Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
จับตา 5 องค์กรชั้นนำ คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence 2009


ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของโลกยุคใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บริหารจัดการองค์กรให้มีผลกำไรเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ แต่ทว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายบริษัทนอกจากจะพาองค์กรผ่านพ้นวิกฤตได้แล้วยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับองค์กรเหล่านี้ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2009 ให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการใน 8 สาขา เพื่อเชิดชูทั้งองค์กรและผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการองค์กรจนประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ

"ประวิทย์ อนันตวราศิลป์" ประธานโครงการและกรรมการอำนวยการสมาคม (TMA) เล่าถึงโครงการนี้ว่า รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2009 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับองค์กรต่าง ๆ เพราะเป็นรางวัลพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการเฟ้นหาองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจแล้วยังเป็นการเชิดชูองค์กรและผู้บริหารที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งได้ทราบถึงพัฒนาการขององค์กรชั้นนำ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของตนและองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

ที่มากกว่านั้นรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ยังเป็นแรงผลักดันให้องค์กรอื่น ๆ เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการ แล‰วพัฒนามาตรฐานองค์กรของตนให้ก้าวทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนตลอดเวลา

นอกจากนั้น ยังเป็นการช่วยให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจทั่วโลกที่ต่างก็กำลังเร่งพัฒนาการบริหารจัดการกันอย่างเต็มที่

"รศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล" กรรมการบริหารด้านพัฒนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเสริมว่า งานประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ครั้งนี้ได้ดำเนินการ มาเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยในแต่ละปีองค์กรที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศจะมีการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการที่มีความ โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งทุก ๆ ปีคณะกรรมการจะมุ่งมั่นอย่างมากที่จะทำให้ผลการสำรวจมีความเป็น กลาง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับมากที่สุด เพราะข้อมูลที่ได้จากผลการสำรวจนอกจากนำมาใช้ในการมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยและเป็น กรณีศึกษาให้กับนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ

มาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่ามีองค์กรไหน เข้าตากรรมการบ้าง

"ดารณี เจริญรัชภาคย์" กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด ให้ รายละเอียดในประเด็นนี้ว่า การเตรียมการ จัดงานประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2009 ในปีนี้ได้เริ่มสำรวจโครงการ "Thailand Corporate Excellence Survey" มาตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นการสำรวจและวิจัยเชิงปริมาณด้วยการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นให้กับ ผู้บริหารระดับสูง อาทิ ประธาน รองประธาน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการขององค์กรชั้นที่มีรายได้สูงสุด 1,000 บริษัทระดับแนวหน้าของประเทศไทย

และคัดเลือกกลุ่มผู้บริหารองค์กรที่รับผิดชอบในสายงานที่ตรงกับสาขารางวัลในแต่ละด้าน อาทิ บุคคล การเงิน การตลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงมากที่สุด

นอกเหนือจากนั้นในปีนี้คณะทำงานได้มีการขยายการสำรวจออกไปยังกลุ่มสื่อมวลชนในแขนงที่เกี่ยวข้องกับสาขารางวัล สถาบันทางด้านวิชาการ การศึกษา และสมาชิกขององค์กร สมาคมต่าง ๆ เพื่อให้การตอบแบบสอบถามครอบคลุมและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการสำรวจมากยิ่งขึ้น

"ดารณี" บอกต่อไปว่า ในการสำรวจครั้งนี้บริษัทได้สำรวจมุมมองทางด้านเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร รวมทั้งปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจประกอบเข้าไปด้วย แล้วเพิ่มเติมในส่วนของคุณสมบัติของธุรกิจในประเทศไทยที่ควรได้รับการปรับปรุง พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยภาพรวมในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัลแห่งความเป็นเลิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2009 ใน 8 สาขา ดังนี้

รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product/Service Excellence) ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัลความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence) ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโตต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท โตโยต‰า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนรางวัลด้านความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

ความน่าสนใจของงานนี้จึงอยู่ที่วันประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2009 ที่คณะกรรมการจัดงานจัดเวทีให้ผู้บริหารขององค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อทุก ๆ องค์กรในแต่ละสาขารางวัลมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวความคิดในการบริหารงานที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากผู้บริหารในภาคธุรกิจให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศทั้ง 8 สาขาตามประเภทของรางวัลแห่งความเป็นเลิศ ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคมศกนี้ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี งานนี้จึงคาดว่าจะมี ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

หน้า 31

 

ที่มา:วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 :ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1767 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys