Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ผู้หญิง ผู้หญิง และ CSR

แคร์นานาชาติ (CARE International) องค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์กรหนึ่ง ทำงานด้านช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ และดำเนินงานพัฒนา ช่วยในการสร้างเสริมพลังความสามารถของประชากรยากจนด้อยโอกาสให้มี โอกาสในการพัฒนาตนเอง ประกาศในการประชุมสมาชิก 12 ประเทศ ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ว่า แคร์นานาชาติ และประเทศสมาชิกทุกประเทศจะยึดประเด็นผู้หญิงในการทำงานพัฒนาและในการรณรงค์ทางสังคม หรือที่เรียกว่า Women"s Platform

เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมักจะถูกมองข้ามในงานพัฒนา เมื่อเราสร้างชุมชนเข้มแข็งบ่อยครั้งจะมองภาพรวมของชุมชน เท่ากับเป็นการละเลยประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรที่มีศักยภาพในการพัฒนา นอกจากนั้นเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เรามักพบว่าผู้หญิงจะได้รับผลกระทบมากกว่าชาย ไม่ใช่เพราะว่าผู้ชายมีกายภาพทางร่างกายที่มักแข็งแรงกว่าผู้หญิง แต่รวมถึงประเด็นที่สำคัญว่าผู้หญิงมักจะมีสำนึกในการดูแลครอบครัว เด็กทั่วไป และโดยเฉพาะเด็กอ่อน ดังนั้นการช่วยเหลือหรือการเสริมสร้างบทบาทผู้หญิงในงานพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานพัฒนาทั้งในยามปกติและยามวิกฤต

CARE U.S.A. สมาชิกแคร์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสมาชิกแคร์ด้วยกัน ได้ใช้การสื่อสารว่า I am powerful. http://www.care.org/ โดยเน้นการทำงานเพื่อส่งเสริมบทบาทผู้หญิงและสร้างความมั่นใจว่าประเด็นผู้หญิงเข้าเป็นศูนย์กลางงานพัฒนาไม่ต่างกับชาย ฉันมีพลังคือผู้หญิงที่มีรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้มีภาวะที่ดีขึ้น มีบทบาทการตัดสินใจในงานพัฒนาเทียบเท่ากับชาย และตามทัศนคติของแคร์นานาชาติคือช่วยให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งแน่นอนรวมถึงเด็กและครอบครัว

มูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกแคร์นานาชาติ 12 ประเทศ และเป็นประเทศสมาชิกประเทศเดียวที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา พบว่าประเด็นผู้หญิงเป็นประเด็นสำคัญในงานส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือ มูลนิธิรักษ์ไทย ทำงานมากว่า 20 ปี พบว่าชายและหญิงมีมุมมองการอนุรักษ์ที่แตกต่างกัน คือชายจะมองการประกอบอาชีพ มีอาหารมีรายได้ทันที ขณะที่ผู้หญิงจะมองคล้ายกันอยู่บ้าง แต่เน้นความยั่งยืนระยะยาว และภาพรวมความมั่นคงของครอบครัวได้ละเอียดกว่าชาย

เช่นเดียวกัน ในงานที่มูลนิธิรักษ์ไทยทำซึ่งเกี่ยวกับการเสริมสร้างบทบาทผู้หญิงและครอบครัวที่มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งนอกจากทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงที่มีเชื้อเอชไอวีในทุกภาคของประเทศ ยังมีการเปิด "กองทุนนม" เพื่อช่วยเหลือ ผู้หญิงและเด็กที่ได้รับเชื้อ เอชไอวีหรือได้รับผลกระทบ ในประเด็นนี้มูลนิธิรักษ์ไทยพบว่า เมื่อหญิง-ชายได้รับเอชไอวีจะเป็นปกติว่าผู้หญิงจะต้องดูแลครอบครัวและโดยเฉพาะลูกอ่อน

ดังนั้น การช่วยเหลือผู้หญิงเท่ากับเป็นการช่วยเหลือทุก ๆ คนในครอบครัว แต่ทั้งนี้ต้องยึดหลักให้ช่วยตนเองได้ ไม่ใช่การให้เปล่าหรือรับสงเคราะห์

ประเด็น "ผู้หญิง" มีความเกี่ยวข้องกับ CSR ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบริษัทที่มี พนักงานเป็นผู้หญิงจำนวนมาก หรือมีลูกค้าผู้หญิงเป็นหลัก ในหลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นอร์เวย์ หรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกแคร์นานาชาติ ต่างพบว่ามุมมองในการทำงานผู้หญิงได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปและบริษัทจำนวนมาก

สำหรับผู้ชายที่ทำงานพัฒนา แน่นอนการทำประเด็นผู้หญิงก็มีความน่าสนใจ ทำให้ผู้ชายเปิดมุมมองใหม่ ไม่ใช่แต่ในงานพัฒนา แต่ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานทุกวันนี้ สังคมนานาชาติให้ความสำคัญกับความทัดเทียมกันของหญิงและชายโดยเฉพาะคนทำงานในระดับบริหาร สามารถมองจากมุมที่แตกต่าง เคารพและให้เกียรติในความแตกต่างเป็นพื้นฐานความสำเร็จของบุคคล บริษัท องค์กร และสังคม

การทำงานประเด็นผู้หญิง จึงมีมิติการพัฒนาคนทำงานที่น่าสนใจ ใช้ในการทำงาน CSR ที่เชื่อมโยงกับพนักงานได้ดี และที่สำคัญคือเป็นการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และก่อเกิดการอยู่ร่วมกันด้วยความสุข


ที่มา : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4168  ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ CSR TALK โดย พร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย


ผู้เข้าชม : 1112 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys