Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
Bridging Generation Gap (1)

ปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างวัย หรือ Generation Gap เป็นประเด็นของสังคมที่แผ่ขยายในวงกว้างโดยเฉพาะสังคมการทำงาน ซึ่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สามารถที่จะปฏิเสธโดยเฉพาะการให้ความสำคัญเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำทางความคิด และมองหาวิธีการผสมผสานวิธีการที่จะช่วยให้คนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้โดยที่มีปัญหาน้อยที่สุด

ในสังคมไทย เราอาจจะโชคดีที่ช่องว่างความแตกต่างไม่เห็นเด่นชัดเหมือนสังคมชาติอื่น ๆ

การมองทะลุหรือทำความเข้าใจในช่องว่างระหว่างวัยเท่านั้น ที่จะเจือจางและบรรเทาปัญหาการทำงาน ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัยให้เข้าถึงกัน

กลุ่มบุคลากรในวัยทำงานถูกแบ่งแยกออกเป็น 3 เจเนอเรชั่น และในสามกลุ่มนี้ต่างก็มีจุดแข็ง จุดอ่อน ความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การที่จะสลายช่องว่างระหว่างวัยนั้น เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้การเคารพสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพทางความคิด และมองให้เห็นเป็นปกติในความแตกต่างที่ทุกคนสามารถที่จะรักษาจุดยืนของตนเอง

Baby Boomers

เก่าแก่ ลายครามที่เต็มไปด้วยฐานอำนาจ


เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1948-1964 (พ.ศ. 2491-2507)

คนกลุ่มนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นกลุ่มที่มีบทบาท และกุมอำนาจทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า และเป็นบุคคลชั้นนำของประเทศที่มีผู้นับหน้าถือตา มีฐานการเงินที่มั่นคง และสั่งสมประสบการณ์การทำงานตลอดทั้งชีวิตเลย ค่านิยมของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ คือ งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยงาน เหมือนในวัยเด็กของคนกลุ่มนี้ที่มีคำนิยามว่า "งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข"

ภาวการณ์ที่เริ่มจากความขาดแคลน และปัญหาที่ก่อตัวในสังคมครอบครัว ขณะที่สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจะยุติได้ไม่นาน ข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร อัตราการเกิดที่ขยายตัว และสภาวะครอบครัวที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ ภาระหนักอึ้งที่จะต้องทำงานเลี้ยงครอบครัว ทั้งหมดนี้ทำให้กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ขาดความเป็นอิสระในแง่ความคิด พร้อมที่จะทำงานในกิจวัตรที่ไม่แตกต่างด้วยความเพียรพยายาม กับภาระหน้าที่การทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่รอด จนบ่อยครั้งที่จริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม และไม่ได้ให้ความสำคัญ เราจึงมักจะมองเห็นภาพลักษณ์ของนักการเมืองรุ่นเก่าก็ดี นักบริหาร หรือมหาเศรษฐีที่มุ่งสร้างความมั่งคั่งส่วนบุคคล โดยมิได้ใส่ใจไยดีกับสภาพสังคมที่อยู่รอบข้าง การเกื้อกูลหรือให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในวิสัย หรือสามัญสำนึก มากไปกว่าการทำกิจกรรมหรือธุรกรรมแบบเอาหน้า

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานหนัก และช่องว่างการอยู่ร่วมดำเนินชีวิต จะเห็นว่าสภาพครอบครัวที่มีการหย่าร้างนับเป็นสถิติที่สูงทีเดียว

แม้ว่าปัจจุบัน กลุ่มเบบี้บูมเมอร์เริ่มที่จะปล่อยวางธุรกิจเพื่อให้ลูกหลานเข้ามาช่วยดูแล แต่เขาเหล่านั้นก็ยังติดนิสัย อดไม่ได้ที่จะต้องจับตามองความเคลื่อนไหว และมักจะมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Xers

ลองของ คิดใหม่ ทำใหม่

เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1965-1977 (พ.ศ. 2508-2520)

เจเนอเรชั่น X เป็นรุ่นที่คาบเกี่ยวทางมุมมองความคิดของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์และ รุ่นเจเนอเรชั่น Y ที่ถัดมา แม้ว่ากลุ่มนี้จะมีไอดอล (Idol) คือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ หากแต่ว่าเขาเหล่านั้นมักมีความเห็นต่างในวิธีคิด วิธีการทำงาน ตลอดจนคำถามที่ไม่แน่ใจในคำตอบว่า "งานกับชีวิตส่วนตัวนั้นอะไรเป็นเรื่องสำคัญกว่ากัน" มุมมองความคิดของกลุ่ม Xers จึงหลีกเลี่ยงการทำงานแบบถวายชีวิต และมองหาความสุขนิยมในรูปแบบที่จะช่วยสร้างสมดุลการทำงานกับชีวิตครอบครัว (Work-Life Balance) จนอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งกับกลุ่มบูมเมอร์ โดยเฉพาะความไว้วางใจที่มอบหมายให้ Xers และเรื่องความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กร

Xers เกิดในช่วงจังหวะที่สังคมมีความสงบ ปัญหาการเมืองรวมทั้งระบบคอมมิวนิสต์เริ่มคลี่คลาย พัฒนาการทางเทคโนโลยี รอยต่อระหว่าง Analog กับ Digital ภายใต้เทคโนโลยีที่นำสมัยสร้างความตื่นเต้น และการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมจากเรื่องที่ยึดติดไปสู่การมองหาความแปลกใหม่ และความท้าทาย ทำให้ชีวิต ของคนกลุ่มนี้เต็มไปด้วยการค้นหา และมีทัศนคติต่อการทำงาน

ที่เปลี่ยนไป คนกลุ่มนี้มีแนวคิดที่จะทำงานเพียงเพื่อให้ตนอยู่รอด หาความสำราญเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ และรู้จักใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า

ความท้าทายกับสิ่งใหม่ ๆ เหล่านี้เอง เป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้กลุ่มชนกลุ่มนี้ ไม่แคร์กับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจ จะสังเกตได้ว่าเขาเหล่านั้นเห็นโอกาสและทางเลือกมากมาย จนมองข้ามการให้เกียรติและเคารพในความอาวุโส

กลุ่มเจเนอเรชั่น X เชื่อว่าภายใต้โลกกว้างแห่งนี้ ยังมีเรื่องต่าง ๆ ที่น่าค้นหาไม่ใช่เฉพาะเรื่องงาน และงานไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต

Yers

เด็กแนว เทคโนโลยี มุ่งสู่วิชาชีพอิสระ

เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1978-2000 (พ.ศ. 2521-2543)

กลุ่มนี้อาจจะเรียกตามศัพท์เฉลิมฉลองศตวรรษ ที่รู้จักกันว่า "Millennium" เป็นกลุ่มที่เกิดมาในช่วงเทคโนโลยีเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกันกับอุปกรณ์สื่อสารทันสมัยและอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ระบบการเรียนรู้และการศึกษาปลอดจากการท่องจำ

คนกลุ่มนี้จึงเป็นเด็กที่ไม่ค่อยอยากจะจดจำเรื่องใด ๆ ไม่รู้จักการนัดหมายล่วงหน้า และใช้ชีวิตค่อนข้างจะ "วันต่อวัน"

นอกจากนี้ Yers ยังเป็นกลุ่มที่มีสังคมรอบข้างมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ จากกิจกรรมที่พ่อแม่นำเสนอ มีแนวคิดเป็นตัวของตัวเอง เห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกับคนอื่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่น่าแปลกใจสำหรับคนกลุ่มนี้และเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด คือ เรื่อง Informality หรือการทำตัวแบบเรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตอง หากแต่กลุ่มนี้มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายโดยมิได้ใส่ใจในประเด็นการเจริญเติบโต ความก้าวหน้า และโอกาสสำคัญในอนาคต

ทั้งหมดคือคุณลักษณะเฉพาะของคนในแต่ละเจเนอเรชั่นที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะบริหารจัดการได้อย่างลงตัว

 

ที่มา: วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4167  ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ Hr corner โดย ปิยะมิทน์ รังษีเทียนไชย กรรมการบริหาร ควอลิตี้โพรไฟลส์


ผู้เข้าชม : 2169 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys