Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิต

เมื่อผมเข้าเรียนในหลักสูตรเดอะบอส รุ่นที่ 24 ในปี 2538 วิชาที่ผมประทับใจมากที่สุด กลับไม่ใช่เรื่องจิตวิทยา เป็นเรื่องการบริหารเวลา และก็เป็นวิชาที่ผมได้นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตมากที่สุด ต่อมา อาจารย์ ดร.หลุยส์ก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้บรรยายวิชานี้ในหลักสูตรเดอะแมนเนเจอร์ ซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเวลาเพิ่มมากขึ้น

เรื่องของเวลาเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับ ทุกคนมีเวลาเท่ากันในแต่ละวัน หากแต่ละคนใช้เวลาไม่เหมือนกัน คุณค่าของการใช้เวลาจึงแตกต่างกัน คนที่ใช้เวลาเป็น จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างที่มุ่งหวังไว้ แต่คนที่ใช้เวลาไม่เป็น ชีวิตก็ย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จได้

คนแต่ละคนมองเรื่องเวลาแตกต่างกัน นักบริหารมองเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่า นายจ้างมองเวลาเป็นเงื่อนไขการจ้าง ลูกจ้างมองเวลาเป็นเรื่องการทำงาน พระมองเวลาเป็นการใช้กรรม แต่เราทุกคนควรมองว่า การใช้เวลา ก็คือการใช้ชีวิต และการบริหารเวลา ก็คือการบริหารตัวเองนั่นแหละ ถ้าเราบริหารตัวเองได้ เราก็บริหารเวลาได้

หัวใจของการบริหารเวลาให้เกิดความสำเร็จในชีวิต ก็ต้องเริ่มที่เป้าหมายชีวิตแหละครับ เป้าหมายชีวิต ควรกำหนดไว้ให้ชัดเจน เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ยิ่งเขียนตัวโต ๆ ติดไว้ในที่เห็นได้บ่อย ๆ ก็จะยิ่งดี ถ้ายังไม่มีเป้าหมายชีวิต ก็ควรกำหนดขึ้น เพื่อจะได้มีทิศทางการดำเนินชีวิตที่แน่นอน เป้าหมายอาจมีหลายด้าน เช่น เป้าหมายด้านสุขภาพ เป้าหมายอายุ เป้าหมายการเงิน เป้าหมายการงาน เป้าหมายครอบครัว เป้าหมายการพักผ่อน เป้าหมายการเกษียณอายุ เป้าหมายการท่องเที่ยว เป็นต้น หากกำหนดไว้หลายเป้าหมาย ก็ต้องมีการให้น้ำหนักความสำคัญของแต่ละเป้าหมายด้วย เช่น ในวันเรียน เป้าหมายการศึกษา อาจสำคัญกว่าเป้าหมายการท่องเที่ยว ในวัยทำงาน เป้าหมายการทำงาน อาจสำคัญมากกว่าเป้าหมายการพักผ่อน

เคยมีคนส่งอีเมล์มาให้อ่าน น่าสนใจมาก ในอีเมล์นั้นอ้างถึงบทความของหนูดี วนิษา เรซ บอกว่า ชีวิตคนเริ่มต้นที่ตอนจบ เนื้อหาก็คือให้สมมติว่าตอนนี้เราอายุ 80 ปี นอนอยู่บนเตียงนอนและใกล้จะตาย แล้วให้คิดย้อนหลังไปว่า ในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำอะไรที่ภาคภูมิใจไปบ้าง มีอะไรที่อยากทำ แล้วยังไม่ได้ทำ มีอะไรที่ทำแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ ใครที่เราควรใช้เวลาด้วย อะไรที่เราทำไปแล้ว ซึ่งไม่ควรทำ อะไรที่เราไม่ควรลงทุน พอได้คิดย้อนเวลาอย่างนี้ ก็จะทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น และเรียนรู้ว่า จริง ๆ แล้ว ชีวิตเราต้องการอะไร พอกลับมาสู่ชีวิตจริง เราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง โดยไม่หลงทาง

หลายคนทำงานหนักมาตลอดชีวิต โดยลืมนึกถึงคนข้างเคียง บางคนก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไป โดยไม่สร้างสาระให้ชีวิต บางคนก็จับจด ความรู้เยอะ แต่ไม่ทำอะไรจริงจังสักอย่าง คนที่ใช้ชีวิตแบบนี้ พอถึงวันใกล้ตาย ก็เพิ่งจะเรียนรู้ว่า ทำอะไรผิดพลาดไปเยอะ ฉะนั้น เราก็ไม่ต้องรอถึงวันนั้นหรอก เริ่มคิดทบทวนการใช้ชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ และปรับวิถีการใช้ชีวิตใหม่ จะได้ไม่ต้องมานึกเสียดาย เมื่อสายเกินไป

เมื่อมีเป้าหมายชีวิตแล้ว สิ่งที่ควรทำต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิต ก็คือการกำหนดสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นแหละครับ เพราะฉะนั้น ในแต่ละเป้าหมายก็จะมีแนวทางปฏิบัติที่ควรทำในแต่ละวัน หรือเวลาไหนที่ควรปฏิบัติให้เป็นประจำสม่ำเสมอ เช่น ถ้าเรากำหนดเป้าหมายชีวิตว่าอยากเป็นคนที่มีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ไข้ตลอดทั้งชีวิต ก็อาจกำหนดตารางการใช้ชีวิตว่า จะเข้านอน 4 ทุ่ม ตื่นตี 5 ทุกวัน เพื่อให้ร่างกายพักผ่อนได้เพียงพอ เมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว ก็มีการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน ก่อนอาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง มีการเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ ควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียด เช่น ให้มีการนั่งสมาธิ ฝึกหัวเราะบ่อย ๆ ไม่อาฆาตพยาบาทใคร ไม่โกรธใครง่าย ๆ เป็นต้น

เมื่อชีวิตมีเป้าหมายและมีการกำหนดแผนปฏิบัติของการใช้ชีวิตแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไป ก็คือการปฏิบัติตามแผนนั่นแหละครับ และมีการติดตามประเมินผลเป็นประจำ ว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือ ไม่ ถ้าตึงเกินไป ก็ปรับแผนเสียใหม่ให้เหมาะสม เช่น บางคนอยากรวยเร็ว ทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน สุขภาพทรุดโทรมเร็ว ได้เงินมา ก็ไม่มีโอกาสใช้ อย่างนี้ต้องลดเป้าหมายการหาเงินลง หันมาสนใจเป้าหมายด้านสุขภาพให้มากขึ้น เหมือนคนหยิบของใส่กล่อง (เป้าหมาย) คิดแต่เพียงว่า ทำอย่างไรจะหยิบของให้ได้มากที่สุด เพื่อให้กล่องนั้นเต็มเร็ว ๆ แต่ในบางครั้ง เราแค่เปลี่ยนกล่องให้เล็กลง เราก็สามารถทำให้กล่องนั้นเต็มได้ โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมาก

หัวใจของการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิต จึงขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ตัว คือเป้าหมายชีวิต แผนงานไปสู่เป้าหมายชีวิต และการปฏิบัติการตามแผน เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้นเอง แต่ข้อที่ควรระวัง ก็คือเราได้กำหนดเป้าหมายชีวิตไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะเป้าหมายชีวิตที่ดี ต้องเป็นเป้าหมายที่สร้างความสมดุลให้ชีวิต ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง และเมื่อเป้าหมายชีวิตดีแล้ว ก็ต้องมีแผนดำเนินการที่แน่นอน ต้องมีการปฏิบัติตามแผนนั้นอย่างแน่นอนสม่ำเสมอ จึงจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้

และก็อย่าลืมด้วยว่า การที่ผู้คนทั่วไปไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ก็เพราะขาดการบริหารตัวเองให้ทำตามแผนงาน ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายชีวิตที่วางไว้นั่นแหละครับ

 

ที่มา: วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4175  ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ MPI Cafe" โดย ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา สถาบันการบริหารและจิตวิทยา www.trainingmpi.com


ผู้เข้าชม : 1991 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys