Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
HR ข้าแผ่นดิน

เหตุการณ์ของบ้านเมือง เรื่องม็อบเสื้อแดงที่ผ่านมา และกำลังเป็นอยู่ ดูเหมือนจะเป็นตัวช่วยให้เกิดความร้อนแรงของอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนได้มากเป็นทวีคูณ เกิดผลกระทบในวงกว้างอย่างคาดไม่ถึง...คนในครอบครัวแตกแยก..เพื่อนฝูงคนในองค์กรแตกคอ เนื่องด้วยฝ่ายหนึ่งเทอดทูนในหลวงอย่างสุดหัวใจ
       
       ผู้เขียนนั่งดูโทรทัศน์ข่าวราชสำนัก เห็นทูลกระหม่อมเล็กสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จทรงงานเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา พอสว.ของสมเด็จย่าฯ และทรงร้องรำทำเพลง “รักกันไว้เถิด” ที่มีเนื้อหากินใจยิ่งนัก ว่าเราเกิดร่วมแดนไทย...เราไทยด้วยกัน...ทำให้รู้สึกสลดใจว่าเราก้าวมาถึงจุดนี้ จุดที่คนไทยต้องแบ่งแยกกันได้มากขนาดนี้เชียวหรือ เราถึงขั้นต้องลุกขึ้นมาปลุกระดมความรักชาติ รักในแผ่นดินที่เราเกิดแล้วหรือ
       
       แม้องค์กรจะเป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งของประเทศ แต่ถ้าเรามาช่วยกันปลูกฝัง ความกตัญญูรู้คุณ ความรักในแผ่นดินบ้านเกิด มาร่วมกันสร้างคนดีคืนสู่แผ่นดิน คนละไม้ คนละมือ คนละจุดสองจุด แต่ทำไปพร้อมๆกันแผ่นดินไทยจะได้กลับเป็นสีธงชาติดังเดิมอย่างสง่างาม
       
       HR ในองค์กร มีภารกิจหลักในการรักษาดูแล และพัฒนาคนในองค์กรอยู่แล้ว และ HR ก็เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร จึงควรเป็นข้าแผ่นดินทั้งจิตวิญญาณ และการแสดงออก ที่จะคิดผลิตกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรักชาติ รักแผ่นดินลงๆ ไปให้กับคนในองค์กร เพราะแท้จริงแล้วมันเป็นพื้นฐานของความเป็นคนไทย ที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของใคร เรามีพระมหากษิตริย์เป็นประมุข พระองค์ทรงเหนื่อยยากและทุ่มเทพัฒนาคน พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ท่านเป็นพระมหากษิตริย์ที่ทรงงานมากตลอดพระชนมายุ จนหลายประเทศถวายเกียรติยศมากมาย เราเป็นเพียงข้าฝ่าละอองธุลีพระบาทจะนั่งดูดายได้อย่างไร
       
       ลุกขึ้นมาเถิด HR ทั้งแผ่นดิน ช่วยกันสมานรอยแยก เชื่อมรอยแยก เชื่อมรอยแตกด้วยสำนึกของความเป็นข้าแผ่นดินด้วยกัน ยังไม่ช้าเกินไปที่เราจะทำอะไรในสิ่งที่ตอบแทนคุณประเทศ
       
       ผู้เขียนมีตัวอย่างของบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ ที่ได้ปลูกฝังเรื่องรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มานานมากแล้ว ถ้าใครขับรถผ่านถนนบางนาตราด กม.15 ตรงข้ามทางเข้าสนามบินจะเห็นธงชาติไทยผืนใหญ่แขวนอยู่ด้านหน้าอาคาร แสดงความภาคภูมิใจในการเป็นบริษัทของคนไทย 100% เช่นเดียวกับบริษัทการบินไทย ที่มีธงชาติเป็นแถบติดกระจกบนตัวตึก
       
       ไม่เพียงเท่านี้ จะมีการสร้างกิจกรรมต่างๆ ที่จะปลูกฝังจิตสำนึกของการเทอดทูนสถาบัน เช่น การรณงค์ร่วมทำ 8,000 ความดีของ SBG ถวาย 80 พรรษา องค์ราชันย์ โดยเน้นให้พนักงานทำความดีด้วยการ “ให้” และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด และยังมีกิจกรรม “สำนึกรักบ้านเกิด” ให้กลับไปทำสิ่งดีๆ ต่อชุมชนให้ถิ่นเกิดของตนเอง โดยบริษัทฯจัดสรรงบประมาณให้ เป็นการปลูกฝังให้รู้บุญคุณของแผ่นดินเกิด หรือกิจกรรมที่บริษัทเอเซียพรีซิชั่น ชี้นำในการสร้างคนดี ใช้หนี้แผ่นดิน
       
       กิจกรรมเหล่านี้ ล้วนมาจากสิ่งที่บริษัทฯถ่ายทอดนโยบายการเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน ซึ่งเป็นหนึ่งในการเป็นคนดีที่ชาว HR ต้องร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นในทุกๆองค์กร เพราะถ้าคนของเราดี สังคมก็จะดีด้วย
       
       เหมือนกับการที่เราพยายามปลูกฝังการทำงานเป็นทีม ด้วยสันทนาการมากมายคนของเราก็จะรักกัน และรักคนอื่นด้วย การทะเลาะเบาะแว้งก็จะไม่เกิด ทุกคนเป็นข้าแผ่นดิน แต่ HR ต้องทำ ต้องให้เกิดเป็นภาคปฏิบัติจับต้อง และวัดผลได้
       
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เคยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคง เป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม”
       
       ผู้เขียนจึงอยากเห็น HR นำพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อม เพื่อเป็น HR ค่าแผ่นดิน
       
       ++++++++++
       
       ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล
       ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์
       กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่มา : โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ : วันที่ 26 เมษายน 2553

 


ผู้เข้าชม : 1077 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys