Mentorship Programmers)
       
        4.การกำหนดแผนพัฒนาในระยะ 3-5 ปี สำหรับพนักงานแต่ละคน
       
        เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทที่ใส่ใจต่อความต้องการของพนักงาน ส่วนมากเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จากการสำรวจยังพบอีกด้วยว่าการกำหนดแผนพัฒนาให้กับพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรนิยมทำกันมาก ในปัจจุบันพบว่าบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจประมาณ 60-70% ได้มีการกำหนดตัวพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น จากปกติจำนวนพนักงานทีได้รับการคัดสรรว่าเป็นพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นจะมีประมาณ 10% ของพนักงานทั้งหมด
       
        ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทฮิววิทฯ ได้ทำการสำรวจหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2553 จากการสำรวจครั้งล่าสุดยังพบอีกด้วยว่าบริษัทต่างๆ คาดว่าจะมีค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2552 อยู่ที่ 4% คาดว่าอัตราการขึ้นเงินเดือนของไทยปี 2553 อยู่ที่ประมาณ 5.4%

ที่มา:ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ : วันที่ 27 กรกฎาคม 2553


ผู้เข้าชม : 2547 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys