Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ร่วมด้วยช่วยกันดูแลโลก ภารกิจที่ภาคธุรกิจไม่อาจมองข้าม


ลองหลับตาแล้วจินตนาการดูว่า ใน 1 วินาที มีอะไรเกิดขึ้นกับโลกใบนี้บ้าง และเมื่อคุณลืมตาขึ้นมา ข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานี้ระบุว่า ภายใน 1 วินาที มีการเติบโตของประชากรโลก 2.4 คน มีการผลิตรถยนต์ 1.3 คัน ผลิตโทรทัศน์ 4.2 เครื่อง ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3.9 แสนลูกบาศก์เมตร ธารน้ำแข็งละลายไปแล้ว 1,629 ลูกบากศ์เมตร ก๊าซออกซิเจนในอากาศลดลง 710 ตัน พื้นที่เหมาะสมกับการเพาปลูกสูญหายไปแล้ว 2,300 ตารางเมตร พื้นที่ป่าธรรมชาติสูญหาย 5,100 ตารางเมตร

ตัวเลขนี้ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ แต่เป็นสิ่งที่ "เรียวอิจิ ยามาโมโตะ" ศาสตราจารย์ จากสถาบันวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยโตเกียว เคยสำรวจและจัดทำเป็นรายงานออกมาเมื่อปี 2547 แล้วในอีก 40 ปีข้างหน้า เมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้น 9.3 พันล้านคน อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง หากเรายังไม่ช่วยกันลดความรุนแรงของการทำลายล้างธรรมชาติในระดับความเร็วที่มีอยู่ในปัจจุบัน

5 มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งที่ประชุมแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United Nations Conference on the Human Environment) กำหนดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 40 ปีก่อน ส่วนในปี 2553 นี้ สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ยังได้กำหนดให้เป็นปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกพูดถึงในทุกเวที และทุกการประชุม ตั้งแต่ระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และในองค์กรธุรกิจที่มีประสบการณ์ทั้งโดยตรงและทางอ้อม ถึงผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ปรวนแปรอย่างรวดเร็ว

CSR กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

"ดร.ไชยยศ บุญญากิจ" รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้กล่าวกับตัวแทนภาคธุรกิจและสถานประกอบการในการเสวนาหัวข้อ "CSR-DIW สำคัญอย่างไรต่อการดำเนธุรกิจอย่างยั่งยืน" ว่าทุกอย่าง เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โลกมีประชากรเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัทเอกชนต่างห่างกันลิบลับ อาทิ เมื่อปี 2550 ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี 2.45 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ศรีลังกามีจีดีพี 3.23 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มองโกเลียมี จีดีพี 3.89 พันล้านเหรียญสหรัฐ

แต่วอลมาร์ทมีสินทรัพย์มากกว่า 9.78 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เอ็กซอน โมบิล 3.58 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เชลล์ 3.55 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โตโยต้า 2.03 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เป็นต้น

การเพิ่มขึ้นของประชากร การลดลงของพื้นที่ป่าและพื้นที่เหมาะกับการเพาะปลูก ขณะที่บริษัทยังร่ำรวยมากขึ้น ยิ่งเป็นสิ่งย้ำเตือนว่า ถึงเวลาแล้วที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวและมีแนวทางในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการคิดค้น นวัตกรรมลดการใช้ทรัพยากร การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ และในฝ่าย ผู้บริโภค ถึงเวลาแล้วที่ต้องไตร่ตรองคิดทบทวนการใช้ชีวิต เพื่อให้เป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้

สิ่งสำคัญที่ ดร.ไชยยศย้ำ คือการสร้างสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในหลักการและการดำเนินการตามมาตรฐานด้านการรับผิดชอบขององค์กร หรือ ISO 26000 หรือตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมต่อมาตรฐานโลก ในชื่อ CSR-DIW

"ซีเอสอาร์ เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนได้ ส่วนมาตรฐานตัวนี้ โดยเจตนารมณ์แล้ว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยต้องนำไปใช้ ไม่ใช่เพียงภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจเท่านั้น แต่หน่วยงานรัฐก็สามารถนำไปใช้ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสังคมได้"

ธุรกิจคิดถึงสิ่งแวดล้อม

จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอันใด เมื่อกระแสใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกจะได้รับการตอบสนองในสังคมวงกว้าง นั่นอาจเป็นเพราะภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกให้ความสนใจและร่วมรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมากขึ้น

แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันว่า การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเป็นวิธีง่าย ๆ ที่ ใครก็ทำได้และง่ายที่สุด รองจากช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และเดินขึ้นบันไดแทนใช้ลิฟต์

แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่า นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว ในเวลานี้ ภาคธุรกิจส่วนอื่น ๆ เริ่มนำเรื่องการดูแลใส่ใจอนุรักษ์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมเข้ามาสู่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ การดำเนินการในกระบวนการผลิต ซึ่งเราจะเห็นถึงกระแสเหล่านี้ได้จากหลายโรงงานเริ่มประกาศตัวเองเป็น Zero Waste Factory หรือโรงงานของเสียเหลือศูนย์ บางแห่งคิดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในการขนส่งและลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตบางราย เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่รณรงค์ให้ผู้บริโภคแยกขยะเทคโนโลยีออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป แล้วนำไปกำจัดให้ถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเคมีที่มีอยู่ในขยะเหล่านั้น

ยังไม่นับรวมกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานที่ตั้งเป้าหมายปลูกป่ากันทั้งป่าบนบกและป่าชายเลนแห่งละหลายหมื่นต้น เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างระบบนิเวศน์ให้ฟื้นคืนมาได้

โค้กคืนน้ำสู่ธรรมชาติ

ตัวอย่างของภาคธุรกิจที่คิดถึงวิธีคืนสังคมจากสิ่งที่ธุรกิจได้ใช้ไป เช่น กรณีของมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายคืนน้ำสู่ธรรมชาติภายในปี 2563 โดยมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรมากกว่า 2 หมื่นลูกบาศก์เมตร แก่พื้นที่การเกษตรเกือบ 200 ไร่ จากการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติวังอีนา จ.ลำปาง พร้อมกับสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำแม่ตาน เพื่อให้เกิดการดูแลและอนุรักษ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติวังอีนา นอกจากเป็นการช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากของชุมชนแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พร้อมกันนี้ โปรแกรมรักษ์น้ำของมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ ได้แก่การรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานผลิต ด้วยการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการบำบัดน้ำเสีย ต่อมา คือการอนุรักษ์แหล่งน้ำ การสนับสนุนความคิดริเริ่มและการมีส่วนร่วมของชุมชน และการปลุกฝังจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมเพื่อการอนุรักษ์น้ำ

คู่แข่งร่วมแจมแก้ปัญหาขยะ

กรณีตัวอย่างบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออาจเรียกทั่วไปว่าเป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจกันนั้น มีตัวอย่างของบริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด ที่ต่างก็อยู่ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร แต่ทั้ง สองแห่งก็มาจับมือทำงานร่วมกันเป็นผู้ก่อตั้งชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเผยแพร่คุณประโยชน์ของกล่องเครื่องดื่ม และผลักดันให้เกิดการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

"สินชัย เทียนศิริ" ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตร้า แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า ต้องการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตในภาคธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงเกิดขึ้นจากความใส่ใจต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งวงจรผลิตภัณฑ์ หรือ LCA (Life Cycle Assessment)

ที่สำคัญ เต็ดตร้า แพ็ค และเอส ไอ จี คอมบิบล็อค ยังร่วมกันรณรงค์ในฐานะผู้ก่อตั้งชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม ด้วยการให้ความรู้ ส่งเสริม สร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคนำกล่องมารีไซเคิล โดยเมื่อปี 2552 ในประเทศไทยมีการนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมารีไซเคิลแล้ว 500 ล้านกล่อง หรือคิดเป็น 5 พันตัน

ค่ายมือถือเน้นกำจัดถูกวิธี

ในด้านผลิตภัณฑ์ไอที เช่น โทรศัพท์ มือถือ ค่ายโนเกียมีโครงการโนเกีย เลิฟ เอิร์ธ รณรงค์การนำโทรศัพท์มือถือที่ชำรุดแล้ว ใช้งานไม่ได้ แล้วมาทิ้งในกล่องรับคืนของโนเกียตามศูนย์ต่าง ๆ ที่มี เพื่อนำไปรีไซเคิลให้ถูกวิธี ส่วนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ปีนี้ได้เปิดโครงการ "เอไอเอส คืนแบต คืนโลก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

ด้วยการสร้างเครือข่ายสีเขียว หรือ Green Network เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทิ้งแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ หรือไม่ใช้แล้ว อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยจากขยะอันตราย ไม่ให้ปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศ เนื่องจากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือประกอบด้วยโลหะหนักที่เป็นสารเคมีอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม เอไอเอสรับเป็นผู้รับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตราสินค้าใด หรือรุ่นใด ผ่านช่องทางสำนักงานบริการเอไอเอส ทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานและการยอมรับจากทั่วโลก

เช่นเดียวกัน โครงการทำดีทุกวัน จาก ดีแทค เมื่อปี 2551 ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันตั้งกล่องรับเก็บแบตเตอรี่ในโรบินสันทุกสาขา โดย 2 ปีที่ผ่านมา สามารถเก็บแบตเตอรี่ เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกวิธีแล้ว 5,400 ก้อน ขณะที่ผู้นำแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมาหย่อนให้จะได้รับบัตรเดอะ วัน การ์ด 50 คะแนน เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างและความพยายามของภาคธุรกิจที่ต้องการสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกวิธีและมีความรู้ โดยใช้ความรู้ความสามารถจากธุรกิจที่ดำเนินอยู่เข้ามาบริหารจัดการและคิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหา

หน้า 25

 

ที่มา:วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2553 : ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1346 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys