Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
"ทรู ปลูกปัญญา" วิจัยประเมินผลเพื่อก้าวต่อ


จากคำกล่าวที่ว่า "เราทำไปแล้ว เราก็อยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไร มันได้ประโยชน์กับคนที่รับไปใช้อย่างไร และเราไม่ต้องการทำเพื่อการ พี.อาร์. เอาของไปมอบให้แล้วถ่ายภาพ จบ" เป็นประโยคที่ "ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา" ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มบริษัททรู เกริ่นขึ้นก่อนนำประสบการณ์จากโครงการทรู ปลูกปัญญา ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม มาแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชาติ ซีเอสอาร์ อะคาเดมี 2010

โครงการทรู ปลูกปัญญา มีโครงการหลักที่เป็นตัวอย่างของการทำโครงการ และมีการประเมินผลทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่ตลอดเวลา คือโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านการจัดชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ส่งมอบให้กับโรงเรียนในโครงการ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2550 จาก 800 โรงเรียน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนมาให้ จนขยายเป็น 3,000 โรงเรียน ในปี 2553 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 10,000 โรงเรียน ในท้ายที่สุด

ทั้งนี้ในปี 2553 ทางบริษัทได้เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเองจำนวนหนึ่ง พร้อมกันนั้นยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนภายใต้โครงการทรู ปลูกปัญญา สมัครรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเพิ่มอีก 5 โรงเรียน จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จากเดิมตั้งแต่ปี 2551 มีโรงเรียนต้นแบบอยู่แล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี และโรงเรียนวัดศาลาลอย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้รับการปรับปรุง เพิ่มเติม ต่อยอดจากปัญหา อุปสรรคที่พบเจอระหว่างทาง พร้อมกับการพัฒนาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ประสบ จนถึงปีนี้ โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ฯกำลังมีภารกิจเพิ่มเติม หลังจากบริษัทได้ว่าจ้างให้ "ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช" และคณะ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการวิจัยประเมินผลเชิงปริมาณจากการดำเนินโครงการดังกล่าวในกลุ่มตัวอย่าง 8,500 คน ที่เป็นทั้งครู ผู้บริหาร และนักเรียน

แม้ก่อนหน้านี้ บริษัทได้มีการประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการเป็นระยะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลผ่านการสอบถามโดยพี่เลี้ยงจิตอาสา ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามความคืบหน้าของโครงการ อุปสรรค ปัญหา ข้อติดขัดที่โรงเรียนประสบจากการใช้อุปกรณ์และสื่อจากโครงการ หรือการตั้ง "ทรู ปลูกปัญญา แคร์ เซ็นเตอร์" รับสายรับเรื่องให้คำปรึกษาโรงเรียนถึงการใช้สื่อต่าง ๆ การสอบถามผ่านศึกษานิเทศก์ หรือ สพฐ. การจัดกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียน การสอบถามผ่านตัวแทนคู่ค้าทั่วประเทศ และการจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ต่าง ๆ

"ดร.กันทิมา" เล่าถึงการประเมินผลโครงการนี้ว่า จากการติดตามผลผ่านทรู ปลูกปัญญา แคร์ เซ็นเตอร์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ในกลุ่มตัวอย่าง 200 โรงเรียนตามโครงการ พบว่ามีโรงเรียนที่ใช้สื่อของ ทรูตามที่ได้รับไปมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 58% และในกลุ่มนี้ใช้สื่อทรูวิชั่นส์ 40 ช่องมากที่สุด รองลงมาคือใช้สื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1-ป.6

นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลจากกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ โดยเมื่อปีที่แล้วได้จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ "เรียนดี เรียนสนุก กับทรู...ปลูกปัญญา" ในกลุ่มนักเรียน ป.1-ม.6 ผลในเชิงปริมาณ มีนักเรียนจาก 136 โรงเรียน ใน 35 จังหวัด ส่งเรียงความเข้าประกวด 1,207 ชิ้น และพบผลการทำโครงการจากเรียงความเหล่านี้ว่า 14.86% คิดว่าสื่อทรู ปลูกปัญญา ได้ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ 13.43% ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม 10.67% ได้ประยุกต์ใช้ในการเรียน และ 10.43% ได้พัฒนาตนเองได้ดีขึ้น เป็นต้น

หรือในกรณีโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี พบว่าผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ได้ใช้สื่อของทรูเปรียบเทียบระหว่างปี 2550-2551 มีผลการเรียนในเกรดเฉลี่ย 3-4 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

แต่อย่างไรก็ตาม "ดร.กันทิมา" ย้ำว่า การทำงานก็มีปัญหา มีอุปสรรคอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ต่ำ ความกระตือรือร้นของโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่ยังไม่ใช่ข้อมูลอัพเดต และนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ การตั้งแคร์ เซ็นเตอร์ การจัดพนักงานพี่เลี้ยงอาสา การจัดทำคู่มือการใช้อุปกรณ์ และการจัดอบรมครู

และย้ำว่า โรงเรียนที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่ ต้องมีครูและผู้บริหารที่มีความกระตือรือร้น มีวิสัยทัศน์ และสื่อเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเปิดโลกทัศน์และเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเขาเองต่อไปในอนาคต

หน้า 29

ที่มา:วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 :ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1762 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys