Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
กุญแจความสำเร็จ BKP นพดล ศิริจงดี "เราทำเพื่อประเทศชาติ-ประชาชน-องค์กร"

หากไม่เพราะอุบัติเหตุทางการเมือง ผู้บริหารทั้ง 4 องค์กร อันได้แก่ "สุรงค์ บูลกุล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) "ชาครีย์ บูรณกานนท์" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

"นพดล ศิริจงดี" รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)-BKP และ "วิโรจน์ คัมภีระ" รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คงจะได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ผ่านมาแล้ว

แต่เนื่องเพราะอุบัติเหตุทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนาน จึงทำให้ผู้บริหารองค์กร ทั้ง 4 จำต้องเลื่อนการรับรางวัลจาก ฯพณฯ "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" นายกรัฐมนตรี ไปก่อน

แต่จะเมื่อไหร่นั้น คาดว่าคงรับรู้เร็ว ๆ นี้ แต่กระนั้นก็ตาม ถึงแม้จะมีการเลื่อนการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) หากในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2553 ผู้บริหารขององค์กรทั้ง 4 จะต้องขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนา ชื่อ TQA Winner Conference 2009 ต่อยอดความสำเร็จ 4 องค์กรแชมป์ TQC ปี"52

ทว่าก่อนหน้าที่ "นพดล ศิริจงดี" จะขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษถึงทิศทางแนวทางการนำองค์กรสมัครเข้าตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA)

ทั้งยังสอบถามพูดคุยในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กร รวมถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จจนสามารถคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ทั้ง ๆ ที่บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) BKP เพิ่งสมัครเข้าตรวจประเมินเป็นปีแรก

เบื้องต้น "นพดล" เล่าให้ฟังก่อนว่า บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)-BKP เป็นหนึ่งใน 75 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกอบธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ มีโรงงานตั้งอยู่ที่ จ.สระบุรี

"ดำเนินธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่สดในปี 2532 ต่อมาดำเนินธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ปรุงสุกในปี 2534 ดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์, การเพาะพันธุ์สัตว์, การเลี้ยงสัตว์, การแปรรูปเนื้อสัตว์, การเพิ่มมูลค่า การสร้างตราสินค้า และการตลาด โดยมีพนักงานรายเดือน 1,068 คน และพนักงานรายวัน 4,246 คน"

"ซึ่งตั้งอยู่บนวิถีของซีพีเอฟเวย์ อันประกอบด้วยปรัชญาพื้นฐานเรื่องคุณภาพเป็นเลิศ, การดำเนินการที่เป็นเลิศ, การมุ่งเน้นลูกค้า, การมุ่งเน้นบุคลากร, เจริญก้าวหน้าร่วมกับพันธมิตรและคู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม"

"ขณะที่จุดประสงค์จะเกี่ยวข้องกับการรักษาระดับการเติบโต, การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, การมุ่งเน้นกลยุทธ์การผลิตที่มีประสิทธิภาพ, นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์, การขยายตลาด, การสร้างตราสินค้าซีพีให้เป็นที่รู้จัก และการพัฒนาบุคลากร"

"สำหรับพันธกิจ เราจะผลิตอาหารที่มีโภชนาการ พร้อมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปลอดภัย มีรสชาติ มีคุณภาพมั่นคงสม่ำเสมอ รักษาสภาพแวดล้อมของโลก สร้างความผูกพันให้ลูกค้าในทุกภาคส่วนของตลาดและธุรกิจ"

"ขณะที่ค่านิยม เราพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง, ใฝ่รู้ และแลกเปลี่ยนความรู้, การสรรค์สร้างนวัตกรรม, มีคุณธรรม และ ความซื่อสัตย์, มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ และตอบแทนคุณแผ่นดิน"

"สำหรับวิสัยทัศน์ กรุงเทพโปรดิ๊วส์จะผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับบริษัทอื่น ๆ ของกลุ่มซีพีเอฟ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของโลก"

ผลเช่นนี้ จึงทำให้ "นพดล" ขยายต่อว่า ในการออกแบบระบบงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการออกแบบระบบงาน ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับ 5 Balance Scorecards, 5 Core Competency, 5 Process, 22 key Process 37 Support process และ 302 pc 505 WI

โดย 5 Balance Scorecards จะเป็นมุมมอง 5 ด้านของซีพีเอฟเวย์ อันประกอบด้วยการเงิน, ประสิทธิภาพ, ลูกค้า, บุคลากร, และความยั่งยืน

ขณะที่ 5 Core Competency จะเกี่ยวข้องกับเรื่องแนวทางการนำองค์กร และการกำกับดูแลปฏิบัติงานของผู้นำ, แผนปฏิบัติการที่มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งมีการเปรียบเทียบระหว่าง 3 business unit ของซีพีเอฟ ทั้งยังมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการคาดการณ์ไปสู่อนาคต เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์

นอกจากนั้น ยังมีแนวทางการกำกับดูแลลูกค้า ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามพันธกิจทุกประการ การสร้างความสมดุลของขีดความสามารถ และปริมาณของบุคลากร ซึ่งมีการฝึกอบรม ส่งเสริมให้สร้างความสามารถพิเศษ โดยจ่ายค่าตอบแทนสูง ตามทฤษฎี 2 สูง 1 ต่ำ ไปปฏิบัติให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งมีการขับเคลื่อนในการสร้างการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงการทำงานด้วย

ส่วนเรื่อง Key Success Factor นอกจากจะใช้ทฤษฎี 2 สูง 1 ต่ำ ในการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดโลก ยังมีการใช้ซีพีวอร์รูมเพื่อติดตาม ประเมิน และปรับปรุงผลดำเนินการประจำสัปดาห์ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไก่แปรรูป

ยังมีการใช้ซีพี BIM-3W ในการประชุมร่วมระหว่างฟาร์มกับโรงงาน, หน่วยงานในโรงงาน และโรงงานกับ CPM-CPFT เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า

หรือการใช้ CPF-Way เป็นค่านิยมองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้า เรียนรู้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญ ยังมีการใช้ cp 9 sustains ในการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงผลปฏิบัติการ เพื่อเตรียมรับภาวะฉุกเฉิน การเรียนรู้ขององค์กร การบริหารด้วยความโปร่งใส การรักษาสภาพแวดล้อม สร้าง ผู้สืบทอดตำแหน่ง ตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

นอกจากนั้น "นพดล" ยังกล่าวถึงปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ ตามสูตร 7-5-5 อันหมายความว่า 7 Change-5 Challengers และ 5 Advantages อันประกอบด้วย

7 Change คือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการบริโภคของสังคม, ตลาดที่เปลี่ยนไปตามกระแสนิยมของลูกค้าที่เปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา, สถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน และมีผลต่อกำลังการซื้อของลูกค้า

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและรายได้, โรคระบาด, ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงในประเทศและต่างประเทศ

5 Challengers คือการแข่งขันสูง ผลกำไรต่ำ และอ่อนไหวต่อโรคระบาด, ขาดแคลนทักษะแรงงาน ต้นทุนเครื่องจักรสูง, ขยายตลาด Blue Ocean Strategy เพิ่มลูกค้าใหม่ Promote CP Brand สู่ ตลาดโลก

พัฒนาภาษาและวัฒนธรรมสากลให้บุคลากร พร้อมเป็นครัวของโลก, การดำเนินการ PDCA-BKI ที่ต้องมีข้อมูลเทียบมาตรฐานสากล สร้างนวัตกรรมต่อเนื่อง

5 Advantages คือการประกันเงินตราต่างประเทศ ร่วมโครงการรัฐ-ลดภาษี, ปรับปรุงต่อเนื่องอย่างสอดคล้องเป็นทีม มีประสิทธิภาพสูง แข่งขันได้ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม, สมดุลการขายสินค้าหลักไปต่างประเทศ การขายสินค้าในประเทศ

สร้าง intensive talent เพื่อสร้าง high performance,โยกย้ายแลกเปลี่ยนความรู้ เครื่องจักร วัตถุดิบข้ามองค์กร 5 โรงงาน ใน 3 Business Unit คือโคราช, สระบุรี และ กทม.มาปรับใช้

พร้อมกันนั้น ก็มีการนำเครื่องมือ P (Plan)-D (Do)-C (Check) (Act) และ B (Benchmarking) K (Kaizen) และ I (Innovation) เพื่อมารวมอยู่ใน knowledge management focus ทั้งเพื่อควบคุม ปรับปรุง ผลดำเนินการ, บุคลากร, เครื่องจักร และวิธีดำเนินการ

เพื่อให้เกิดกระบวนการความยั่งยืน 9 ประการ ตามรูปแบบ cp 9 Sustains อันประกอบด้วยการติดตามงานประจำ (follow-up) การประเมินผลโดยบอร์ดประจำ quarterly

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล (CEG) การปฏิบัติงานตาม PDCA เปรียบเทียบ พัฒนา และสร้างนวัตกรรม, การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระบบ KM Focus และ CSR, environment review, BCR และ succession

จนที่สุด จึงทำให้บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)-BKP สามารถคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศในที่สุด แต่กระนั้น "นพดล" ก็ยอมรับว่า ตลอดช่วงผ่านมา เขาได้นำองค์กรเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานสากลต่าง ๆ จำนวนมาก

โดยเฉพาะกับการสมัครเข้าตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติครั้งนี้ ที่ไม่เพียงจะทำให้ 3 ประโยชน์ของ "ท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์" คือประโยชน์ต่อประเทศชาติ, ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อองค์กร บรรลุผลในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการเป็นครัวของโลก

หากยังทำให้บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)-BKP กลายเป็นอีกองค์กรหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจประเมินในระดับสากล

ซึ่งไม่ธรรมดาเลย !

หน้า 25

 

ที่มา:วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4209  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 2475 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys