Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
สัญญาณอันตราย...องค์กรเป็นพิษ (ภาค 2)


ผมเคยเขียนเรื่อง "สัญญาณอันตราย...องค์กรเป็นพิษ" มาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งพูดถึงลักษณะแนวโน้มที่องค์กรกำลังจะเริ่มเป็นพิษ, เงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความเป็นพิษในองค์กร และใครบ้างที่มีส่วนทำให้องค์กรเกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษไปแล้ว ท่านที่เคยอ่านผ่านตาไปแล้วคงยังพอจำกันได้นะครับ

ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า ถ้าเกิดความเป็นพิษขึ้นในองค์กรใด คนที่ได้รับผลจากความเป็นพิษนั้น ก็คงไม่แคล้วพนักงานที่ทำงานในองค์กรนั้นนั่นเอง

คงไม่มีใครอยากอยู่ทำงานในองค์กรเป็นพิษเป็นแน่ !

สัญญาณเตือนการเกิดมลพิษโดยทั่วไป

ผมขอย้อนเวลากลับหลังไปไม่ต้องไกลมากนัก เอาสักแค่ 30 ปีย้อนหลังที่แล้วมา ท่านที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯเมืองฟ้าอมรของเราคงยังจำกันได้นะครับว่า ในช่วงเวลา ดังกล่าวกรุงเทพฯยังไม่มีความเป็นมลพิษเท่าในปัจจุบันนี้

แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้า ก็เริ่มมีสัญญาณบอกเหตุมาเป็นระยะ ๆ

เช่นอะไรบ้างล่ะ ?

ท่านเริ่มเห็นยวดยานรถราที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับสิ่งที่ตามมาคู่กันคือควันพิษจาก ท่อไอเสีย ทำให้อากาศเริ่มเกิดมลพิษทางอากาศ

เสียงของยวดยานที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดมลพิษทางเสียง

การสร้างตึกรามบ้านช่อง อาคารสูง เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดมลพิษในเรื่องฝุ่นละออง

นี่เป็นสัญญาณบอกเหตุเบื้องต้นนะครับ ที่เป็นตัวชี้ว่าในอนาคตกรุงเทพฯจะต้องมี มลพิษในเรื่องต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ย้อนกลับมาดูในองค์กรของเรา

ในองค์กรหรือบริษัทที่เราทำงานกันอยู่ทุก ๆ วันนี้ก็เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะเกิดความเป็นพิษขึ้นในองค์กร ก็จะต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้คนในองค์กรนั้น เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติ

เพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดเจนขึ้น ผมจึงขอเปรียบเทียบระหว่างองค์กรที่เป็นพิษ กับองค์กรที่แข็งแรงดี มาสัก 20 ตัวอย่าง เพื่อให้ท่านย้อนกลับมาดูซิว่า ปัจจุบันในองค์กรของท่านยังแข็งแรงดีอยู่หรือ เริ่มมีอาการป่วยไข้บ้างแล้ว ดังนี้

20 สัญญาณอันตราย

องค์กรเป็นพิษ

1.ผู้บริหารระดับสูงไม่สนใจ หรือมีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร

2.เมื่อมองเห็นข้อผิดพลาด ไม่มีใครคิดเข้าไปแก้ไข เพราะคิดว่า "ธุระไม่ไช่" ทำให้ปัญหาต่าง ๆ เหมือนขยะที่ซุกไว้ใต้พรม

3.ไม่มีการแก้ปัญหากันเป็นทีม และมักแก้ปัญหาให้ถูกใจผู้บริหารมากกว่าให้ถูกใจลูกค้า (ตัวจริง)

4.ผู้บริหารระดับสูงควบคุมอำนาจตัดสินใจแก้ปัญหาไว้ให้มากที่สุดจนเกิด "คอขวด" ทำให้ล่าช้า เพราะรอการตัดสินใจจากเบื้องบน

5.ผู้บริหารจะรู้สึกโดดเดี่ยวในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งงาน หรือการมอบหมายนโยบายให้ปฏิบัติ จะไม่ได้รับความสนใจจากลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน

6.พนักงานที่รับผิดชอบหน้างานไม่ได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจอะไรได้

7.พนักงานแก่งแย่งชิงดี อิจฉาริษยา ไม่ร่วมมือซึ่งกันและกัน ขาดการยอมรับ และไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

8.เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ ผู้เกี่ยวข้องจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ และพร้อมโยนความผิดให้คนอื่น

9.มีการเล่นการเมืองในองค์กร และพยายามเก็บความขัดแย้งต่าง ๆ ไว้ในใจ ไม่มีการแก้ไขความขัดแย้งอย่างจริงจัง

10.พนักงานในองค์กรไม่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเอง พนักงานจะเรียนรู้เฉพาะงานที่ตัวเองทำผิดพลาดเท่านั้น

11.หลีกเลี่ยงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น

12.องค์กรเต็มไปด้วยข่าวลือ การใส่ร้ายป้ายสี ใส่หน้ากากเข้าหากัน ซุบซิบนินทา

13.ผู้บริหารไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่าย ๆ

14.ผู้บริหารควบคุมทุกเรื่องอย่างใกล้ชิด แม้แต่เรื่องจุกจิกปลีกย่อย

15.มีแนวความคิดว่า "ยิ่งเสี่ยงน้อย ยิ่งปลอดภัย"

16."ใครทำให้งานนี้ผิดพลาด ?"

17.ไม่จัดการกับคนที่มีปัญหาในองค์กรอย่างจริงจัง

18.คิดอยู่ในกรอบ

19.ไม่ส่งเสริมให้มีบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ หรือหาแนวทางในการทำงานใหม่ ๆ

20.พนักงานทนกับความคับข้องใจ ต่าง ๆ และมักคิดว่า "ฉันคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ หากเรือลำนี้จะล่มลง ก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันหรอก...โน่น.. คนโน้นต่างหากที่ต้องรับผิดชอบ..."

องค์กรเข้มแข็ง

1.พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

2.พนักงานจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขตั้งแต่แรกที่มองเห็นปัญหา และคิดว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขเสมอ 3.มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เข้าถึงสาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหาเป็นทีม ยึดความถูกต้องมากกว่าถูกใจ

4.มีการหาปัจจัย ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่จะเป็นไปได้อย่างละเอียดรอบคอบ และมีข้อมูลพร้อมตัดสินใจ โดยไม่ขึ้นกับว่าคน ๆ นั้นจะอยู่ในตำแหน่งใด

5.มีการวางแผนงานเป็นทีม เพื่อให้ปฏิบัติอย่างได้ผล มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานร่วมกัน

6.พนักงานที่หน้างานได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ในระดับที่เหมาะสม

7.พนักงานประสานความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พนักงานเต็มใจเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ในผลสำเร็จร่วมกัน

8.เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ พนักงาน จะประสานความร่วมมือกันอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขวิกฤตนั้น ๆ

9.เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น จะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแก้ไข ก่อนที่จะลุกลาม ต่อไป

10.พนักงานใฝ่หาการเรียนรู้ตลอดเวลา เต็มใจ พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ และ ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเพื่อน พนักงานด้วยกัน

11.เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

12.มีสัมพันธภาพกันแบบจริงใจ, พนักงานรู้สึกว่ามีพี่ มีเพื่อน ไม่โดดเดี่ยว สามารถปรึกษาหารือ และไว้วางใจกันได้ มีข่าวลือน้อยในองค์กร

13.ผู้บริหารยืดหยุ่น พร้อมเปลี่ยนแปลง

14.ผู้บริหารไว้ใจ ให้อิสระพอสมควร โดยมีทัศนคติว่าพนักงานมีความรับผิดชอบ และวิจารณญาณดีว่าอะไรควร หรือไม่ควร

15.มีแนวความคิดว่า "มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะทำให้องค์กรเติบโต และเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

16."เราได้บทเรียนอะไรจากความผิดพลาดนี้ ?"

17.หาแนวทางที่ชัดเจนในการรับรู้ และแก้ไขคนที่มีปัญหาในองค์กร

18.หาวิธีการคิดริเริ่มใหม่ ๆ และมักตั้งคำถามว่า "วิธีการนี้ยังเหมาะสมดีอยู่หรือไม่ ?"

19.เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

20.พนักงานจะคิดเสมอว่า "มันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฉันที่จะต้องรักษาเรือลำนี้เอาไว้ให้ได้..."

จาก 20 สัญญาณอันตรายข้างต้น ท่านลองนำมาเปรียบเทียบดูกับองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ดูนะครับ ว่าปัจจุบันองค์กรของท่านจะมีน้ำหนักเอียงไปทางซ้าย (องค์กรเป็นพิษ) หรือเอียงขวา (องค์กรเข้มแข็ง) มากกว่ากัน ไม่ต้องถึงกับให้องค์กรของท่านเข้มแข็งเลิศเลอเปอร์เฟ็กต์เหมือนในอุดมคติหรอกครับ เพียงแต่ช่วยกันทำให้เกิดความเป็นพิษให้น้อยที่สุดก็พอแล้ว

ลองถามตัวท่านเองดูว่า วันนี้...ท่านได้ มีส่วนทำให้องค์กรของท่านลดความเป็นพิษไปบ้างแล้วหรือยัง ?

คงไม่มีใครตอบว่า "ก็ฉันจะไปทำอะไรได้มากไปกว่านี้ล่ะ ?" แน่ะ...เหมือนสัญญาณในข้อ 20 เลยไหมครับ ถ้าเหมือนข้อ 20 ทางซ้าย ก็คงต้องใช้ข้อ 20 ทางขวาเข้ามาช่วยรักษาองค์กรของเราแล้วล่ะครับ เพราะ...

เมื่อองค์กรสะสมพิษเอาไว้นาน ๆ เข้า ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือคนในองค์กรทุก ๆ คนนั่นเองครับ

หน้า 31

 

วันที่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  ประชาชาติธุรกิจ :คอลัมน์ hr corner :โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์


ผู้เข้าชม : 1114 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys