Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
เปิด 3 มิติ กูรูระดับโลก ถกปัญหาการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้กรอบแห่งการสร้างความยั่งยืนไม่นานที่ผ่านมา ทาง สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วมกับ องค์กรการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย จัดงานสัมมนา TQA Seminar 2010 โดยเปิดเวทีครั้งแรกในหัวข้อ "Sustainable Competitiveness Using the Business Excellence : Leadership and Innovation" ซึ่งได้รับเกียรติจาก CEO ทั้ง 3 องค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีรางวัลคุณภาพ การันตี

เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำองค์กร และการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ตามกรอบแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award-MBNQA) อันได้แก่ "ดร.เดวิด อี. สปอง" อดีตประธานของ Aerospace Support ในธุรกิจยุทโธปกรณ์ของบริษัท Boeing ซึ่งเคยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1998 และ 2003

"นายโยฮัน คอร์เนลิส ฟาน เบก" ผู้บริหารโครงการ Philips Business Excellence Program-PBE ของบริษัท Philips ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล EFQM (European Foundation for Quality Management) ในปี 2003 และ"นายจากาดิส ซีวี" CEO ของบริษัท System on Silicon Manufacturing Company Pte.Ltd. (SSMC) ผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ซึ่งเคยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ (Singapore Quality Award-SQA) ในปี 2005

แต่เนื่องจากว่า CEO ทั้ง 3 ท่านมาจากองค์กรธุรกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบการทำธุรกิจจึงแตกต่างกันด้วย ฉะนั้น ต่อคำถามที่เกี่ยวกับหัวข้อความสามารถในการที่องค์กรจะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดอิทธิพลและปัญหาทางด้านการเมือง

หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศที่กำลังเป็นข่าวในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นของการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น

ผลเช่นนี้จึงเกิดคำถามตามมาว่า แล้วจะทำอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในเรื่องของ CEO ที่จะต้องบริหารในท่ามกลางการเผชิญหน้า หรือแม้แต่จะทำให้ทุกคนภายในองค์กรเห็นพ้องต้องกัน อย่างไร

เพราะอย่างที่ทราบ ภายในองค์กรเองต่างมีบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเจือปนอยู่ ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะช่วยผลักดัน ให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ

นอกจากนี้ยังรวมถึงคณะกรรมการ, ซัพพลายเออร์ หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่จะต้องทำอย่างไร หรือหลอมความท้าทายของเขาอย่างไรเพื่อจะให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า

เพราะดั่งที่ทราบ เรื่องดังกล่าวล้วน เกี่ยวข้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งในอนาคตด้วย ?

โดยเบื้องต้น "นายโยฮัน คอร์เนลิส ฟาน เบก" แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังก่อนว่า ฟิลิปส์เริ่มต้นจากความเป็นผู้นำอย่างชัดเจนจากประธาน และคณะกรรมการของเรา

"สิ่งซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา คือการเชื้อเชิญ CEO จากบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เข้ามาร่วมประชุมกับเรา และในส่วนตัวเขาเหล่านั้นมีโอกาสทำงานกับฟิลิปส์ และสามารถเอาชนะคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดในตอนนั้นได้ และเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลของทวีปยุโรปด้วย"

"ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ฉะนั้นในการเริ่มต้นธุรกิจ สิ่งที่สำคัญคือการเห็นคุณค่าอย่างแท้จริง ในการทำงานภายในองค์กร

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ โดยเราเปิดโอกาสให้มีเอกสารเพื่อใช้ในการศึกษามาก ๆ และหลังจากที่ธุรกิจของคุณมีการเติบโตอิ่มตัว มากขึ้น คุณจะสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มาก ยิ่งขึ้น"

"โดยที่ใช้ทรัพยากรได้น้อยลง และควรที่จะมีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าว่าลูกค้าคิดกับเราอย่างไร เพื่อที่จะได้นำไปแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความแตกต่าง และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า"

"นอกจากนี้เรายังจำเป็นที่จะต้องแก้ไขกระบวนการเพื่อให้สอดคล้อง เพื่อให้ได้รับรางวัล สำหรับผู้สืบทอดตำแหน่ง คือหากมีการย้ายคนให้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท อย่าทำรวดเร็วเกินไป เพราะยังไม่มีผู้เชื่อถือในตัวผู้สืบทอดตำแหน่ง และอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกท้อถอยได้"

"อย่างไรก็แล้วแต่ หลังจากเวลาผ่านไปจนกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้ว คุณจะต้องมีทีมในการปรับปรุง มีทีมประเมินประจำปี และมีการฝึกอบรมในเรื่องของเครื่องมือในเชิงปฏิบัติ นอกจากนั้นก็ทำตามในขั้นตอนต่อ ๆ ไปอย่างที่สมควรจะทำ"

ขณะที่ในส่วนของ "นายเดวิด อี. สปอง" ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังว่า ในแง่ของการเดินทางครั้งแรกของการทำธุรกิจ คือผมได้มีส่วนในการผลักดันเรื่องของ multi programmed และได้ใช้กรอบตรงนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร

"ดังนั้นถ้าคนไหนเชื่อในเครื่องมือก็จะสามารถถ่ายทอดเครื่องมือนั้นได้เป็นอย่างดี และองค์กรของเราก็ได้รับรางวัลในด้านนี้ อย่างไรก็ดีภายในการทำงานของผมร่วมกับคนในองค์กร ไม่มีใครขัดขืนและไม่มีใครคัดค้านผม ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเพื่อนก็ตาม"

"แต่สิ่งที่สำคัญในการทำงานร่วมกันคือ เราจะไม่บังคับให้คนขึ้นมาอยู่บนเรือลำเดียวกับเรา ฉะนั้นก็อาจจะมีบ้างที่บางคนต้องออกไปจากองค์กรของเรา ดังนั้นเราจะทำให้คนอื่นที่เหลือลงเรือลำเดียวกันได้ โดยการทำให้คนอื่นที่เหลือเกิดความเข้าใจและมีความเชื่อร่วมกัน"

"แล้วเราทั้งหมดก็จะสามารถพาคนที่เหลือลงเรือลำเดียวกันได้ นอกจากนี้ควรจะดูว่าเรือของเราควรจะไปในลักษณะไหนจึงจะทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น และเกณฑ์ในการนำไปสู่ความเป็นเลิศจะสามารถช่วยคุณได้ ส่วนในเรื่องนวัตกรรมภายในองค์กร คุณต้องทำให้ตัวเองเป็นนวัตกรรมเหมือนกัน คิดทำอะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา"

เช่นเดียวกัน ในมุมมองของ "นายจากาดิส ซีวี" กล่าวว่า ในส่วนตัวผมให้ความสนใจในเรื่องของการสืบทอดตำแหน่งของคนภายในองค์กร เพราะผู้นำที่ดีต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

"ประเด็นที่สำคัญคือวิสัยทัศน์และ พันธกิจ เพราะไม่มีผู้นำคนใดที่อยู่ในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นาน ถ้าไม่มีความต่อเนื่องในเรื่องของวิสัยทัศน์และพันธกิจ ส่วนอีกประเด็นคือการถ่ายทอดความรู้และเรื่องของสถานที่"

"เนื่องจากคนไม่ต้องการย้ายจากที่ใดที่หนึ่งที่ตนเคยอยู่ เพราะเขาอาจจะกลัวที่จะต้องตกงาน ตรงจุดนี้เราต้องใช้กระบวนการที่จะแก้ปัญหาในความไม่พอใจ ด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจทีละคนถึงกระบวนการที่มีอยู่ และต้องแสดงให้เห็นว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมในการพัฒนาองค์กร"

"ทั้งนี้เพื่อขยายและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ใช่เพื่อแย่งงานของ พนักงาน ตรงจุดนี้จะช่วยให้คนเข้าใจมากขึ้น สำหรับภาวะผู้นำในการทำงาน สิ่งที่สำคัญคือเวลาที่ใครก็ตามเสนอความคิดเห็นขึ้นมา ผู้นำไม่ควรมีอคติ แต่ควรจะรับฟังเพื่อให้ได้แนวความคิดใหม่ ๆ ในการคิดจัดการกับวิกฤต"

"เราไม่ควรที่จะแบกวิกฤตเอาไว้ แต่ต้องพยายามคิดอยู่เสมอว่าคุณเป็นผู้นำ คุณต้องพยายามทำหน้าที่ของการเป็นผู้นำ อย่าใช้อารมณ์ในการผูกติดหรือยึดกับสถานการณ์ที่สำคัญ พูดง่าย ๆ คือต้องเปิดใจและใจกว้างในฐานะที่เราเป็นผู้นำ"

ฉะนั้นในท้ายที่สุด การพัฒนาความสามารถในการที่องค์กรจะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนได้นั้น ควรจะต้องเริ่มต้นจากความคิดริเริ่มของคนที่มีความเชื่อเสียก่อน

เพราะความคิดริเริ่มจะนำพาให้คนในองค์กรเดินไปสู่มิติแห่งการยอมรับ โดยมีผู้นำเป็นผู้ปักธงรบ แล้วจากนั้นผู้ปฏิบัติจะก้าวเดินตามไปด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา

เท่านี้ก็จะทำให้องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดความยั่งยืนในที่สุด ?

 

ที่มา: วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4173  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1504 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys