Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
CSR กับการเชื่อมโยง ความเป็นองค์กร "สร้างสรรค์"


คอลัมน์ CSR Talk

โดย ประภาส ทองสุขผมเชื่อว่าโดยทั่วไป เมื่อพูดถึง คำว่า "ความคิดสร้างสรรค์" ทุกคนคงนึกถึงเรื่องความแปลกใหม่ แหวกแนว การกล้าคิดกล้าทำ ในสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน

ผมเองก็เห็นด้วยเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายแง่มุมของคำว่า "ความคิดสร้างสรรค์" ที่น่าจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มีความคิดแบบธรรมดา ๆ ทั่วไป กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือกล้าและอยากเข้าไปมีส่วนร่วมทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม โดยไม่จำเป็นต้องคิดว่า ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นความแปลกใหม่แง่มุมเดียวเท่านั้น

ที่ผมนำเสนอหัวข้อนี้ เพราะเชื่อว่าทุกองค์กรต่างอยากเปลี่ยนแปลงและผลักองค์กรของตนให้ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่เฉพาะแต่องค์กรธุรกิจ ที่อยู่ในสมรภูมิการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด แม้แต่องค์กรภาครัฐต่างก็ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรให้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

แต่หลายองค์กรมองหรือคิดทางลบว่า องค์กรของตัวเองนั้นยากที่จะสร้างความคิดที่แปลกใหม่ เพราะมีกรอบ กฎระเบียบ และข้อจำกัดต่าง ๆ นานามากมาย

ผมจึงอยากให้ลองนำแนวคิดของ CSR ที่มุ่งเน้นการทำดีให้สังคม ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม วางรากฐานแนวคิดของพนักงานและองค์กรเพื่อพัฒนาหรือขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการกล้าคิดกล้าทำในอนาคต

ผมเชื่อว่า CSR ในแง่มุมของการทำในสิ่งดี ๆ เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมาก ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เพราะอย่างที่ผมเคยย้ำในตอนที่แล้วว่า ยังมีสิ่งที่ "ขาด" และ "ต้องการ" ความช่วยเหลืออีกมากมาย หากนำการทำ CSR ขององค์กรเข้าไปช่วยเหลือ ผมเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์แล้ว โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมนั้น "ดึง" และ "เชิญชวน" ให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วม

และยังสามารถพัฒนาความคิดขึ้นไปได้อีกขั้น เพราะแม้บางกิจกรรมอาจเป็นสิ่งที่มีองค์กรอื่นทำไปก่อนแล้ว แต่หากใช้วิธีคิดในทางสร้างสรรค์ ในเรื่องการสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ก็สามารถทำได้อย่างน้อย 2 วิธีทันที ทางแรก เข้าไปทำเรื่องเดียวกัน ในอีกวิธีที่ใหม่ และแตกต่างจากที่องค์กรอื่นทำ หรือทางที่สอง หามุมมองใหม่ ๆ ในเรื่องอื่น ๆ ที่สังคมเรายังขาด และสร้างความน่าสนใจให้องค์กร

ที่ผมพูดถึงเรื่อง "ทางเลือก" ก็เพราะปรมาจารย์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์อย่าง Dr.Edward De Bono เชื่อมโยงเรื่อง alternatives (การสร้างทางเลือก) กับความคิดสร้างสรรค์ในหนังสือของเขาหลาย ๆ เล่ม

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเชื่อมั่นว่าองค์กรต่าง ๆ ที่ลงมือทำงาน CSR ไม่ว่าจะโครงการใหญ่บ้างเล็กบ้าง ต่างก็กำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นองค์กรสร้างสรรค์ บางองค์กรอาจก้าวผ่านจุดนั้นนานแล้วด้วยซ้ำ

และยิ่งทำความดี ก็ยิ่งกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้ามองหาทางเลือก ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ และที่แน่ ๆ มันดีกว่าการ ทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย ใช่ไหม ครับ ?


หน้า 25

 

วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4188  ประชาชาติธุรกิจผู้เข้าชม : 1184 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys