Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
CSR กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1)

ผมได้รับเชิญไปร่วมงานสัมมนาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อวางแผนระยะยาว (15 ปี) ให้กับคณะ ในฐานะที่คณะนี้เป็นคณะที่ทำงานด้านการ สร้างสรรค์อยู่แล้ว ผมจึงนำเสนอเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นแกนหลักในการที่คณะจะไปพิจารณาปรับหลักสูตรและวางแผนระยะยาวพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะเป็นแนวทางสู่อนาคตที่สำคัญสำหรับประเทศไทย

เป็นที่ทราบกันดีว่าการแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน เงินลงทุนไม่ได้เป็นปัญหาหลักอีกต่อไป สิ่งที่นักลงทุนขาดแคลนคือ "ความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์"

ในยุคแห่งการเติบโตของ internet ความรู้กลายเป็นเรื่องหาได้ง่าย อยากจะรู้เรื่องอะไรก็กด Google search หรือ Yahoo search เราก็พอที่จะได้ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และถ้าอยากรู้ซึ้งต่อไปอีกก็อาจจะหาตำรับตำราเรื่องราว งานวิจัยที่มีนำเสนอกันอยู่มากมายในอินเทอร์เน็ต ความรู้และขบวนการค้นคว้าหาความรู้กลายเป็นเรื่องง่าย เรื่องสะดวกสบายในศตวรรษที่ 21

ความคิดสร้างสรรค์ในทางตรงกันข้าม เป็นเรื่องที่ไม่สามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ๆ (ยกเว้นแต่จะไปลอกเลียนคนอื่น ๆ เขามา ..... ซึ่งก็ไม่แนะนำ ณ ที่นี้) เพราะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจะได้มาด้วยขบวนการคิดใหม่ ๆ ด้วยมุมมองใหม่ ๆ ที่เน้นหาความแตกต่าง การออกนอกกรอบความคิดเดิม ๆ ความกล้าที่จะลองอะไรใหม่ ๆ การสังเกตในรายละเอียดต่าง ๆ ที่อาจจะนำมาขยายด้วยมุมมองใหม่ และที่สำคัญที่สุด คือ การฝึกตนเองให้ออกจาก "มุมที่เคยชิน" หรือ comfort zone

ประเทศไทยมองขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ 4 ด้าน คือ

1.ด้านวัฒนธรรมที่เน้นงานฝีมือ การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP

2.ด้านศิลปะ อันประกอบด้วย ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ งานบันเทิงและงานศิลปะต่าง ๆ

3.ด้านสื่อผสม ที่มีภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียงและดนตรี

4.ด้านงานสร้างสรรค์และออกแบบ ที่เกี่ยวข้องไปถึงแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ซอฟต์แวร์ งานโฆษณา และสถาปัตยกรรม

ในปัจจุบัน "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยประมาณ 10% ของ GDP ประเทศ (ข้อมูลจาก Press Release ของ Kenan Institute Asia) เราส่งออกงานสร้างสรรค์ประมาณ 13,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5% อุตสาหกรรมที่ทำรายได้สม่ำเสมอให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมการพิมพ์, สารสนเทศ, เฟอร์นิเจอร์, ยารักษาโรค, เครื่องอัญมณี, งานวิจัย, ภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์

เมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์มานาน เราจะเห็นว่าประเทศไทยเรายังอยู่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง

- สินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของอเมริกา คือ "ลิขสิทธิ์"

- อุตสาหกรรมดนตรีของอังกฤษ สร้างรายได้สูงกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ เหล็ก หรือสิ่งทอ

- กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ปรับยุทธศาสตร์จากอุตสาหกรรมหลักมาเน้นทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

- ประเทศต่าง ๆ เริ่มหันมาหายุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพยายามสร้าง cluster การผลิตให้อยู่ร่วมกันและช่วยเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ำลง

- สิงคโปร์เน้นที่ระบบสารสนเทศ และระบบ logistic ที่จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จ

หน้า 29

ที่มา:วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553:ประชาชาติธุรกิจ:คอลัมน์ CSR Talk :โดย ดร.พรชัย ศรีประไพ


ผู้เข้าชม : 1421 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys