Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
พีเพิลซอฟท์ 9.1 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์สร้างบุคลากรให้มีความสามารถในการแข่งขัน


หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ในอนาคตจะเป็น อย่างไร

แล้วคนในวงการ HR ต้องทำอย่างไรเพื่อรับมือกับความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในทศวรรษนี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ "ทิม ดาร์ตั้น" กรรมการอาวุโส โซลูชั่น HCM ประจำอาเซียน บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในการบริหารงานบุคคลมาอย่าง ต่อเนื่อง ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนการบริหารจัดการทุนมนุษย์ที่น่าสนใจว่า

ท่ามกลางความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ องค์กรต่าง ๆ มักมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในใจ เช่น

จะทำอย่างไรจึงจะลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

จะปรับตัวอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สภาพเศรษฐกิจ

จะทำอย่างไรจึงจะผลักดันตัวเองให้ถึงเป้าหมาย

ซึ่งต้องยอมรับว่าความสำเร็จในอนาคตจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องมีความเป็นเลิศ

หลักการในการผลักดันให้เกิดการบริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพในมุมของออราเคิล แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ ประกอบด้วย

1.ความเป็นเลิศในการบริหารงาน

2.เพิ่มการสื่อสารในเรื่องเป้าหมายขององค์กร

3.เพิ่มความสอดคล้องในด้านผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทน

4.ให้ความสำคัญกับทักษะ สมรรถนะ และการเรียนรู้

5.การพัฒนาในลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ประสบความสำเร็จ

6.คุณสมบัติต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

โดยกุญแจสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การนำกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน

"ทิม" บอกว่า การนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในองค์กร เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้คล่องตัวมากขึ้น ขจัดปัญหาคอขวด ลดค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการ แล้วยังสามารถปฏิบัติงานในลักษณะ self-service ทุกคนดูแลตัวเองได้ในการทำงาน มีศูนย์บริการร่วมกันทางทรัพยากรบุคคล และยังสามารถมอบหมายงานในบางส่วนให้หน่วยงานอื่นร่วมกันทำงานได้

ที่สำคัญที่สุด คือมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น

ยิ่งในปัจจุบันที่องค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการคัดคนในระดับหัวกะทิเข้ามาทำงาน ระบบต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการบริหารจัดการ

"พีเพิลซอฟท์ เอ็นเตอร์ไพร์ซ ฮิวแมน แคปิตอล แมนเนจเมนท์ 9.1" เป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ เจ้าของกิจการ และพนักงานได้มากยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับองค์กรธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม

ภายในโปรแกรมของพีเพิลซอฟท์ เอ็นเตอร์ไพร์ซ ฮิวแมน แคปิตอล แมนเนจเมนท์ 9.1 จะมีฟังก์ชั่นที่น่าตื่นเต้นมากมาย

ฟังก์ชั่นตัวแรกตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานโดยตรง คือฝ่าย HR และพนักงานให้ สามารถเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้มากขึ้น

ฟังก์ชั่นที่ 2 สนองความต้องการของเจ้าของกิจการ เนื่องจากปัจจุบันการทำธุรกิจต่าง ๆ มีกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เช่น การสรรหาบุคลากรจะต้องมีการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ จากนั้นฟังก์ชั่นต่าง ๆ จึงเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาแล้วรับพนักงานเข้ามาทำงาน ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้จะช่วยกระชับการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นที่ 3 เอาใจคนกลุ่มงานด้าน ไอทีให้สามารถติดตั้งตัวระบบได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่าย

"ทิม" ยกตัวอย่างความก้าวหน้าของ พีเพิลซอฟท์ 9.1 ให้ฟังว่า กรณีที่พนักงานจะเบิกค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เมื่อรับประทานอาหารเสร็จอาจจะใช้ไอโฟนถ่ายรูปใบเสร็จแล้วส่งไปเบิกค่าใช้จ่ายในพีเพิลซอฟท์ 9.1 ได้เลย ไม่ต้องนำใบเสร็จกลับมาเขียนใบเบิกให้ยุ่งยาก

ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถเข้าไปดูรายงานการทำงานของตัวเองได้ตลอดเวลา อยากรู้ว่าปีนี้ ลาหยุดประจำปีไปแล้วกี่วัน ลาพักร้อนไปแล้วกี่วัน ผ่านการอบรมเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ หรืออยากเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองก็สามารถอัพโหลดเข้าไปได้ด้วยตัวเอง

ในส่วนบริษัทก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เพราะทาง ออราเคิลได้ออกแบบให้การทำงานทุกอย่างมีความยืดหยุ่นมาก และได้มีการปรับปรุงการใช้งานให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ข้อมูลอะไรก็ตามที่ใช้บ่อย ๆ ก็สามารถที่จะบันทึกเป็น favorites ไว้ในข้อมูลส่วนตัวที่สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ เนื่องจากพีเพิลซอฟท์ 9.1 ต้องการ ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

"ทิม" ลงในรายละเอียดต่อว่า ภายในหน้าจอโปรแกรมของพีเพิลซอฟท์ 9.1 จะมีตัวอย่างการจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวพนักงานให้เลือกดำเนินการมากกว่า 1 ฟังก์ชั่น เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เราต้องการได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย

ในพีเพิลซอฟท์ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน เบื้องต้นของ HR จะอยู่ตรงกลาง เช่น การขาดลามาสาย เงินเดือน แล้วจัดเรื่อง เอ็กซ์เซลเลนต์เซอร์วิส คือ พนักงานสามารถเข้าไปดูข้อมูลของตัวเองได้ไว้เวลาหนึ่ง

อีกเวลาหนึ่งจะเป็นการสนับสนุนการทำงานของคนเก่ง (talent) ซึ่งหลายองค์กรเวลานี้ไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร พีเพิลซอฟท์ 9.1 จะมีโปรแกรมในการจัดการตรงนี้ให้ด้วย ช่วยส่งเสริมตัวองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรจะมีความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายประการ อาทิ สภาพแวดล้อมในการทำงานต้องเหมาะสม มีการเชื่อมโยงและส่งงานได้ตามเป้าหมาย มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ซึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถทำให้บุคลากรกลายเป็นทรัพย์สินที่มีความสามารถในการแข่งขัน "ทิม" บอกว่า จากงานวิจัยชี้ชัดว่าองค์กรธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับโปรแกรมทางด้านทรัพยากรบุคคลในการที่จะปรับปรุงให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้นองค์กรจึงต้องการกระบวนการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทางทรัพยากรบุคคลมา สนับสนุนการทำงาน ช่วยก่อให้เกิดกระบวนการทำได้จริง

ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ ถึงแม้จะใช้งบฯลงทุนสูงในช่วงแรก แต่หากมองภาพรวมการบริหารจัดการองค์กรจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและการดำเนินการขององค์กรไปได้มาก ช่วยลดความเสี่ยงในหลายเรื่อง ทั้งในแง่กำลังคน การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบและหลักปฏิบัติ สามารถเก็บเอกสารและราย ละเอียดกระบวนการทำงานที่สำคัญ

ที่มีกระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและสม่ำเสมอ มีการพัฒนาและ ฝึกอบรมให้สอดคล้องและถูกต้องตรงตามกำลังคน เป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลได้อย่างเที่ยงธรรม

หน้า 30

ที่มา:วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2553 : ประชาชาติธุรกิจ
 


ผู้เข้าชม : 2650 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys