Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
เทคโนโลยีกับงาน HR

โลกปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีมีผลทั้งต่อชีวิต ต่อสังคม ต่อองค์กร อย่างปฏิเสธไม่ได้
       
       ในขณะเดียวกัน ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีต่อองค์กรก็มีมหาศาลอยู่
       
       ดังนั้น งานที่เป็น "Heart of the Organization" หรือหัวใจขององค์กรอย่างงาน HR ก็ย่อมจะต้องปรับตัวให้ทัน
       
       รูปแบบใหม่ของเทคโนโลยีเกิดขึ้นทุกวัน และเอื้อให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ ให้กับองค์กร งาน HR เองก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้นทุกวันๆ ไม่ใช่เพียงแค่งานบริหารจัดการพื้นฐาน เช่น ข้อมูลพนักงาน เงินเดือน สิทธิประโยชน์ สายมาลาขาด หรือการเข้าออกของพนักงาน
       
       แต่ปัจจุบัน งาน HR ต้องการการวิเคราะห์มากขึ้นๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหาร
       
       เพื่อวางกลยุทธ์เรื่องของคน ชาว HR ต้องตอบได้ว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเป็นกี่เปอร์เซนต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดขององค์กร (operating expenses) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร และมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ของต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย ซึ่งส่งผลในการดูเรื่องของ productivity ความสัมพันธ์ระหว่าง OT และค่าใช้จ่ายพนักงานกับแผนการผลิต อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของธุรกิจหรือไม่
       
       ไม่เพียงแค่มุมมองในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ยังเป็นเรื่องการบริหารและการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ เช่น เราต้องเตรียมความพร้อมเมื่อไหร่ อย่างไร และใคร เพื่อทดแทนตำแหน่งที่สำคัญ บุคลากรในแต่ละช่วงชั้นขององค์กรมีศักยภาพอย่างไร เรามีจำนวนคนที่พร้อมจะรองรับการขยายตัวได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อจะหาคำตอบว่า เราควรจะ "สร้าง"หรือ "ซื้อ" บุคลากร ที่เป็นเพียงแค่บางส่วนของการทำงาน
       
       ในยุคปัจจุบัน HR ยังมีการวิเคราะห์อีกมากมายที่ HR ต้องพร้อมที่จะตอบผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที
       
       ดังนั้น HR จึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่เรียกว่า "HR Analytics" การรายงานข้อมูล HR ที่เป็นพื้นฐานคนเข้าคนออก ค่าใช้จ่ายรายเดือน รายปี ให้เพียงพออีกต่อไป
       
       การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ที่ผนวกมุมมองของธุรกิจ จะกลายเป็นความต้องการพื้นฐานของงาน HR เพื่อจะได้เป็น business partner ตัวจริงที่ช่วยหน่วยธุรกิจคิดหาวิธีในการบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
       
       ดังนั้น บทบาทของเทคโนโลยีและวิธีในการใช้งาน HR ก็จะมีมากขึ้นตามไป
       
       ทุกวันนี้ เทคโนโลยีไอทีก็พยายามตอบโจทย์การวิเคราะห์ทาง HR มากขึ้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจและมุมมองของชาว HRก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน
       
       การลงทุนทางด้านเทคโนโลยี ถือเป็นความจำเป็นสำหรับงาน HR แต่ที่ผ่านมา การลงทุนทางเทคโนโลยี ต้องลงทุนในเบื้องต้นทั้งในแง่ของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งค่า Implementation ค่อนข้างสูง ซึ่งหากองค์กรมีงบจำกัด การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีไอทีในงาน HR จะถูกจัดลำดับความสำคัญไปหลังเรื่องอื่นๆ บ่อยครั้ง
       
       แต่ปัจจุบันนี้ มีเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้องค์กรลดภาระในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงในเบื้องต้น และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ server และอื่นๆ การใช้จ่ายจะคิดเป็นต่อหัวของผู้ใช้งาน มีเพียงแค่อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเท่านั้น ก็สามารถใช้งานได้ทันที เจ้าของระบบดูเรื่องของ server และอื่นๆ ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งคิดแล้วถูกกว่าในแง่ของการลงทุน และดีกว่าในแง่ของผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment)
       
       ระบบประเภทนี้มีรองรับการใช้งานทางด้าน HR ทั้งในแง่ของ HRIS และPerfomance Management System ที่รองรับการประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร
       
       รูปแบบของเทคโนโลยีนี้น่าสนใจเพราะมีความยืดหยุ่นสูงและใช้งานง่าย โดยเฉพาะในเรื่องของการทำรายงานเชิงวิเคราะห์
       
       พวกเราชาว HR คงต้องติดตามแนวโน้มของเทคโนโลยีเพื่อมองหาแนวทางใหม่ๆ ที่ทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ธุรกิจปัจจุบัน

 

ที่มา: โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 4 ธันวาคม 2552 15:42 น.


ผู้เข้าชม : 2531 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys