Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ถึงเวลาแปลงโฉมงาน HR เพื่อความสำเร็จและความสุขขององค์กร

นับจากนี้ไป คำว่า 'HR Transformation' หรือพากย์ไทยได้ว่า 'การแปลงโฉมงานทรัพยากรบุคคล' จะเป็นคำที่กล่าวถึงในหมู่นักบริหารทรัพยากรบุคคล และจะเป็นภารกิจที่ HR ต้องทำเพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนหน่วยธุรกิจ และทำให้บริษัท/องค์กร มีผลงานสูงขึ้น มีกำไร มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมกับทำให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจมีความพึงพอใจ
       ภารกิจนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายนักบริหารทรัพยากรบุคคลมาก แต่จะว่าไปแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพูดว่า HR ต้องเปลี่ยนแปลง แต่เพราะเมื่อปี 2540 วงการ HR พูดถึง 'HR Champion' บทบาทของนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพที่มีคุณค่าต่อองค์กร จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ 4 บทบาทคือ
       
       1.การทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) 2.การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 3. การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ (Administrative Expert) 4.การเป็นผู้พัฒนาพนักงานและเป็นที่พึ่งของพนักงานได้ (Employee Champion)
       
       ถัดมาในปี 2548 ได้ฮือฮากันอีกครั้ง เมื่อหนังสือ HR Value Proposition ออกมาสู่สายตาชาว HR และบอกว่า HR ต้องสร้างคุณค่าให้กับองค์กร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ การที่ HR จะสร้างคุณค่าให้องค์กรได้ ต้องรู้และทำสิ่งเหล่านี้ได้คือ
       
       (1) มีความรู้เรื่องสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจ อันประกอบด้วยเรื่อง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ และประชากร (2) การให้บริการผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันได้แก่ พนักงานทุกระดับ ลูกค้า ผู้ลงทุน (3) สามารถออกแบบวิธีปฏิบัติด้าน HR ที่เพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยธุรกิจในองค์กร (4) การสร้างหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านกลยุทธ์ และการจัดองค์กรของ HR และ (5) พัฒนาบุคลากรใน HR ให้เป็นนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องบทบาทและความสามารถของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรใน HR
       
       สำหรับในปี 2552 นี้ เป็นปีที่เริ่มพูดถึง HR Transformation คือ การแปลงรูปโฉม HR เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งบุคคลที่กระตุ้นและผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ HR เพื่อสามารถเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์และสร้างคุณค่าให้องค์กร รวมถึงความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร คือ Professor Dave Ulrich ปรมาจารย์ด้าน HR ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า 'นักบริหารทรัพยากรบุคคลจะแปลงโฉมตัวเองได้อย่างไร'
       
        ซึ่งหลายๆ ท่านได้ทราบคำตอบของเรื่องนี้ในงานสัมมนาที่จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ในหัวข้อ 'HR Transformation: จุดเปลี่ยน HR เพื่อสร้างความเป็นเลิศ' เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาว่า ในการแปลงโฉมงานทรัพยากรบุคคล นักบริหารทรัพยากรบุคคลต้องตีโจทย์ 4 ข้อนี้ให้แตกเสียก่อน และทำการตรวจสุขภาพของหน่วยงาน HR (HR Health Check) ว่ามีความพร้อมที่จะทำภารกิจที่สำคัญนี้หรือไม่
       
       ทำไมต้องแปลงโฉม HR?
       
        เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจและองค์กร ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลจึงต้องเข้าใจกลยุทธ์และภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ
       
       อะไรคือผลลัพธ์ของการแปลงโฉม?
       
        การสร้างความสามารถขององค์กร และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจได้ โดยการสรรหาและรักษาคนดี มีความสามารถ และมีการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
       
       จะแปลงโฉมได้อย่างไร?
       
        ทบทวนงาน HR และออกแบบงาน HR ใหม่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ เช่น กลยุทธ์ HR โครงสร้างของ HR กระบวนการและการปฏิบัติต่างๆ การพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ HR
       
       ใครควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการแปลงโฉม HR?
       
       นักทรัพยากรบุคคล, ผู้บริหารของสายงาน, ลูกค้า, ผู้ลงทุน และคนสำคัญที่จะลืมไม่ได้คือ CEOจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางการเปลี่ยนรูปแปลงโฉม HR ซึ่งองค์กรที่สามารถเปลี่ยนโฉมงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้นั้นเพราะมี CEO ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่อง 'คน' ที่ให้การสนับสนุน HR และสำหรับหน่วยงาน HR เองต้องมีความสามารถ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง
       
        สำหรับ HR ที่ยังไม่มีโอกาสเหมือนกับองค์กรที่พูดถึงก่อนหน้านี้ ก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ ขอให้ทำงาน HR อย่าได้ขาดตกบกพร่อง สร้างงานและสร้างคุณค่าให้กับพนักงานและองค์กร พยายามหาโอกาสพุดคุยกับ CEO เพื่อหารือเกี่ยวกับงานและกิจกรรม HR ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ HR ต้องนำเสนองานและประโยชน์ (features and benefits) ที่องค์กรจะได้รับ
       
        เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จะจัดงาน Asia Pacific HR Congress 2010 ในหัวข้อ 'People Transformation: The Path to Turn Down the Down Turn' ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2553 และได้เชิญ Professor Dave Ulrich มาเป็นองค์ปาฐก และถ่ายทอดความรู้พร้อมเทคนิคการดำเนินงาน HR Transformation ให้ได้ผลสำเร็จ
       
        นับเป็นการเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกของ Prof.Dave Ulrich และเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่ CEO ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะได้พบและฟังเรื่อง HR Transformation จาก Prof.Dave โดยตรง รายละเอียดของการสัมมนา Asia Pacific HR Congress 2010 ดูได้ที่ www.asiapacifichrcongress.com
       
        ทุกคนต้องมีความฝัน การเปลี่ยนรูปแปลงโฉม HR เป็นความฝันของคน HR หากไม่ทำความฝันให้เป็นจริง มันก็เป็นเพียงข้อความบนแผ่นกระดาษเท่านั้นเอง
       
       'Dare to Change and Strive to be the Best.'
       'กล้าที่จะเปลี่ยนและฝ่าฟันไปให้ถึง'
       
       ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เอสเอ็ม เลินนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
       
       Email:
smeksang@gmail.com

ที่มา: ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 14 ธันวาคม 2552 13:38 น.


ผู้เข้าชม : 1584 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys