Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
OD คืออะไร

 OD เป็นตัวย่อของ "Organization Development" ไม่ใช่ Over Draft! ในแวดวงธนาคาร
       
       หลายๆ คนอาจติดตามความเคลื่อนไหวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรระดับโลก อาทิ องค์กรที่ติดอันดับ Fortune500 หรือองค์กรชั้นแนวหน้าของประเทศว่าพวกเขาคิดอะไร ลงมือทำอย่างไร ถึงทำให้องค์กรของเขาติดอันดับหรือรักษาความเป็นผู้นำอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ที่เจอะเจอมาได้อย่างไร
       
       ดังเช่นช่วงทศวรรษที่ผ่านมามักจะมีคนพูดถึง Jack Welch แห่ง General Electric หรือ GE ว่าเขาคือตัวอย่างของ Visionary Leader แห่งศตวรรษ (ที่ 20) ที่สามารถขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลง GE ให้รักษาความเป็นผู้นำในตลาดอีกทั้งขึ้นแท่นผู้นำตลอดกาลในธุรกิจต่างๆ ที่ GE ทำ หรือกรณีศึกษาที่คลาสสิกของ IBM เมื่อ Louis Gerstner สามารถพลิกวิกฤตต่าง ๆ ที่ IBM ประสบอยู่กลับมาโลดแล่นในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหนังสือ "ใครว่าช้างเต้นระบำไม่ได้" เคยเป็นหนังสือที่ขายดิบขายดีเป็นอันดับหนึ่งได้สะท้อนเรื่องราวต่างๆ ที่ Gerstner ลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ IBM หรือการที่ Michael Dell แห่ง Dell Computer ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและโมเดลทางธุรกิจที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาการขายและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้ Dell กลายเป็นอันดับ 1 ในวงการคอมพิวเตอร์มาเป็นระยะเวลานาน
       
       หรือในประเทศไทยหลังเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจหลายครั้ง องค์กรต่างๆ ได้หันมาใส่ใจในวิธีบริหารจัดการภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กร การปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การปรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร การปรับมุมมองเรื่องลูกค้าและการให้บริการ ซึ่งเราได้เห็นองค์กรชั้นนำในประเทศลงมือทำเรื่องต่างๆ อาทิ เครือซิเมนต์ไทย กลุ่มปตท. กลุ่มเซ็นทรัล ธนาคารกสิกรไทย AIS DTAC หรือโครงการ HIPPs ของ กพ.
       
       เมื่อมองในภาพรวมภาพกว้างจะเห็นได้ว่า องค์กรเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีการปรับมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด ลงมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพองค์กร บนพื้นฐานที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผนวกความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งในสิ่งที่องค์กรมีและองค์กรต้องการจะเป็นภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้นำ และความร่วมมือของสมาชิกในองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงศาสตร์และศิลปแนวใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงทศวรรษที่ 50 กลุ่มนักจิตวิทยาและนักวิชาการได้รวมตัวและเรียกศาสตร์และศิลปนี้ว่า "การพัฒนาองค์กร" หรือ "Organization Development" ซึ่งมักจะเรียกชื่อย่อว่า OD
       
       OD อาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมานุษยวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา พลวัตรของพลังกลุ่ม และการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ซึ่งเมื่อทบทวนคำจำกัดความหรือนิยามที่นักวิชาการแต่ละคนกล่าวถึงไว้จะพบความหมายหลักๆ ว่า OD คือ การวางแผนระยะยาวขององค์กร ที่ต้องได้รับการสนับสนุนโดยผู้นำในการปรับปรุง-พัฒนาสุขภาพและผลการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ระบบ-กระบวนการ ภาวะการนำและการบริหารจัดการ รวมทั้งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในองค์กร โดยอาศัยศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมมนุษย์และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุ่งหวังประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรโดยรวม
       
       OD จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและคุณค่าของสมาชิกในองค์กร เป็นการมองภาพรวมทั้งระบบ ไม่ได้เป็นการมองแบบ Shot ต่อ Shot กระบวนการต่างๆ จึงสนใจที่การค้นหาและวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองต่างๆ เพื่อวางแผนการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง และประเมินผลสิ่งต่างๆ ที่ได้ลงมือกระทำไป และดูว่าผลนั้นเป็นอย่างไร จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ รวมทั้งจะทำอย่างไรให้การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการกระทำที่ยั่งยืนต่อเนื่องสืบไป (Sustainability)
       
       ดังนั้น กระบวนการทำงานของ OD จึงไม่ใช่แบบประเดี๋ยวประด๋าวเห็นผลได้ในชั่วข้ามคืน OD เป็นงานที่ต้องอาศัยการวางแผนและความพยายามในการลงมือทำอย่างต่อเนื่องระยะยาว เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กรเพราะคนคือหัวใจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นปัจเจก กลุ่มย่อย ทีมงาน หน่วยงาน หรือคนทั่วทั้งองค์กร จะทำอย่างไรให้ทุกอณูในองค์กรทำงานสอดคล้องเชื่อมโยงกันอันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
       
       จะเห็นได้ว่าเมื่อพูดถึงงาน OD จะหลีกหนีไม่พ้นกับคำว่า "การเปลี่ยนแปลง" หรือ "Change" โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำๆ นี้มีความหมายมากกว่าตัวมันเองเสียอีก คำๆ นี้ทำให้ มร.บารัค โอบาม่า กลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา (Change Campaign) ทำให้แคมเปญการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming (Environmental Change) ของมร.อัล กอร์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ มร.สตีฟ จอบส์ กลายเป็น CEO of the Year ที่สามารถเปลี่ยน Lifestyle ของการใช้โทรศัพท์มือถือของมนุษย์เรา (iPhone)
       
       ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงคาดหวังว่า การทำ OD ในองค์กรจะช่วยทำให้องค์กรในภาพรวมนั้นดีขึ้น พัฒนามากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือก่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น แต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้น คือ แล้วจะทำอย่างไรให้ได้ผลดีตามคาดหรือเกินคาด คำตอบคงต้องลองหาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน OD ซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการหรือนักปฏิบัติ ซึ่งในแวดวง OD นั้น พวกเขาจะเรียกตัวเองว่า "OD Practitioner"

ที่มา : โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ : วันที่ 31 มีนาคม 2553


ผู้เข้าชม : 14133 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys