Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
นักวิจัยเสนอแนะ 6 ทำเลเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์


เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอแนะการพัฒนา 6 พื้นที่สร้างสรรค์ระยะที่ 1 จากการวิจัยของกลุ่มวิจัยเมืองสร้างสรรค์ โดยเน้นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เช่นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์และ เจ้าของพื้นที่เป็นรายทำเล

ดร.พีรดร แก้วลาย ประธานหน่วยวิจัยเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ในพื้นที่เป็นลำดับแรก

จตุจักร ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายห่วงโซ่สินค้าในแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาพลักษณ์กลุ่มสินค้า เพื่อทำให้พื้นที่จตุจักรมีจุดแข็งในการเป็นพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ และควรมีการทำโครงการ Made in Jatujak

ทองหล่อ ควรมีการประกาศให้พื้นที่ทองหล่อเป็นถนนสายสร้างสรรค์ ควรมีการทำแผนที่ทรัพยากรสร้างสรรค์ทองหล่อ

สยาม ควรมีแผนการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นรุ่นใหม่ เช่น มีการกำหนดพื้นที่และราคาค่าเช่า ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น โครงการ Siam Young Designer Week

ทาวน์ อิน ทาวน์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ในวงกว้าง ทั้งในและต่างประเทศ ควรมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ในพื้นที่เพื่อวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง

อาร์ซีเอ ควรมีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อดึงดูดให้กลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์เข้ามาใช้พื้นที่ และควรมีการใช้พื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ เช่น กิจกรรมด้านดนตรี

และสุขุมวิท ควรมีการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของถนนสุขุมวิทในการเป็นบ้านหลังที่สองของชาวต่างชาติ ควรมีหน่วยงานในการช่วยประสานงานการย้ายถิ่นฐาน ของชาวต่างชาติเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ที่มา: วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4165  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1363 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys