Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ครูแนะแนวพันธุ์ใหม่ สร้างเด็กไทยเป็นพลเมืองโลก

ในระบบการศึกษาของไทยต้องยอมรับว่า ครูแนะแนวเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนอนาคตเยาวชนไทย

ด้วยเหตุผลนี้ มหาวิทยาลัยชินวัตร จึงได้ร่วมกับมูลนิธิไทยคมจัดกิจกรรม Show & Share ครูแนะแนวรุ่นใหม่ สร้างเด็กไทยสู่เวทีโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูแนะแนวจากทั่วประเทศ โดยงานนี้ได้เชิญวิทยากรด้านวงการการศึกษามาให้ความรู้

ในงานนี้ "อาจารย์ภาคิไนย สุนทรวิภาต" หนึ่งในวิทยากรได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับทักษะสำคัญที่ครูแนะแนวรุ่นใหม่จำเป็น ต้องมีไว้อย่างน่าคิดว่า

"ครูแนะแนวต้องเป็นผู้ค้นหาความสามารถของเด็กให้ได้ว่า เด็กแต่ละคนมีความสามารถอะไร เหมาะกับการเรียนอะไร เดินไปในสายอาชีพไหน ในการทำงานต้องมีเครือข่ายร่วมกัน ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ที่สำคัญต้องรู้จักการบูรณาการการทำงาน เข้าใจเด็ก จัดกิจกรรมให้เด็กเกิดทักษะในการดำเนินชีวิต และแก้ปัญหาได้ เช่น การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การตอบปฏิเสธ เพราะบางครั้งเด็กไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ในการตอบปฏิเสธอาจทำให้เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมา"

ด้าน "รศ.ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหเนติ" Program Director-Graduate Certificate in Teaching English as International Language ของมหาวิทยาลัยชินวัตร ให้ความเห็นในเรื่องนี้อย่างสอดคล้องกันว่า

"ปัจจุบันเด็กจะรับรู้แค่เพียงข่าวสารข้อมูลเพียงภายในประเทศหรือท้องถิ่นของตนเองด้านเดียวไม่ได้แล้ว แต่จะต้องรู้รอบด้าน รอบโลก จึงจะทำให้รู้เขา รู้เรา รู้ที่จะเผชิญสังคมการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์ และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ การรักษาความเป็นไทย ถึงแม้เด็ก ๆ จะรับวัฒนธรรมจากตะวันตกหรือตะวันออกมาเพียงใดแต่ไม่ควรที่จะลืมปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม

นอกจากนี้การสอนของครูนั้นก็ไม่ควรที่จะน่าเบื่อ ควรจะให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมและฝึกทักษะในการเรียนรู้ให้เด็กอย่างเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด

อีกคนหนึ่งที่ร่วมออกความคิดเห็นในเรื่องนี้ คือ "ประสิทธิ์ แก้วบาง" รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ โดยบอกว่า

"ผมในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนก็คิดว่ากิจกรรมนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะคุณครูแนะแนวที่เป็นผู้ที่จะไปถ่ายทอดให้เด็กของตนเอง ซึ่งหัวใจหลักของการเป็นคุณครูแนะแนวที่ดีนั้น ผมมองว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับเด็กเพื่อที่เด็กจะกล้าที่จะมาคุยมาปรึกษากับเรา โดยเราต้องให้ความรักและความปรารถนาดีและรักให้เท่าเทียมกัน ซึ่งตัวครูแนะแนวก็เช่นกัน ต้องหมั่นหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อจะได้บอกต่อกับนักเรียนให้สามารถทันโลกได้"

นี่คือกิจกรรมเล็ก ๆ ภายใต้โครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตรสนับสนุน โดยมูลนิธิไทยคมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาครู พัฒนานักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

 

ที่มา: วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4183  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 2398 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys