Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
จาก ISR สู่ CSR


ต้นแบบมิสเตอร์ซีเอสอาร์ของเมืองไทย "ดร.มีชัย วีระไวทยะ" นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) กล่าวไว้ว่า สิ่งสำคัญที่เราต้องทำในสังคมไทยตอนนี้คือ การสร้างให้คนเข้ามาทำอะไรต่างๆ เพื่อทำให้ชีวิตของคนอื่นๆ ดีขึ้นให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็นจิตสาธารณะ หรือซีเอสอาร์

แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ทุกบริษัทที่จะทำซีเอสอาร์ต้องสร้างพนักงานของเขาให้มีจิตสาธารณะหรือความรับ ผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล หรือ ISR (Individual Social Responsibility) ก่อน เพราะการทำเรื่องซีเอสอาร์ต้องมีไอเอสอาร์ก่อนงานซีเอสอาร์ถึงจะดีขึ้นได้

ด้วยเหตุนี้ ดร.มีชัยจึงก่อตั้งมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ (MVF) ขึ้นมาเพื่อทำงานเป็น ต้นแบบให้กับภาคธุรกิจได้มองเห็นถึงแนวคิด วิธีการร่วมพัฒนาสังคมระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยความสามารถที่พวกเขาได้รับและเรียนรู้จากภาคธุรกิจ

โดยให้หลักคิดจากประสบการณ์ทำงานด้านประชากรและการพัฒนาสังคมที่ผ่านมาว่า จากประสบการณ์ของผม ทุกอย่างที่ดีๆ ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ อย่างการวางแผนครอบครัวเราให้ความรู้กันตั้งแต่เด็ก เริ่มตั้งแต่ ป.4

ส่วนงานที่ทำปัจจุบัน เราทำโครงการห้องสมุดของเล่น ในหมู่บ้านที่เข้าไปร่วมพัฒนา โดยประกาศให้พ่อแม่หันมาสนใจกระตุ้นให้ลูกตัวเองบริจาคของเล่นให้พี่น้องในหมู่บ้าน แต่อย่าไปบอกเด็กๆ ว่าให้คนจน แล้วเด็กจะเริ่มมีประสบการณ์กับการให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน เขาจะส่งของเล่นเหล่านั้นไปที่ห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน

เด็กที่อยากยืมของเล่นไปเล่น มีกติกาคือ ต้องทำสาธารณประโยชน์ เช่น เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ กวาดถนน วิธีนี้จะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าต้องแลก ไม่ใช่ขอ และสุดท้ายจะทำให้เด็กช่วยหมู่บ้านของเขาต่อไป ผลที่ได้ก็เช่น หมู่บ้านสะอาด มีต้นไม้ให้ร่มเงา เป็นต้น

ในระดับองค์กรธุรกิจ ดร.มีชัยมีโครงการอีกมากที่จะชักชวนภาคธุรกิจเอกชน มาร่วมพัฒนาหมู่บ้าน โดยบอกว่า บริษัทใดหากอยากเป็นบริษัทที่ดี ต้องการทำเรื่องซีเอสอาร์ เราก็จะไปเล่าเรื่องหมู่บ้านในโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้านให้ฟัง เพื่อให้เขาเอาพนักงานไปเป็นอาสาสมัคร เช่น ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เราเปลี่ยนวันหยุดจากโรงเรียนทั่วไปหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ เราเปลี่ยนมาเป็นระหว่างสัปดาห์ 2 วันแทน

เพื่อให้คนที่มีจิตอาสาที่ต้องทำงานในระหว่างสัปดาห์ แต่อยากมาช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กในวันเสาร์-อาทิตย์ได้มาทำกิจกรรมที่นี่ได้

"พนักงานบริษัทเก่งเรื่องบัญชี คอมพิวเตอร์ก็มาสอนได้ ในแง่บริษัทเขาก็รู้ว่าเขาจะทำอะไรให้สังคมได้ ในแง่บุคคล แต่ละคนก็สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ โดยไม่ต้องทิ้งงาน ทิ้งการ เช่น ตอนนี้ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์สนับสนุนด้วยจำนวนวันทำงาน โดยให้พนักงานออกไปทำงานอาสาข้างนอก แบบนี้ก็เป็นการสร้างจิตสำนึกระดับบุคคล สู่การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรวิธีหนึ่ง และทำอย่างนี้ไม่ต้องให้เงินกับชาวบ้านเลยด้วยซ้ำ" ดร.มีชัย กล่าว (หน้าพิเศษ CSR)

หน้า 4


ที่มา:วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 :ประชาชาติธุรกิจ

 


ผู้เข้าชม : 2679 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys