Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
จริยธรรมขององค์กร ! เสียงเรียกร้องจากพนักงานพันธุ์ใหม่

การเชื่อมโยงประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เข้ากับความสามารถขององค์กรในการดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานในองค์กรนั้น ได้รับการพูดถึงมายาวนาน โดยเฉพาะในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่ผลสำรวจปัจจัยการตัดสินใจเลือกทำงานกับองค์กรธุรกิจของบัณฑิตที่จบใหม่ มักมีเหตุผลการเป็นองค์กรที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นหนึ่งปัจจัยในการพิจารณา

เช่นเดียวกับผลสำรวจล่าสุดของ "ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส" บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่สำรวจทั้งนักศึกษาจบใหม่ในสหราชอาณาจักร และพบว่ากว่า 71% ของผู้ที่จบการศึกษาในปัจจุบันต้องการทำงานกับองค์กรที่มีจริยธรรมสูง และมากกว่านั้นคนส่วนใหญ่ถึงกว่า 76% ระบุว่าจะตัดสินใจเข้าทำงานโดยพิจารณาจากนโยบาย CSR ของบริษัทว่ามีหรือไม่มี และเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็ง

ผลการสำรวจในครั้งนี้จึงถือเป็นการยืนยันอีกครั้งว่า ไม่เฉพาะแต่กับลูกค้าและ ผู้บริโภค แต่การดำรงตนเป็นธุรกิจที่มีจริยธรรมนั้นยังเป็นปัจจัยบวกในการมีโอกาสดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานกับองค์กร ขณะเดียวกันธุรกิจยังมีความสามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้กับองค์กรได้อีกด้วย

โดยเรื่องหลังเป็นการสำรวจของ "บีที เซอร์เวย์" ที่ค้นพบว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของผู้บริหารระดับกลาง ต้องการทำงานกับบริษัทที่ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อ พนักงานมากไปกว่าประเด็นสำคัญอย่างการขึ้นเงินเดือนเช่นเดียวกับในอดีต

ในรายงานของหนังสือพิมพ์การ์เดียนในอังกฤษ ยังได้อ้างอิงความคิดเห็นของศาสตราจารย์สตีเฟน บรามเมอร์ ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจ การจัดการและสังคมที่ระบุว่า ข้อค้นพบที่น่าสนใจในเรื่องการมีจริยธรรมของนายจ้างนั้นมีผลอย่างมากกับกลุ่มพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่

"นี่เป็นความคาดหวังในอาชีพที่เปลี่ยนไปและทำให้ผู้บริหารองค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในองค์กร ในการสร้างแรงดึงดูดใจให้กับพนักงานที่มีความสามารถสูง ซึ่งมีผลสำคัญถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท"

แม้ว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน ในฐานะบริษัทอาจจะมีข้อได้เปรียบในการเลือกพนักงาน เพราะบางบริษัทอาจจะไม่มีการรับพนักงานใหม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจจะละเลยในเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจได้

ศาสตราจารย์บรามเมอร์อธิบายว่า "โดยธรรมชาติพนักงานส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นกับสหภาพแรงงานในที่ทำงาน รวมถึงการตระหนักเพิ่มขึ้นในเรื่องของสิทธิและความยุติธรรมที่นายจ้างมีต่อพวกเขา การที่บริษัทที่มี CSR ที่เข้มแข็งจึงเป็นที่สนใจเพราะเชื่อว่าการทำเรื่องนี้เป็นการทำงานเชิงรุกมากไปกว่าเรื่องความยุติธรรมที่ให้กับพนักงาน แต่อาจหมายถึงการมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับพนักงานด้วย"

และเป็นเหตุผลสำคัญยิ่งในภาวะวิกฤตพนักงานต้องการความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร แม้ปัจจุบันบริษัทจำนวนมากจะตัดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม CSR แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถทำ CSR ได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การใช้ทักษะของพนักงาน ฯลฯ

ในรายงานเมื่อไม่นานมานี้ของ "บิสซิเนส อิน เดอะ คอมมิวนิตี้" พบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีรายงานและการประเมินผลด้าน CSR โดยไม่ได้มองเพียงด้านการเงิน และพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีเพียง 3.3-7.7% เท่านั้นที่รายงานเรื่องนี้เป็นตัวเลข

เพราะในการทำ CSR มากกว่าตัวเลขที่วัดได้ ความสุข แรงบันดาลใจของพนักงาน จะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิผลองค์กรได้ ดังนั้นสำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าอายที่จะเปิดใจกับพนักงานและถามพวกเขาว่า บริษัทควรจะปรับปรุงจริยธรรมในด้านใด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทกังวลว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น มีกิจกรรมจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นว่า สามารถดำเนินการได้โดยปราศจากค่าใช้จ่าย เช่น การสนับสนุนด้านสุขภาพพนักงาน ด้วยการปลูกผักที่ใช้บริโภคกันเองในองค์กร เป็นต้น

ไม่ว่าจะอย่างไรถึงวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไป เพราะไม่ว่าผู้บริหารอยากทำหรือไม่ แต่นี่เป็นแนวโน้มและความต้องการของคนในเจเนอเรชั่นใหม่ คนที่เป็นสินทรัพย์สำคัญที่บอกว่าองค์กรจะสามารถแข่งขันได้หรือแข่งขันไม่ได้ในอนาคต !

ที่มา: วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4168  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1971 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys