Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ISO 9001 : 2008 กับการบริหารงานบุคคลและการฝึกอบรม


เมื่อไม่นานมานี้ ISO ได้ออกข้อกำหนดใหม่ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็นเหตุให้ทั้งองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และองค์กรที่กำลังจะดำเนินการ เพื่อขอการรับรองระบบ ISO 9001 ต่างตื่นตัวและเตรียมความพร้อมขององค์กร แต่จะเตรียมอย่างไรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ ตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่ ของทุกองค์กร

อาจารย์ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล ผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการการจัดทำและ การตรวจประเมินรับรองระบบ ISO มองเห็นประเด็นปัญหาตรงนี้จึงได้เขียนหนังสือ ISO 9001 : 2008 กับการบริหารงานบุคคลและการฝึกอบรมขึ้น เพื่อให้เป็น คู่มือในการขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐาน ISO

ในหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะพูดถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ HR ในระบบ ISO 9001 เท่านั้น แต่ยังให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของ ISO 9001 ความสำคัญของ Job Description ต่อระบบ ISO 9001

ที่มากกว่านั้นยังลงไปในรายละเอียดของการจัดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่การค้นหาความสามารถที่จำเป็น การจัดทำแผนการฝึกอบรม การฝึกอบรม การประเมินผล ฝึกอบรม การเฝ้าติดตามกระบวนการฝึกอบรม เทคนิคการใช้แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม

นอกเหนือจากนั้นยังจับประเด็นการเปลี่ยนแปลงใน ISO 9001 : 2008 มาเล่าให้ฟังด้วย

โดยผู้เขียนย้ำว่า ไม่ว่าองค์กรของท่านจะทำระบบ ISO 9001 ด้วยวิชั่นใด ๆ ก็ตาม ขอให้ยึดหลัก SCS

S ตัวแรก มาจากคำว่า simplify ทำให้ง่าย อย่าวางระบบหรือหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไป ให้ยึดหลักทางสายกลางไว้

C มาจากคำว่า comply ทำให้สอดคล้อง ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 เท่านั้น แต่จะต้องทำให้สอดคล้องกับเอกสารระเบียบปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติงานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่องค์กร จัดทำขึ้นมาด้วย เป็นข้อควรระวังที่องค์กรต้องตระหนักอยู่เสมอ เพราะการวางระบบให้ง่ายจนเกินไปอาจทำให้เกิดความหละหลวมไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดได้

S ตัวสุดท้าย มาจากคำว่า smart ทำให้ใช้งานได้จริง ไม่ยุ่งยาก นอกเหนือจากการทำให้ระบบการบริหารไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกับข้อกำหนดแล้ว จะต้องทำให้การทำงานของระบบไม่ยุ่งยากและสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารและบันทึกที่จัดทำขึ้นต้องตระหนักว่าใช้เพื่อประโยชน์อันใด ถ้ามีเอกสาร มาก ๆ แล้วไม่นำไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ต่างจากเศษกระดาษที่ กองสุมไว้เท่านั้น

หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแต่มีประโยชน์กับคน HR เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพทุกคนด้วย


ที่มา: วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4174  ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ book is captital


ผู้เข้าชม : 3159 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys